Mintha csak egy hosszú szabadságról tértem volna vissza! - Mezei András atya clevelandi látogatása - Külhoni Magyarok
általános Diaszpóra Hírek Magyarok a diaszpórában

Mintha csak egy hosszú szabadságról tértem volna vissza! – Mezei András atya clevelandi látogatása

A Magyar Kongresszus konferenciájának díszvendégeként személyesen üdvözölhették körükben Mezei András atyát, a Szent Imre-templom előző plébánosát. András atya – öt éves szolgálat után – 2020-ban tért haza az Egyesült Államokból a magyarországi Keszthelyre. Azóta a gyönyörű Balaton-parti város Kármelita Bazilikája jelenti a székhelyét, a rábízott hívek pedig a Kis Szent Teréz Plébánia családjai. András atyát hogylétéről, szolgálatáról kérdezte Molnár Zsolt.

Nagy örömünkre szolgált hallani András atya lelkes beszámolóját a keszthelyi életről. Bár rendkívül nehéz periódusban – a covid-járvány tombolásával párhuzamosan – kellett beilleszkednie új állomáshelyén, nagyon hamar kivirágzott az egyházközség lelki és közösségi élete Keszthelyen. Magam voltam a tanúja, hogy a megérkezését követő néhány hónap múlva már elsőáldozás volt a templomban, és nem kevés gyerek járult a szentséghez! Mezei atya kiváló munkaközösséggel, diakónussal és káplánnal, önkéntesekkel karöltve látja el lelkipásztori teendőit. De több kórus és kántor teszi emelkedettebbé a liturgikus alkalmakat. Alig van olyan hét, hogy ne legyen valamilyen program, találkozó, koncert templomunkban. Az önkéntes csoportot és az agapékat a clevelandi tapasztalataimmal tudtam bővíteni, sok inspirációt tudtam átültetni – emelte ki András atya.

2000 család tartozik Mezei atya közösségébe, valamint a Kármelita Bazilika mindig is a környék lelki központja volt. Azt tapasztalom, hogy szívesen jönnek. Hiszen ha nem kapnának lelki élményt, nem jönnének: Iskolaidőben, szorgalmi időszakban a bazilikában átlagosan akár 700-800 ember is megfordul vasárnaponként. A környék falvait is sokszor megszólítja a Kármelita Bazilika zenei szolgálata, programjai, vagy csupán az impozáns templomépület, ünnepek alkalmával a tematikus installációk, virágkompozíciók.

A család Isten ajándéka címmel tartott előadást Mezei atya a 62. Magyar Kongresszuson. Háláját fejezte ki a Magyar Társaság vezetőségének, hogy az inkább tudományos jellegű eseményükön helyet, ráadásul ilyen kiemelt helyet adtak a lelkiségnek. Családban nőttünk fel, családból származunk. Azért kell dolgoznunk, hogy ne sérüljön a szeretet egysége, hogy ma is lehessenek szent családok. Senki nem mondja, hogy könnyű családban élni, de az Isten megáldja lelkierővel azokat, akik vállalták ezt a szentséget. A család elsősorban az életadás, a kölcsönös hűség, megbecsülés és egymás elfogadásának színtere. Mindennél fontosabb a család, értékeljük! – foglalta össze előadásának mondanivalóját dióhéjban András atya a Bocskai Rádióban.

A clevelandi római katolikus családok örömére András atya vasárnapi szentmisét mutatott be látogatása alatt a Szent Imre-templomban, majd az agapén is hosszasan időzött, beszélgetett a régi ismerős arcokkal, barátokkal. Öt év után is név szerint tudta őket üdvözölni. Az ebédalkalmat különlegessé tette, hogy Bóna Richárd atya és Mezei András atya születésnapja erre a napra/napokra esett, így tortával és áldáskívánással köszöntötték jelenlegi és egykori plébánosukat a Szent Imre-templom hívei

Itt még mindig vannak több ezren, akiket meg lehet szólítani. Azt látom, Cleveland még mindig egy élő és erős közösség magyar vonatkozásban. Azt kérem a Szent Imre-templom közösségétől: fogjanak össze, egységben van az erő! Becsüljük meg, hogy van magyar mise, magyarul lehet énekelni és imádkozni. Kiváló agapék, közösségek, cserkész programok, magyar iskola – minden ott működik. Becsüljék meg és táplálják, hogy mindez tovább tudjon élni! – zárta szavait a rádióban Mezei András atya.

Forrás: Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek