Kanada - Külhoni Magyarok

Kategória: Kanada

Wellandi Magyar Ház

GPS: 42.985138, -79.246757
Cím: L3B 3C3, 361 Hellems Avenue, Welland, Kanada
Intézmény vezető: Nezezon Tibor

A Wellandi Magyar Önképzőkör 1921-ben kezdte meg működését egy üres üzlethelyiségben. Gyűjtés indult a magyar közösségen belül, így 1924 júniusában megvásárolták a Hellems utcai telket, ahol az év végére felépült Ontario tartomány első Magyar Háza.

Az itt működő Önképzőkör elsődleges feladatának tartotta és tartja most is a magyar nyelv és kultúra ápolását, így ébren tartva a szülőhaza iránti szeretetet. Az Önképzőkör tagjai folyamatosan törekednek az egyházakkal való harmonikus együttműködésre is.

A Magyar Ház tízéves évfordulóján a tagok száma már meghaladta a 120 főt, akik megszavazták egy alagsor kialakítását az épületben. A második világháborút követő nagyszámú kivándorlásokat követően a wellandi Magyar Ház taglétszáma elérte a 200 főt. 1972-től indították el a péntek esti klub összejöveteleket, amely azóta is él és nagy népszerűségnek örvend. Az ilyen alkalmakon a hölgyeknek lehetősége nyílik táncolni, amíg a férfiak kártyáznak. Az évek során a Magyar Ház számos magyarok által alapított csoportnak adott összejöveteli lehetőséget a ’70-es évektől sikeres futballcsapattól kezdve a Hunor táncegyüttesig.

 

1982 szeptemberében avatták fel a Magyar Ház előtti téren található emléktáblát, ami az első és második világháborúban elesett magyar hősök emlékére lett felállítva.

Az épületet 1990-ben újították fel ismét. Ekkor korszerűsítették a bejáratokat és kibővítették a nagytermet, ahol jól látható helyre került a színpad.

Az összes fent említett átalakítás, megújulás és közösségépítő tevékenység azonban lehetetlen lett volna és lehetetlen lenne most is az önkéntesek áldozatos munkája nélkül. Megszámlálhatatlan órát és napot igényel a közösség érdekében befektetett munka mind a múltban, mind napjainkban. A Wellandi Magyar Önképzőkör és a Magyar Ház sem működhetne ezen önkéntesek állandó feladatvállalása nélkül és hála nekik az épület és az egyesület lassan megünnepelheti fennállásának 90. évfordulóját.

Baranyai Dóra

Vancouveri Magyar Ház

GPS: 49°15’21″N 123°5’21″W
Cím: 728 Kingsway, Vancouver, V5V3C1
Honlapcím: http://www.hungariansociety.ca/
E-mail cím: magyarhaz@shaw.ca

A Vancouver-i Magyar Ház, a Vancouver-i Magyar Kulturális Egyesület vezetése alatt áll, amelynek célja, hogy a ház népszerű és közkedvelt hely legyen a magyarok számára. A Magyar Ház egy két szintes több funkciós közösségi épület, amelyben helyt kap egy nagy bál terem, büfé helyiséggel, konyhával, ruhatárral és illemhelyiséggel. Az emeleten irodahelyiség, tárgyaló, kis konyha és egy könyvtár helyezkedik el. Maximális befogadóképessége 275-300 fő. Igény szerint használható, egyeztetésnek megfelelően.

Helyet ad magyar hagyományokat őrző csoportoknak, kluboknak (néptánc, színház, vadászat), színes, színvonalas programoknak (zene, irodalom, művészetek), táncos báloknak, vacsoraesteknek, étel bemutatóknak. Igyekszenek minden korosztály számára biztosítani a szórakozást, kultúrával való találkozást, a kapcsolattartást magyarokkal és az őshazával.

Hajdú Csongor

Vancouveri Első Magyar Református Egyház

GPS: 49°14’47″N 123°2’50″W
Cím: East 27th Avenue, Vancouver, BC, V5R 1N4
Honlapcím: http://www.vancouveri-elso-reformatus-egyhaz.org/
E-mail cím: szigetim@telus.net

A református templom kétszintes: a földszinten található a nagyterem színpaddal, gyermeksarokkal, konyhával, mellékhelyiségekkel, a felső szinten pedig maga a templomterem, irodahelyiségekkel.

Az egyház 1955. január 23-án hatvanhárom kanadai magyar egyhangú döntéséből született. Azóta a gyülekezet szolgálata töretlenül folyik, immár az ötödik lelkipásztor munkálkodása mellett – magyar nyelven, Vancouverben, Kanadában.

A közösségnek átlagosan 100 állandó tagja mellett mintegy 150 pártoló, támogató tagja van.

A gyermekek számára rendszeres istentiszteletek mellett vasárnapi iskola működik.

Hajdú Csongor

Szent Imre Akkreditált Magyar Iskola

GPS: N53° 35.3632′, W113° 30.8256′
Cím: T5E 6J1 ,12960 112 Street, Edmonton, Alberta, Kanada
E-mail/ Honlap: st.emeric.school@gmail.com / https://sites.google.com/site/szentimremagyariskola/
Intézményvezető: Tóth-Vörös Patrícia

„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”  –  Kosztolányi Dezső

Az Iskolát a néhai Hámor József római katolikus lelkész alapította 1957-ben, fenntartója  a Katolikus Magyar Egyesület. 1985 óta  az Albertai Kormány Oktatás- és Művelődésügyi Minisztériuma által elismert és elfogadott akkre-ditált magániskola. A Szt. Imre Magyar Római Katolikus Templom épületé-ben folyik a tanítás két óvodás (3-5 évesek), négy iskolás (6-13 évesek) valamint egy kredites csoportban.

Az oktatási program követi az albertai oktatási és nevelési szabályzatokat és követelményeket, amely lehetővé teszi az itt tanuló diákok számára, hogy a hetedik osztálytól kezdve kreditet kapjanak .

Összesen 15 kreditet szerezhetnek három év alatt, amelyet Észak-Amerika minden felsőfokú intézménye (főiskolák, egyetemek) elfogad. A magyar hagyományok átadása és szokások megismertetése beleépül a tanítási órákba. Emellett a magyar ünnepeken való szereplések is elősegítik azt, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek szüleik és nagyszüleik anyanyelvéhez és kultúrájához.

Jelenleg hét oktatója van, közülük öt tanári diplomával rendelkezik (magyar, albertai vagy mindkettő). Mindnyájan rendkívüli lelkesedéssel, odaadással és szakmai felkészültséggel végzik munkájukat.

A tanév kiemelkedő eseményei és azok ünneplése rendkívül gazdag lehető-séget nyújtanak a magyar népszokások, hagyományok megismertetésére, az azokban való játékos, aktív és kreatív részvételre: karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, népmese napja, gyermeknap.

Az Iskola fő oktatási célja a magyar nyelv tanítása mellett, a magyar beszéd és íráskészség fejlesztése, a magyar hagyományok, szokások átadása és ápolása, valamint a magyar nemzet történelmének, földrajzának, nép- és műköltészetének megismertetése.

Tóth-Vörös Patrícia

„Szabadságharcosok és 56-os elesettek” emlékműve

GPS: 45.44626, -75.66605 .
Cím: 280 Beechwood Ave, Ottawa, ON K1M 1K5

Az 1956-os menekültekkel kibővült magyar emigránsok közössége elhatározta, hogy Ottawában is megemlékezést fognak tartani 1957 október 23-án, az 56-os magyar forradalom és szabadságharc első évfordulóján. Amikor a Beechwood-i Nemzeti Katonai Temető vezetősége tudomást szerzett a tervről, felajánlották, hogy adományoznak egy sírhelyet, ahová egy emlékművet állíthat a közösség a magyar szabadságharcosok emlékére.

Anyagi támogatás és az idő rövidsége okán egy fakereszt került felállításra, amely a temető irodaépülete és kápolnája között volt látható. Három évvel később, 1960-ban létesítették a ma is fennálló emlékművet. Az úgynevezett „Emigrációs Emlékmű” mellé 2008-ban került felállításra egy gránit kopjafa, szintén az 56’-os elesettek emlékére. 2008 május 26-án, a Hősök napi ünnepségen került sor a kibővült emlékmű felszentelésére, a kopjafával kiegészült emlékmű első koszorúzást 2008 november 2-án tartották.

Götzinger Laura

Steve Fonyo emléktábla és Fonyo Beach

GPS: 48.409091, -123.368905
Cím: Douglas Street 18., Victoria, Brit Columbia, Kanada

Victoriában található egy emléktábla és egy partszakasz, ami Steve Fonyo magyar származású (ő maga már Montreálban született) futó nevét viseli és az ő teljesítményének állít emléket. 1985-ben Steve Fonyo mindössze 20 évesen átfutott egész Kanadán, közel 8000 km-t megtéve, hogy adományokat gyűjtsön a rákkutatásra és tettével reményt adjon a rákbetegeknek. Ez – mint ismeretes – Terry Fox nagy álma volt, aki 4 évvel korábban megálmodta ennek a grandiózus tervnek a megvalósítását, de betegsége miatt soha nem tudta befejezni a teljes utat. Steve Fonyo, Terry Fox nyomdokain haladva véghezvitte ezt az emberfeletti teljesítményt a „Journey for Lives”nevű vállalkozásával. Terry Fox-hoz hasonlóan ő is fél lábbal tette meg ezt a hihetetlen távolságot, ugyanis 12 éves korában csontrák miatt elveszítette a fél lábát.

Eredményéért Order of Canada kitüntetésben részesítették, ami tudtommal a legmagasabb állami kitüntetés, amit civil kaphat. Mai napig ő a legfiatalabb ember, akit ebben a megtiszteltetésben részesítettek. Steve Fonyo hatalmas népszerűségnek örvendett az egész kontinensen. Ezzel a hatalmas megmérettetéssel 14 millió kanadai dollár adományt gyűjtött össze, mely összeget egészében rákkutatásra fordítottak.

Az ország különböző pontjain találhatóak róla elnevezett útszakaszok. A victoriai névadás oka, hogy 1985-ben majdnem 14 hónap után ott fejezte be a futást.

Ez egy igazi filmbe illő történet. Figyelmet és megbecsülést érdemel. Azonban a történet folytatása korántsem ennyire dicsfényes. 2009-ben Steve Fonyo-t megfosztották kitüntetésétől. Az 1990-es évek közepétől kezdve több alkalommal is összetűzésbe került a hatóságokkal. Számos kisebb-nagyobb bűncselekmény miatt fogták perbe és ítélték el.

Az 53 éves Steve Fonyo ma a Brit Columbiában található Powell Riverben él. 2010 óta házas. Gyermeke nincs.

Gáspár Roland

Soproniak székely kapuja

GPS: 49°15’35″N 123°14’54″W
Cím: 2424 Main Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z4
Alkotója: Józsa László
Felavatás éve: 2007

1956-os forradalom és szabadságharc elől Kanadába menekült Soproni Erdészeti Főiskola tanárait és diákjait a British Kolumbiai Egyetem fogadta be. 50 év távlatából a soproniak hálás köszönetüket kifejezve egy székely kaput állítottak fel, jelképezve azt a nyitottságot és a szeretetet, amelyet a Kolumbiai Egyetemen kaptak. A székely kaput Józsa László fafaragó készítette.

E kapu a Soproni Erdőmérnöki Főiskola diákjainak ajándéka az őket befogadó Kanadának és az itteni egyetemnek, akiknek segítő kéznyújtása az 1956-os magyar szabadságharc leverése után lehetővé tette 140 menekült diák tanulmányainak befejezését 1958 és1961 között. A nyitott kapu a szabadság, a kanadai fába faragott ősi magyar motívumok a hivatásunk és az eredetünk jelképei.

Hajdú Csongor

Otthon Kanadában

GPS: 51° 5′ 45.1″ N 103° 24′ 12.8″ W
Cím: Otthon, Saskatchewan S0A, Kanada

Otthon Mellville és Yorkton között helyezkedik el. A tanyavilágot egy bizonyos Kovács János alapította. Ő Pennsylvániában volt a Magyar Református egyház minisztere. A 2006-os népszámláláskor 56 fő lett nyilvántartásba véve mint „Otthon”-i lakos.

Kép: http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/Saskatchewan/ethnic/hungarian/Otthon_Plaque.html

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

Ottawa-i Magyar Ház

Ottawa-i Magyar Ház
GPS: 45° 19′ 19.2″ N 76° 16′ 46.2″ W
Cím: 43 Capital Dr., Ottawa, Ontario, K2G 0E7
Honlapcím: www.ottawamagyarhaz.org
email cím: ottawamagyarhaz@gmail.com
Intézmény vezető: Szeri Béla
email cím: szerimeister@gmail.com

Az 1981-ben alapított Ottawa-i Magyar Házat, amely a kanadai fővárosban és annak környékén élő magyarság részére nyújt kulturális, művelődési és szórakozási lehetőséget.

A vezetőség által összeállított programokban a helyi énekkar, néptánc együttesek, színjátszó körök és zenekarok, valamint Magyarországról és más magyarlakta területekről érkező művészek és együttesek szerepelnek.

A közel 2000 kötettel rendelkező könyvtár a kölcsönzésen kívül magyar nyelvi tanfolyamoknak, irodalmi estéknek és tudományos előadásoknak ad otthont. A több mint 200 fős felnőtt és gyerek tagságnak biliárd, sakk, asztalitenisz, asztalifoci, kártya és egyéb társasjátékok állnak a rendelkezésére.

A Magyar Ház egyéb rendezvényekre (esküvő, születésnapi vacsora, konferencia stb.) is kibérelhető, összesen 120 fő elhelyezésére alkalmas.

(szöveg: http://www.ottawamagyarhaz.org/ )

Götzinger Laura

Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület

GPS: 49°51’39.0″N 119°35’08.0″W
Cím: 1670 Ross Road, West Kelowna, Kanada
Honlapcím: www.okanaganimagyarhaz.ca

„Ne azt keresd ami szétválaszt, találd meg azt, ami összetart!”

A Magyar Ház, az Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület saját intézménye.

Az egyesület fő tevékenysége és szerepköre a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása. A magyar ház, nemzeti ünnepek, vacsorák, gyermek programok és egyéb kulturális rendezvények lebonyolításának ad otthont. Az újonnan érkezett magyar bevándorlók beilleszkedését elősegíti, megismerteti a magyar kultúrát a kanadai nép körében és minden külhonban szakadt magyar honfitárs identitását segít megőrizni.

 

Az 1981-ben regisztrált Turkovics Ferenc által alapított Magyar Klub folytatásaként jött létre az Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület, és lett annak fő intézménye egy saját tulajdonú Magyar Ház.

Az Okanagan-i Magyar Ház Bujtás Lajos elnöksége alatt került az egyesület birtokába. Az épületet az egyesület 2001-ben megvásárolta és 2002 óta működik a jelenlegi formájában.

Naszák Szilvia

Nanaimo-i Magyar Ház – Nanaimo Hungarian Cultural Society

GPS: 49°13’53″N 123°59’0″W
Cím: 4840 Hammond Bay Road, Nanaimo, BC, V9R5K4
Intézményvezető: Kabai István
E-mail cím: stevancab@yahoo.ca

A Nanaimoi Magyar Ház ideális helye a magyarság összejöveteleinek, rendezvényeinek, stb. Az épület földszintjén található a nagyterem, amelynek befogadóképessége kb. 100-150 fő, színpaddal együtt, gyönyörűen feldíszítve. Az alsó szinten található a ház könyvtára, irodák, és a közösségi tér.

A Házat körülvevő kert tökéletes hely a kikapcsolódásra és a kültéri szabadidős tevékenységekre. A Magyar Ház egyik büszkesége a kertben felállított Székelykapu és a díszes üdvözlőtábla, amely már messziről üdvözli a Ház állandó vendégeit, illetve az arra tévedőket.

Hajdú Csongor

Magyarok Nagyasszonya Templom

GPS: 42.985232, -79.246650
Cím: 337 Hellems Avenue, Welland, Kanada

A Niagara félszigeten szinte egy évszázadra nyúlik vissza a magyarság történte. A magyar hívek számának megnövekedését követően sokan levélben kérték a Torontói Érsekség hivatalát, hogy küldjenek egy magyar lelkipásztort Welland városába. 1926-ban Mosonyi Lipót atya személyében érkezett az első pap a térségbe. 1928-ban Hédli Jeromos atya laatt fejeződött be a Templom és Plébániai Hivatal felépülése. November 18-án szentelte fel Torontó város Érseke McNeil. Az Egyházközség adományai és az emberek önfeláldozó munkája révén összegyűlhetett a megfelelő összeg, amivel sikerült kifizetni a templom építéséhez felvett kölcsönöket.

 

1938-tól kezdték meg áldozatos munkájukat a Karmelita Nővérek, akik egészen 1959-ig tevékenykedtek. Jelentős szervezetekkel rendelkezett a Templom. Ilyen volt a Rózsafűzér Társulat, Szent Név Társulat, az Ifjú Szervezetek – lány és fiú tagozatokkal, színjátszó csoporttal, magyar iskolával és a Házasok Klubjával. Az összes szervezet a hit és a magyarság megőrzését szolgálta. Az 1950-es években kifestették a templomot, új padokat vásároltak és színes ablakok kerültek a régiek helyére. A második világháború és az 1956-os forradalom menekültjei mind otthonra találtak az egyházközösségben. 1957-től Padányi Károly atya szolgálta 27 évig Istent és a híveket.

 

1987-től Erős Sándor atya látott munkához, akinek ideje alatt megalakult az Egyháztanács, aminek fő szerepe volt abban, hogy gondoskodjék az Egyházközség anyagi és egyéb ügyeiről, mint például javítási munkálatok, rendezvények vagy akár a mindennapi munkálatok. Ebben az időben a templom kívül és belül teljesen megújult, ugyanakkor nem feledték el megőrizni a múlt hagyományait. 1989-től már a szomszédos Niagara Fallson is tartottak magyar nyelvű szentmisét vasárnap esténként. Jelenleg a templom plébánosa Miskei László atya és a templom a tavalyi évben (2013-ban) ünnepelte 85 éves fennállását.

 

A Magyar Házzal és a környező magyar templomokkal egyetemben mindenki azon dolgozik, hogy az itt élő hívők megőrizhessék őseik hitét és hagyományait. „Sok féle nemzetiség tartozik hozzánk, mindenki magáénak érzi e helyet. Nincs benne semmi különleges, inkább természetes ez. A földünk minden nemzete eggyé tartozik; mindenki Isten kedves gyereke.”

Baranyai Dóra

Magyar Ház – Victoriai Magyar Társaskör

GPS: 48.435529, -123.373708
Cím: Bay Street 476., Victoria, Brit Columbia, Kanada
Az intézmény vezetője: Vaskó Ágnes

A Magyar Ház a Victoriai Magyar Társaskör (Hungarian Society of Victoria) vezetése alatt áll. A szervezet több mint félévszázados működést tudhat maga mögött, ugyanis 1966-ban alakult. A társaskör kezdetben kevesebb regisztrált tagot számlált. A közösségnek kevés gyakorlata volt szervezeti élet kialakításában, amellett pedig anyagi lehetőségeik is korlátozottak voltak. A kezdeti nehézségek ellenére a társaskör alapítása óta folyamatosan működik, sőt 2005 óta saját Magyar Házzal rendelkezik, ami a szervezet tulajdona. A közösség életét hat fős önkéntes vezetőség szervezi. Lényegében ők vezetik a közösséggel kapcsolatos összes ügyet és vállalják a szervezet működtetését.

A Magyar Ház a város egy jól megközelíthető, parkolókkal ellátott helyén található. A kétszintes épület földszinti részén konyha, könyvtár és illemhelyiségek, valamint raktárak helyezkednek el. A második szinten található a bálterem, egy kisebb konyha és egy iroda, illetve a technikusi helyiség. Az épület akadálymentesített és lifttel is felszerelt. A Magyar Ház 100 fő befogadására alkalmas. A társaskör különböző rendezvényeket szervez. Ide tartoznak többek között az állami és egyházi ünnepek kapcsán rendezett összejövetelek. A Magyar Ház ad otthont a hagyományos báloknak és megemlékezéseknek, filmklubnak és irodalmi délutánoknak. Emellett helyszínül szolgál alkalmi összejöveteleknek: Nyílt Napok, különböző próbák és egyedi foglalkozások. A ház minden szombaton magyar nyelvoktatással, kézműves foglalkozással és gyermek néptánc oktatással várja a gyermekeket.

A társaskör és a ház a magyar kultúra és identitás megőrzése és a diaszpórában élő magyarság összetartása érdekében végzi áldozatos munkáját.

Gáspár Roland

Liszt Ferenc szobor – Toronto

GPS: 43° 40′ 3.7″ N 80° 36′ 16.2″ W
Cím: 273 Bloor Street West Toronto, ON M5S 1W2, Kanada

A bronzszobrot Budapesten készítették és az 1956 óta Kanadában élő Fekete Tamás révén került a konzervatóriumba.

Mint Fekete Tamás az MTI-nek elmondta, a néhány napja leleplezett, 2,25 méter magas bronzszobrot Budapesten készítette Stremeny Géza szobrászművész, mások mellett a budai várbeli gróf Bethlen István-szobor és a Batthyány téren álló gróf Batthyány Lajos-szobor alkotója.

A szobrot repülővel szállították Torontóba, ahol a királyi konzervatórium épületében egy ünnepség keretében avatták fel. A ceremónián a neves Liszt-kutató, Alan Walker is beszédet mondott – idézte fel.

Nem ez az első eset, hogy Fekete Tamás anyagi áldozatot hoz a magyar zeneművészetért, néhány évvel ezelőtt Bartók Bélának egy hasonlóképpen bronzból készült egészalakos szobrát ajándékozta a torontói oktatási intézménynek.

