Csepeti Ádám helyettes államtitkár Ungváron: Magyarország teljes mértékben kiáll a kárpátaljai magyarság mellett - Külhoni Magyarok
általános Hírek Kárpátalja

Csepeti Ádám helyettes államtitkár Ungváron: Magyarország teljes mértékben kiáll a kárpátaljai magyarság mellett

– Az oktatás nem csupán tudást közvetít, hanem formálja a fiatalok gondolkodását és szemléletét, új inspirációkat gerjeszt és innovációt hoz létre, továbbá elősegíti az egyének személyes és szakmai fejlődését – jelentette ki Csepeti Ádám, Magyarország Miniszterelnökségének stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára Ungváron. Hozzátette: az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja ennek a hosszú távú és széleskörű célkitűzésnek a szolgálatában áll.

A helyettes államtitkár az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja létrehozásának 35. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi tudományos konferencia plenáris ülésén hangsúlyozta, hogy az egyetemek és a felsőoktatás szerepe minden társadalomban kiemelkedő fontosságú.

– Az egyetem itt Kárpátalján az értékteremtés és az identitás megőrzés egyik fellegvára, ami különösen fontos a határon túli magyar közösségek számára – szögezte le Csepeti Ádám, aki arra is kitért, hogy rendkívül nehéz olyan időkben ünnepelni, amikor az ország más részein dörögnek a fegyverek és sokaknak vannak olyan hozzátartozói, ismerősei, akikért aggódnak, mert a fronton kell helyt állniuk és állandó, rendkívüli mértékű veszélynek vannak kitéve. Hozzátette: a szörnyű háború közvetlen következménye, hogy sokaknak azzal a tudattal kell együtt élniük, hogy szeretteik, barátaik kénytelenek voltak elmenekülni ebből az országból, elhagyni szülőföldjüket. Azt kívánom, hogy szeretteik, barátaik épségben hazatérjenek, és senkinek ne kelljen testközelből megtapasztalni a háború borzalmait és következményeit.

Csepeti Ádám hangsúlyozta, hogy Magyarország teljes mértékben kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, minden körülmények között számíthatnak az anyaországra.

– Egy emberként osztozunk fájdalmaikban és reményeikben – fogalmazott a helyettes államtitkár. – Magyarország Kormányának egyértelmű álláspontja, hogy határozottan elítéli az Ukrajnát ért orosz agressziót és az ország területi integritásának megsértését, ugyanakkor meggyőződése, hogy nem létezik más megoldás a jelenlegi kritikus helyzet meghaladására, mint a mielőbbi tűzszüneti megállapodás és az igazságos béke feltételeiben való megegyezés. Mi a magunk részéről ezt az álláspontot képviseljük minden rendelkezésre álló fórumon és akkor is kitartunk mellette, ha ez gyakran szembe is megy a többséget alkotó véleményekkel. Magyarország minden lépését és megoldási javaslatát elsősorban az motiválja, hogy ne tegyen semmi olyat, amivel az itteni magyar nemzeti közösséget még nehezebb helyzetbe hozhatná – mondta.

Csepeti Ádám elmondta azt is, hogy a Hungarológiai Központ az elmúlt több, mint három évtizedben eleget tett a küldetésének és fontos szerepet töltött be a kárpátaljai magyar társadalom életében. Egyértelműen hozzájárult annak megmaradásához és szellemi értelemben vett megerősödéséhez. Ugyanis minden olyan közösségnek, amely élni, gyarapodni akar és a jövőt tervezi, szüksége van erős és hatékony intézményekre, amelyekre támaszkodhat és ahonnan erőt meríthet. Mint mondta, a kárpátaljai magyarság egyik ilyen fontos intézménye az Ungvári Nemzeti Egyetem és az annak keretein belül működő Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet. Az intézet a Hungarológiai Központ mellett helyet ad a Magyar Filológiai Tanszéknek, amely hosszú időn keresztül egyet jelentett a kárpátaljai magyar pedagógusképzéssel, valamint a Magyar Történelem és Európai Integráció és Fizika-Matematika Tanszékekkel.

