Gondoskodó Nemzet Program - Külhoni Magyarok

Külhoni pályázatok egységes keretben

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2011 óra rendszeresen hirdet meg felhívásokat a külhoni magyar civil és egyházi szervezetek, intézmények tevékenységének támogatására. 2016-tól az ifjúsági és cserkészszervezetek, 2018-tól pedig a diaszpórában működő magyar szervezetek és hétvégi magyar iskolák is külön felhívás keretében részesültek támogatásban. A nyílt pályázatok célja, hogy biztosítsa azokat a kisösszegű forrásokat, amelyek a külhoni magyar szervezetek és intézmények tevékenységének folyamatos megvalósításához szükségesek.

A nemzetpolitikai programok eddigi működésének tapasztalatai arra világítottak rá, hogy szükség van a rendszerszintű programok egységesítésére, a járványhelyzet pedig rámutatott a támogatási célok szétválasztásának szükségességére.

Ennek alapján indítottuk el 2019-ben programunkat, amely egységes keretbe foglalja az eddigi pályázati felhívásokat, kiegészítve azt a nemzetpolitika egyik új kulcsterülete, a sport támogatásával. A 2023-as évtől Gondoskodó Nemzet Program néven meghirdetésre kerülő program keretében hat alprogram működik:

  • Oktatási alprogram
  • Kulturális alprogram
  • Egyházi alprogram
  • Sport alprogram
  • Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
  • Diaszpóra alprogram

Minden alprogramban két felhívás kerül meghirdetésre. Míg az egyik keretében a szervezetek és intézmények működés, fejlesztés, illetve eszközbeszerzés támogatására, addig a másik pályázat keretében programok és rendezvények megvalósításának támogatására tudnak pályázni.

A program révén évente többezer külhoni magyar szervezet és intézmény tevékenysége valósulhat meg.

Kategória: Gondoskodó Nemzet Program