“Beleszerettem Varga Imre Bartók-szobrába, és a személyes ismeretségnek is köszönhetően meg tudtam szerezni a szobor ötödik példányát, ami bronzszobroknál az utolsó eredetinek számít. Ezt ajándékoztam körülbelül 5 évvel ezelőtt a torontói konzervatóriumnak” – magyarázta Fekete Tamás.

Forrás: http://hungarianfreepress.com/wp-content/uploads/2014/12/liszt-toronto.png

 

Mint elmondta, a Liszt-szobor ötletét a konzervatórium magyar származású rektora, Peter Simon vetette fel neki a Bartók-szobor átadásakor.

A nagy romantikus komponista bronz-másának elkészültében nagy segítséget nyújtott öccse, Fekete Márton is – emelte ki.

Fekete Tamás 1956-ban hagyta el Magyarországot, emigrációjának története kapcsán felidézte Boross Péterrel való barátságát is. “Péter gimnáziumi osztálytársam volt. Azt szoktam mondani, hogy én csináltam belőle miniszterelnököt, a József nádor téren ugyanis volt egy beszélgetésünk ’56 novemberében. Péter azt mondta, menjünk el innen, én azt: nem szabad elmenni. Aztán én elmentem, ő maradt.”

MTI

Kossuth Lajos szobor – Ottawa

GPS: 45°24’53.3”N 75°41’27.2”W
Cím: 299 Waverley Street, Ottawa, Kanada

Ottawa egyik magyar vonatkozású köztéri szobra a Magyarország Nagykövetsége előtt álló Kossuth mellszobor. Ennek története 1997 nyarára vezet vissza, amikor Gedai Károly nagykövet úr megkereste az Ottawai Magyar Ház vezetőjét, Györffy Lajost, és a szobor felállításának lehetőségéről tájékoztatta, illetve kérte a magyar közösséget, támogassák a kezdeményezést.

1) „Kanadai magyar nagykovetseg”: A kanadai magyar nagykövetség épülete a Waverley St. felől a 2016-os március 15-i ünnepélyen. Az épület előtt látható a szobor. Ottawa. Fotó: Moldován György

Az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulóját mindenki méltóképpen kívánta megünnepelni, így nem volt kérdés, rögtön el is kezdődött egy gyűjtés a szobor megvalósításának céljából.

3) „Kossuth mellszobor kozelrol”: A szobor közeli képe. Fotó: Moldován György

Magát a Füzy Tibor által készített bronz mellszobrot a magyar állam ajánlotta fel az itteni közösségnek, a Nagykövetség a város segítségével biztosította hozzá a területet, az ottawai magyarokra pedig a talapzat anyagi szükségleteinek összegyűjtése hárult feladatként.

2) „Kossuth mellszobor koszorukkal”: A szobor, mint a nemzeti emlékezés tere, 2016. március 13, nemzeti ünnepünkkor tartott megemlékezés, koszorúzás. A koszorúk balról: Kanadai Magyar Nagykövetség, Ottawai Magyar Ház. Fotó: Kovács Kata

Györffy az Ottawai Magyar Ház nevében felhívást tett közzé, és reménykedtek benne, hogy az akció sikeresen zárul majd. Hála az ottawai és más ontarioi magyar közösségek önzetlenségének ez így is lett, 1998. március 15-én, a 150. évforduló alkalmával a Kossuth-szobrot sikerült felavatni, elfoglalta mai helyét, és azóta nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó megemlékezések színhelye.

Kovács Kata

Kaposvár Múzeum (Kaposvar Historic Site)

GPS: 50° 34′ 49.2″ N 103° 47′ 46.7″ W
Cím: 183 Fertile Belt (3 miles South of Esterhazy) Saskatchewan, Kanada

Fotó: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaposvarchurchkjfmartin.jpg

Egy Esterházy Pál Oszkár nevű úriember a Canadian Pacific Railway megbízásából toborzott főleg magyarokat, az 1880-as években a Kanadai prérire. Eleinte két kolóniából állt a települést: Esterhazaból, és Kaposvárból, mivel akkoriban főleg kisebb tanyák alkották a települést. A Kaposvar Histoic Site Museum helyén állt az első magyar kolónia, amelynek Kaposvár lett a központja. Megtekinthető az első fagerendákból épült templom és a paplak mérethű modellje, benne kiállítással.

Forrás: http://www.kanadakalauz.hu/

Hungarian Cultural Center – Mindszenty Hall

GPS: 42° 18` 6” N 83° 0` 57” W
Cím: 790 Hanna Street East, Windsor, NBX 2N6

1948-ban Ft. Gáspár Márton plébános vezetésével valósult meg a windsori egyházközség régi vágya, hogy „olyan termet kell építneni, amelyben minden windsori magyar belefér”. Az építkezés 1950-ben kezdődött meg, éppen abban az évben, amikor Mindszenty kardinálist életfogytiglan fogságra ítélték. Természetes volt tehát, hogy a Szent Antal Egyházközség hívei új művelődési házukat a kardinális tiszteletére Mindszenty Hallnak nevezték el. 1951. május 8-án Anyák napja ünnepén nyitotta meg kapuit a windsori Mindszenty Hall. 1988. december 1-én a magyarság nevében a gyülekezet egy csoportja, a Hungarian Christian Women’s League megvásárolta a püspökségtől az épületet és a további négy évben ez a női kör vezette az intézményt. 1992. februárjában megszavazásra került a név kibővítése, így az intézmény azóta a Magyar Kultúrközpont Mindszenty Hall nevet viseli. Ebben az évben került Veres Zoltán elnöki székbe, aki azóta is töretlenül látja el tisztségét. Ez idő alatt az eredeti épület teljes renoválásra került, valamint a Kultúrház területe 2 teleknyi parkolóval és parkkal bővült ki.

 

Jelenleg a Kultúrházban több művészeti csoport is működik, többek között néptánc, irodalmi kör, időszakosan színjátszó kör és népdaléneklő kör, valamint legújabb szakkör a sakk. Legnagyobb ünnepeik és rendezvényeik az Anyák napi és karácsonyi ünnepség, valamint a Carrousel – Festival of nations. Nagy hangsúlyt kap az év során három nemzeti megemlékezésük: március 15., augusztus 20. és október 23. Mindezek mellett megünneplik a Magyar Kultúra Napját, a Magyar Költészet Napját és a Magyar Nyelv Napját is. Természetesen adománygyűjtő rendezvényeik is vannak az év folyamán: ételvásár és több adományozó bál (Sándor/József, szüreti bál, Erzsébet/Katalin bál és Szilveszteri mulatság) is megrendezésre kerül. Nemcsak a magyar kultúra ápolása fontos a közösség számára, külön események alkalmával ünneplik a klasszikus zenei világ kiemelkedő művészeit, ezenkívül hívnak meg több nemzetiségi művészeti csoport is vendégszerepelni.

 

A Kultúrház igyekszik ápolni a magyar-magyar kapcsolatokat határoktól függetlenül. Teszi ezt a kanadai határ másik oldalán élő amerikai-magyar közösséggel és teszi ezt a Kárpát-medencében élő magyarokkal is csereprogramokon keresztül. Részt vesz a Kőrösi Csoma Sándor Program és Julianus Programban is. A Kultúrház legfontosabb célkitűzése a magyar kultúra terjesztése és a magyar emberek helyi közösségének erősítése az alábbi szállóigévé vált sort szem előtt tartva: „Szeresd fajtádat, szolgáld népedet!”

Veres Zoltán, Magyar Kulturház Mindszenty Hall elnöke, Veress Janka Kőrösi Csoda Sándor Program ösztöndíjasa

Független Magyar Református Egyház – Windsor

GPS: 42° 18′ 22″ N 83° 1′ 1″ N
Cím: 1396, Elsemer Av Windsor, Ontario, N8X 4G8

A windsori magyar reformátusság, mint általában minden magyar telep magyarsága, évekig volt vezetés nélkül. Vágyakozásuk valóra vált, mert 1927 tavaszán körükbe érkezett Nt. Kovács Ferenc református lelkész, aki nagy buzgalommal fogott hozzá az akkor még szétszórtan élő kálvinisták tömörítéséhez.

A fáradságos munkát siker koronázta, mert már 1927 június hó 28.-án hivatalosan meg is alakították a Windsori Első Magyar Református Egyházat. Az alakuló gyűlés 1933. március 19-én istentisztelettel kezdődött, melyen 68 lélek vett részt. A jelenlévők kimondták a Windsori Független Református Egyház megalakulását. Első lelkipásztora Dr. Bötykös Béla, gondnoka pedig Cserepes József lett.

Először 1935-44-ig egy Marentette utcai imaházban tartották az istentiszteleteket. 1944. február 6-án megvették a jelenlegi templomot a megfogyatkozott magyar evangélikusoktól. Két év múlva a templom a hozzáépített parókiával együtt ki lett fizetve és adósságmentesen állt a gyülekezet tulajdonában.

A 20. évfordulón az egyháznak 157 rendes tagja volt. Az egyházközségben 2013-ban a lelkipásztor Nt. Lizik Zoltán, a főgondnok Godinek Piroska. A Presbitérium tagjai: Veres Zoltán gondnok-helyettes, Almási Gabriella pénztáros, Csáki Tünde presbiteri jegyző, Onya Klára pénztári ellenőr, Orosz Sándor presbiter.

Veress Janka

Emigrációs Emlékmű (Maple Island)

GPS: 45°26’22″N 75°41’29″W
Cím: Union St, Maple Island, Ottawa

Ez az emlékmű a „Maple” szigeten a Rideau folyó közepén, a Nemzeti Fővárosi Bizottság (National Capital Commission) területén található, amit 2006-ban állítottak fel. Az emlékmű megalkotásával amellett, hogy köszönetüket fejezik ki Kanadának a magyar menekült befogadásáért, az 56’-os forradalom és szabadságharcban elesettek előtt is tisztelegni kívántak. A The National Capital Commission azonban nem engedélyezte a második cél, emlékművön történő feltüntetését.

Az emlékműven olvasható szöveg magyar fordításban: „ Az 56-os forradalom menekültjeinek Kanada iránti örök hálájával befogadásunkért, támogatásunkért és a békés élet megalapításának lehetőségéért.”

Götzinger Laura

Esterhazy város

GPS: 50° 39′ 0″ N, 102° 4′ 0″ W
Cím: Esterhazy, Saskatchewan, Kanada

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

A kanadai Esterhazy város 2600 lakost számlál, amelyet „a föld sója”-ként is szokták emlegetni az itteni kálisótelepek miatt, és az itteni bánya legnagyobb az egész világon. Magyarok alapították, ám nem ez volt az egyetlen hely, ahol magyarok telepedtek le csoportosan, azonban a többi már eltűnt a térképről. Sajnos az eredeti telepesek leszármazottai közül, csak nagyon kevesen beszélnek magyarul. A helyet Esterhazy Pál Oszkár választotta ki, aki a Canadian Pacific Railway megbízásából toborzott bevándorlókat főleg magyarokat, a kanadai prérire az 1880-as évek második felében.

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek

Eleinte szétszórt tanyákból állt a település, az Esterhaz kolónia. 1889-ben már iskolája is volt, 1892-ben már új postaállomás is nyílt itt, amely a Kaposvár nevet kapta. Ez lett a központja a kolóniának, és ekkor már papja is volt a helységnek. 1894-ben épült fel az első templom, és 1906-ban kőtemplomot emeltek. Miután megérkezett a vasút, a kolóniához közel eső állomás az Esterhazy nevet kapta. A vasútállomás körül külön település fejlődött azonos névvel. 1903-ban a vasút mellett posta és hotel is épült, 1907-ben hetilap jelent meg.  A város lassanként a környék közlekedési és kereskedelmi központja lett. A gyors fejlődés, és az 1940-es évek végén felfedezett kálisó telepeknek köszönhetően 1957-re elnyerte a városi rangot.

Foto: http://abrazios.blog.hu/2012/02/29/amerikai_magyar_telepulesek
Forrás: http://www.kanadakalauz.hu/

Cambridge-i Kossuth Ház

GPS: 43.464664, -80.335692
Cím: 979 Kossuth Road, Cambridge, Ontario, Kanada
Honlapcím: www.kossuthclub.com
Intézményvezető: Volford Tünde

Az ontarioi Cambridge, Guelph, Kitchener, Waterloo és a környező kisebb települések magyarságát összefogó Kossuth Ház, illetve hivatalos nevén Hungarian Canadian Club of Waterloo-Wellington (magyarul Waterloo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klub) már több mint fél évszázada az itt élő magyar közösség tulajdona. A valamikori iskolaépületet száz magyar család vásárolta meg, azzal a szándékkal, hogy székhelyet biztosítson az itt élő magyaroknak, ahol ápolhatják kultúrájukat, feleleveníthetik hagyományaikat, és baráti közösséget építhetnek ki az utókor számára.

A Kossuth ház ma Cambridge városhoz tartozik, és a Kossuth Road és Shantz Station Road kereszteződésénél fekszik. Ezen a helyen valamikor egy kis Kossuth falucska helyezkedett el, amelynek nevét a Pennsylvaniából bevándorló, Holland telepesek adták, tiszteletből Kossuth Lajos, az 1848-as szabadságharc szellemi vezére iránt. Kossuth közösség iskolát alapított az 1870-es évek körül, név szerint a Reist’s School-t. 1960-as évek körül az iskola megszűnt működni, és az épület 1962. május 15-én a környéken élő magyar közösség tulajdonába került. 1962. október 17.-én elkészült az alapító okirat, és a klubot Hungarian Home Club of Waterloo-Wellington (Waterloo-Wellingtoni Magyar Otthon Egyesület) néven vezették nyilvántartásba. Megszületett a klub szándéknyilatkozata, amely magába foglalta többek között azt, hogy az egyesület a Magyar kultúra ápolását, a magyarság fennmaradásának megőrzését tűzi ki céljául. Az egyesület később, 1972. szeptember 22.-én, megváltoztatta nevét Hungarian Canadian Club of Waterloo-Wellington-ra (magyarul Waterloo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klub-ra).

Az évek során, a Házon számtalan átalakítást végeztek. 1964-ben nagyszabású építkezésre került sor, ebben az időben ugyanis ismét összefogott a magyar közösség és száz család adományából elég pénzösszeg gyűlt össze ahhoz, hogy kibővítsék az épületet. 1987-ben hét tagú bizottság alakult, hogy egy újabb nagyobb méretű renoválást végezzenek a házon.  A Wintario lottó hozzájárulásával, amely akkoriban szép pénzösszegekhez juttatott hozzá arra érdemes kulturális közösségeket, ismét lehetőség jutott a ház korszerűsítésére.. A munkálatok legnagyobb részét a tagok végezték.

Az egyesület ma is aktív szerepet játszik a magyarság összefogásában. Az évente megtartott, bálok, piknikek, valamint koncertek és egyéb saját szervezésű események mellett a Kossuth Házat rendszeresen bérbe adják például esküvők vagy évfordulók alkalmából, így majdnem minden héten lehetőséget biztosít a környék magyarságának.

Dobai András

Calgary-i Magyar Kultúrközpont – Hungarian Canadian Cultural Centre

GPS: 50 59’ 36” N, 114 3’ 38” W
Cím: 231 Forge Rd. SE., Calgary, ALBERTA, T2V 5C7
Honlapcím: www.hcca-calgary.blogspot.com
E-mail cím: hcca_calgary@yahoo.ca

A Kanadai Magyar Klub (a mostani Magyar Kanadai Kulturális Egyesület elődje) 1931 november 29-én alakult meg.

Első elnök Kovács István, őt váltotta 1932-től Bánffy János. A mostani kultúrközpont a negyedik ’’ Magyar Ház ’’, mint közösségi centrum működik és ad otthont havi vacsoráknak, megemlékezéseknek, havi gyermek kluboknak, karate oktatásnak, valamint a három tánccsoport próbáinak.

