Az amerikai jótevők - Harmadszor támogatta a clevelandi magyarság Szürtét - Külhoni Magyarok
általános Diaszpóra Hírek

Az amerikai jótevők – Harmadszor támogatta a clevelandi magyarság Szürtét

Pünkösd alkalmával Szürtén járt a Bocskai Rádió igazgatója és főszerkesztője, Molnár Zsolt. Nem érkezett üres kézzel: a clevelandi magyar ajkú egyházak, szervezetek és civilek közös erejéből kétezer dollár adományt hozott, amelyből fele-fele arányban részesült a település református és római katolikus közössége. Zsolt életében először jött Kárpátaljára és a megérkezése pillanatáig azt látszatot keltette, hogy csupán kirándulni érkezett. Akik ismerik, tudják, szeret meglepetést okozni, segíteni és minden helyzetből a maximumot kihozni annak érdekében, hogy magyar és magyar között hidakat építsen. A jótékony akció számomra is meglepetés volt. Hála mindazoknak az amerikai magyaroknak, akik nem süket fülekkel fogadták Zsolt adományozásra felhívó szándékát!

A támogatáshoz hozzájárult a Clevelandi Magyar Bethania Baptista Gyülekezet – Deák Zsolt-Attila vezetésével, a Westlake-i Hetednapi Adventista Gyülekezet –  élén Dr. Marton Máriusszal, a Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Egyház és az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia – Nt. Tamásy Éva vezetésével, a Cserkész Barátok Köre Szentkirályi Pál jóvoltából, Bántó Borbála és az Ohiói Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara, Molnár Zsolt és Bocskai Rádió, a Clevelandi Magyar Múzeum nevében Mészáros Andrea és Elemér, Varga Csilla és László, Lázár Andrea és András. Magánemberként Bőjtös Györgyi, Szeretvai György, Pigniczky Eszter és dr. Szentkirályi Endre.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon szürteiek nevében, akiknek ez a pünkösdi ajándék – az újévi római katolikus és a húsvéti református támogatás után – örömöt okozott. Bár Szürtén abszolút nem idegen kifejezés az ökumené, mégsem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom: rendkívül meglepte földijeimet, hogy a tengerentúli magyarok ezúttal felekezeteken átívelő szeretettel fogtak össze értük. Ahogy a faluban hallottam: tiszta csuda, hogy nem csak a református gondol a reformátusra, hanem magyar akar segíteni a magyarnak. Csodálatos és példaértékű a támogatás üzenete, ami túlmutat az adomány financiális értékén is. Nem egy szempárba csalt könnyeket az a levél, amit a két szürtei templomban a lelkipásztorok felolvastak. A Jelenések könyvének szavaival arra biztatta a Kárpátalján maradottakat Dr. Marton Máriusz a Westlake-i Adventista gyülekezet nevében, hogy Istenbe vetett bizalommal tekintsenek előre, hiszen a Szentírás szavai szerint hamarosan beteljesedik a várva várt ígéret és letöröl minden könnyet az ő szemeikről az Úr. A Clevelandi Magyar Baptista Gyülekezet nevében Deák Zsolt-Attila lelkipásztor küldött pár sort az adomány mellé: Szeretnénk, ha tudnátok, hogy gyakran gondolunk rátok és imádkozunk értetek ezekben a nehéz, próbákkal teljes időkben. Másrészt reménykedünk a Mindenható Istenünkben, aki mindenütt jelen van és mindent megtehet. Bízzatok Őbenne! Nincsenek szavaink a háború borzalmaira, mégis lelki kapaszkodót és szívbéli melegséget adtak pünkösdvasárnap ezek a messziről küldött, szeretetteljes sorok.

A református egyházközség vezetője, Nt. Kótyuk Zsolt református lelkész a húsvéti támogatást az egyház közösség legidősebb tagjai között osztotta szét. Ők főként olyan személyek voltak, akiknek az egészségi állapota már nem engedi meg, hogy ott legyenek az istentiszteleten, de a közösség szívén viseli a sorsukat, tiszteli őket. A húsvét alkalmával érkezett adomány Dr. Krasznai Csaba clevelandi református püspök úr szervezésével a Kálvin Egyházkerület gyülekezeteiből adódott össze és a legidősebbektől lefelé, hetvenöt éves korig segítette a kárpátaljai Szürte reformátusait. Kótyuk tiszteletes úr és a presbitérium ezúttal az említett életkortól a fiatalabb rászoruló egyháztagok felé haladva jelölte ki az adomány helyét.