Úgy folytatta, hogy az ungvári magyar nyelvű egyetemi oktatás egyedi szereppel bír Kárpátalja magyar értelmiségének képzésében. Itt nevelkednek azok a fiatalok, akik később tanárok, pedagógusok, és kultúraőrzők lesznek. Az ő munkájuk létfontosságú a magyar nyelv és kultúra továbbéléséhez ezen az ősi területen.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a Hungarológiai Központ mindemellett egy rendkívül különleges küldetést is betölt. Amellett, hogy koordinálja az egyetemen belüli tudományos és pedagógiai tevékenységeket, nem csak Kárpátalján, hanem egész Ukrajna területén támogatja a magyarsággal és magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokat.

Mindannyian tudjuk, Ukrajna területe – gondoljunk csak az ország dél-keleti részén elhelyezkedő valamikori Etelközre – de kiváltképpen a Felső-Tisza vidékére, a tulajdonképpeni mai Kárpátaljára – kiemelt szerepet töltött be a magyar nép történelmében – jelentette ki. – Kárpátalja az a hely, ahol a magyar jelenlét a leghosszabb múltra tekint vissza a Kárpát-medencében. A magyar nép kulturális, nyelvi gyökerei itt talán még mélyebbre nyúlnak, mint más magyarok lakta vidékeken, éppen ezért a Hungarológiai Központ felelőssége is hatványozott azok felkutatásában, tudományos feldolgozásában, rendszerezésében, ápolásában és a tudományos eredmények átadásában. Kiemelte, hogy a Hungarológiai Központ ezirányú törekvéseiben és munkájában mindenkor számíthat és támaszkodhat is a magyarországi akadémiai, tudományos élet szereplőinek együttműködésére és támogatására.

Közölte, Magyarországnak olyan kormánya van, amely egységes és oszthatatlan magyar nemzetben gondolkodik, és annak szerves, elválaszthatatlan részét képezi mindegyik határon túl élő magyar nemzeti közösség.

– Minden lépésünket, intézkedésünket egyedül a nemzeti érdek motiválja és ennek képviselete érdekében fel is lépünk bármilyen fórumon – fogalmazott Csepeti Ádám. – Természetesen elsősorban arra törekszünk, hogy a felmerülő problémákat a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd útján oldjuk meg, ezért mindenkivel a kiegyensúlyozott partneri viszony kialakítására törekszünk.

Kitért arra is, hogy Magyarország az elmúlt tizenhárom évben aktív nemzetpolitikát folytatott annak érdekében, hogy megerősítse a határon túli magyar közösségeket. Ennek keretein belül az elsősorban az identitást, a magyarsághoz való tartozást megerősíteni hivatott oktatási, kulturális, művelődési és hitéleti jellegű támogatásokon túl, egy igen ambiciózus gazdaságfejlesztési programot is lebonyolítottunk itt Kárpátalján.

A helyettes államtitkár bizakodását fejezte ki, hogy minél hamarabb eljön az az idő, amikor a „tűzoltás” helyett, megint a jövő tervezésére, a fejlesztésekre és a közösség megerősítésére összpontosíthatunk. Megjegyezte, Magyarország Kormánya, ahogyan eddig is tette, a jövőben is teljes transzparenciára és az ukrán partnerekkel való együttműködésre törekszik ezen programok esetében, annál is inkább, mivel a gazdaságfejlesztési programok, az etnikai hovatartozástól függetlenül, az itt élő emberek mindegyikének az érdekét és felemelkedését szolgálják.

– Önök a magyar nyelv és kultúra megmaradásának végvári harcosai, akiknek a munkája nélkül mindannyian szegényebbek lennénk! – zárta beszédét Csepeti Ádám.

Forrás: KISZo.net

Kapcsolodó cikkek