Szabó László

Békevár Kanadában

GPS: 50° 6′ 5.1″ N 103° 21′ 54.3″ W
Cím: 502 7 Avenue, Kipling, SK, Kanada

Szabó János az „Otthon” sikerén felbuzdulva saját Református közösséget alapított Békevár néven. Később egy másik Presbiteriánus közösség is megalakult, sőt egy kisebb Baptista gyülekezet lett igen aktív. Békevárra az akkor még Észak-Magyarországhoz tartozó Bótrágy (Batragy, Ukrajna) környékéről érkeztek legtöbben. Ez a kolónia gyorsan nőtt és hamarosan a körzetben négy iskola is elkezdte működését: Kossuth, English, Rákóczi és a Kis-hegy (Small Mountain) A magyar közösséget túlnyomó részbe Protestánsok és Baptisták alkotják akik saját templomot emeltek 1911-ben. A Gótikus és hegyes-íves tervezést kiegészítette a debreceni nagytemplom ihlette építészeti elemek is.  Ez a templom a kevés magyar szimbólumok egyike, ami még megmaradt. 1996-ban felvették a városi örökségek listájára Kipling járásban. A templommal kapcsolatban manapság az a hír járja, hogy furcsa illatok és nyugtalan érzés fogja el az odalátogató embereket, és harangozáskor egy férfi is előkerül aki a templomot őrzi.

Fotó: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

 

A kicsiny fa templomban pedig olyan érzés lesz az emberen úrrá mintha valaki figyelne bennünket. Hogy ebből a mende-mondából mi igaz, talán csak akkor tudjuk meg ha ellátogatunk Saskatchewan-ba, és felkeressük Békevár templomát személyesen is.

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve – Victoria

GPS: 48.460475, -123.378355
Cím: Vernon Ave 760., Victoria, Brit Columbia, Kanada

Az 1956-os emlékmű a sziget városaiban élő magyar közösség összefogása nyomán készült el. 1986-ban avatták fel a forradalom és szabadságharc 30. évfordulója alkalmából. A szigeten számos ’56-os menekült talált új otthonra. Ezzel az emlékművel a forradalom hősei és áldozatai előtt tisztelegnek, akik vérüket és életüket adták a szabadságért.

Gáspár Roland

’56-os emléktábla – Vancouver

GPS: 49°14′29.4″N 123°06′54.2″W
Cím: 4600 Cambie Street, Vancouver, BC, V5Y
Alkotója: A Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület,
Felavatás éve: 1989

Az ’56-os emléktábla a Queen Elizabeth parkban található. A Vancouver-i Magyar Kulturális Egyesület állította a forradalom és szabadságharc emlékére 1989-ben. A bronz emléktábla egy fehér kő alapzaton fekszik, a rajta olvasható szöveg a következő:

Thou Shalt Not Forget that the spirit of freedom, justice and democracy transcends national bounderies.

Remember Hungary! 23 October 1956 In memory of the more than 10,000 freedom fighters who sacrificed their lives to free the nation from tyranny and oppression. … „To remind all people of how important freedom is. … That it is worth fighting for”… Dedicated by the citizens of the Hungarian Community of Greater Vancouver, British Columbia on the day of 10. March 1989.

Hajdú Csongor

56-os emlékmű – West- Kelowna

GPS: 49°51’39.0″N 119°35’08.0″W
Cím: 1670 Ross Road, West- Kelowna, Kanada

Az alkotás, felavatás éve: 2006

Az emlékművön látható szöveg: To commemorate those 1956-2006 who never surrendered. 1956-os hőseink emlékére. Remember Hungary.

Naszák Szilvia

’56-os emlékmű – Burnaby

GPS: 49°14’51″N 122°59’39″W
Cím: 3789 Royal Oak Ave, Burnaby, BC, V5G 3M1
Alkotója: Magyar Emlékmű Alapítvány
Alkotás, felavatás éve: 1986

Az emlékmű a Forest Lawn Memorial Parkban található, 1986-ban állították, az ’56-os forradalom és szabadságarc 30. évfordulójára. Egy négyzet alapú csonka gúla márvány oszlopon, a szabadság lángja bronzból formálódik meg.

Hajdú Csongor

Békevár Kanadában

GPS: 50° 6′ 5.1″ N 103° 21′ 54.3″ W
Cím: 502 7 Avenue, Kipling, SK, Kanada

Szabó János az „Otthon” sikerén felbuzdulva saját Református közösséget alapított Békevár néven. Később egy másik Presbiteriánus közösség is megalakult, sőt egy kisebb Baptista gyülekezet lett igen aktív. Békevárra az akkor még Észak-Magyarországhoz tartozó Bótrágy (Batragy, Ukrajna) környékéről érkeztek legtöbben. Ez a kolónia gyorsan nőtt és hamarosan a körzetben négy iskola is elkezdte működését: Kossuth, English, Rákóczi és a Kis-hegy (Small Mountain) A magyar közösséget túlnyomó részbe Protestánsok és Baptisták alkotják akik saját templomot emeltek 1911-ben. A Gótikus és hegyes-íves tervezést kiegészítette a debreceni nagytemplom ihlette építészeti elemek is.  Ez a templom a kevés magyar szimbólumok egyike, ami még megmaradt. 1996-ban felvették a városi örökségek listájára Kipling járásban. A templommal kapcsolatban manapság az a hír járja, hogy furcsa illatok és nyugtalan érzés fogja el az odalátogató embereket, és harangozáskor egy férfi is előkerül aki a templomot őrzi.

Fotó: http://canadaquebecmontreal.network.hu/

 

A kicsiny fa templomban pedig olyan érzés lesz az emberen úrrá mintha valaki figyelne bennünket. Hogy ebből a mende-mondából mi igaz, talán csak akkor tudjuk meg ha ellátogatunk Saskatchewan-ba, és felkeressük Békevár templomát személyesen is.

Forrás: http://canadaquebecmontreal.network.hu/