Pohareczky Róbert atya neve már ismerősen csenghet a clevelandiek számára, hiszen a Szent Imre-templom római katolikus közösségének és Bóna Richárd atyának jóvoltából jelentős adománnyal mehettem haza boldog újévet mondani a szülőfalumba. Róbert atya akkor egy kisfilmen keresztül mondott köszönetet az egyházközsége nevében, amit bizonyára sokan láttak a Bocskai Rádió felületein. Télen főként az áramkimaradásokról és a családokat anyagilag erősen megterhelő rezsiszámlákról szóltunk. A januári pénzösszeg körülbelül ötven család számára jelentett – plusz egy ukrán nyugdíjnyi – segítséget (50 dollár). A Molnár Zsolt által pünkösdkor elhozott ezer dollár viszont Róbert atya felvetésére közösségi célt fog szolgálni. Ugyanis Szürtén nincs plébánia, sem díszterem, ahol az egyháztagok összegyűlhetnének, egyedül a templom a találkozóhelyük. Ha jól emlékszem, öt évvel ezelőtt, a magyar kormány által biztosított pályázati lehetőségek és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökségének jóvoltából az egyházközség meg tudott venni egy félkész családi házat, hogy azt közösségi házzá alakítsák. Ám a folyamatosan romló gazdasági helyzet, járvány, háború máig sem tette lehetővé a befejezését. Bár minden költséget igyekeznek minimalizálni, a mesterek az egyházközség önkéntes tagjai, még így sem győzik a folyamatosan emelkedő építőanyag árakkal felvenni a versenyt. Azt talán mondanom sem kell, hogy a családok jelenlegi helyzete nem engedi meg, hogy az amúgy is alacsony fizetésükből jelentősen adományozzanak a közösségi házra. A pünkösdkor érkezett összeg nagy segítség, de körülbelül még kilencezer dollárra lenne szükség egy olyan mértékű befejezéshez, hogy ősszel már használható legyen a közösségi ház.

Eddigi huszonhat évemből huszonhármat Szürtén töltöttem. Kötődésem és felelősségérzetem az otthonom és település iránt hatalmas. Ám eszközeim, anyagi lehetőségeim egyelőre teljesen alkalmatlanok arra, hogy konkrét segítséget adjak. A járvány alatt költöztem Budapestre, ahol szakmailag és lelkileg is könnyen megtaláltam a helyemet. Viszont hozzátartozik az igazsághoz, hogy olykor erős lelkiismeretfurdalással gondoltam, gondolok az otthonmaradottakra. Harmadik éve vagyok Magyarországon és harmadik éve működök együtt a Bocskai Rádióval. Mára hiszem és állítom, hogy az Istennek célja volt azzal, hogy eljöjjek, mert távolról, a tengerentúli kapcsolataim – remélem, mondhatom, hogy barátságaim által – tudok igazán segíteni ott, ahol felnőttem és ahová a szívem mai napig húz.

Köszönöm minden clevelandi egyházközösségnek, egyesületnek, civil szervezetnek, magánszemélynek, hogy bizalmat szavaztak nekem és ismeretségünkre alapozva ez a kétezer lelket sem számláló kicsiny település, Szürte, felkerülhetett az amerikai magyarok fejében, tudásában létező Kárpátalja-térképre. Köszönöm, hogy az Önök kontinensen átívelő szeretetét és adományát harmadszor juttathattam célba, és közvetítője lehettem ilyen jó ügyeknek. Végtelenül szomorú a tény, hogy az adományokat egy háború indokolja, de mégis örömmel és kegyelemmel teli a tudat, hogy az Úr felebaráti szeretetet gyakorlására irányuló tanítása sokadszor valósul meg Cleveland és Szürte között. Bízzunk abban, hogy az Isten terve sokkal nagyobb annál a képnél, amit mi Clevelandben, Budapesten vagy Szürtén aktuálisan látunk, és valamiképp javunkat fogják szolgálni egyszer napjaink szomorúságai.

Szürte katolikus és református egyházközségének tagjai nevében, köszönettel, imával, hálával és szeretettel:

Forrás: Bocskai Rádió, Dorgay Zsófi

 

Kapcsolodó cikkek

  • Újabb támogatások intézményeinknek

    A VMSZ köztársasági szerepvállalásának köszönhetően most az állami költségvetésből – írja dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke