Egyesült Királyság - Külhoni Magyarok

Kategória: Egyesült Királyság

Szijjártó: Magyarország nem szállít fegyvereket

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Londonban világossá tette, hogy Magyarország nem küld katonákat és nem szállít fegyvereket Ukrajnába, sőt azt sem engedi, hogy a területén keresztül vigyenek fegyvereket közvetlenül az Oroszország által megtámadott államba – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

(tovább…)

Victor Hugo háza magyar emlékkel

GPS: 49° 27′ 4.8″ N 3° 27′ 44.5″ W
Cím: Guernsey, St Peter Port Hauteville House, United Kingdom

Teleki Sándor gróf, a szabadságharc menekült ezredese, Louis Bonaparte decemberi államcsínye után Jersey, majd Guernesey szigetén telepedett le Victor Hugo közelében. A nagy írónál más magyar, francia és lengyel menekültek is szívesen látott vendégek voltak. Teleki Sándor leírása „Egy karácsony estéje Hugo Viktornál” címmel rövid pillanatképet nyújt közös karácsonyukról, az író társaságáról, a kis kolóniáról Jersey szigetén. Az író házába naponta vendégeskedő Teleki egy aranyozott övet ajándékozott Victor Hugónak, amit az író guernesey-i (későbbi) otthonában őriznek a mai napig.

Messik Miklós (MEVE)

Szent István Ház

GPS: 51° 49′ 73.0″ N 0° 31′ 14.2″ W
Cím: 62 Little Ealing Lane, London, Egyesült Királyság
Az intézmény vezetője: Szabó Tamás

A nyugat-londoni Ealingben található, háromszintes Szent István Ház a maga 950 négyzetméterével és ezen belül közel 300 négyzetméteres közösségi termével az egyik legnagyobb „magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként működő ingatlant 2007 márciusában vette meg az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete (ARKME), majd egy átfogó felújítást követően 2008 áprilisában megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A házban rendszeresen megrendezett programok ma már meghatározó eseményei a londoni magyarok mindennapos életének. A házban a közösségi termen kívül kápolna és egy kisebb magyar könyvtár is található, s egy háromtagú személyzet gondoskodik – nagyobb rendezvények esetén önkéntesekkel kiegészítve – a vendéglátással, programszervezéssel és napi ügyvitellel kapcsolatos feladatok gördülékeny ellátásáról.

 

A legnagyobb létszámban a jeles napokhoz, illetve időszakokhoz kapcsolódó események mozgatják meg a helyi magyar közösséget. Az ARKME évente hat nagy rendezvényt szervez a Szent István Házban: szeptemberben a szüreti bált, novemberben a disznótoros lakomát, decemberben a gyerekeknek szóló – Mikulás-járással egybekötött – karácsonyi vásárt, tavasszal pedig a farsangi, a húsvéti locsoló, valamint a pünkösdi bált. A vendégkörben szinte minden korcsoport megtalálható, méghozzá a Kárpát-medence legkülönbözőbb régióiból, ami jól visszaadja a londoni magyar diaszpóra sokszínűségét.

 

A nagyobb éves események között említhetjük még a nemzeti, illetve egyházi ünnepek alkalmából szervezett programokat. A Szent István Ház több alkalommal is otthont adott már a londoni magyarok március 15-i, illetve október 23-i ünnepségeinek, amelyeket az esetek többségében a legnagyobb angliai magyar szervezet, a MAOSZ rendez, többnyire illusztris vendégek – vezető politikusok és diplomaták, neves művészek, stb. – jelenlétében.

Az évente megszervezett jelentősebb rendezvények mellett a Szent István Ház kisebb léptékű programokat is kínál a londoni és környékbeli magyaroknak: rendszeres néptánc-oktatást, filmklubot és társasjáték-délutánt, cserkészfoglalkozásokat, alkalmi jelleggel pedig koncerteket és ismeretterjesztő előadásokat.

 

A Szent István Házban gazdag katolikus hitélet is zajlik; ezzel kapcsolatban lásd az angliai magyar katolikus főlelkészségről szóló önálló anyagot.

Harrach Gábor

Szent Erzsébet kórház London

GPS: 51° 32′ 0.3″ N 1° 49′ 27.4″ W
Cím: Grove End Road 60., London

Magyarországi /Árpád-házi/ Szent Erzsébetről elnevezett kórház a Regent Parktól észak-nyugati irányban, a Grove End Road 60. szám alatt található. A bejárattól balra Szent János, jobbra Szent Erzsébet szobra látható, egy rövid leírással mellékelve, s megemlékezve Szent Erzsébet Magyarországi kötődéséről.

Messik Miklós (MEVE)

Szent Erzsébet kápolna – London

GPS: 51° 30′ 21.5″ N 1° 54′ 37.2″ W
Cím: London Bridge, London, United Kingdom, Southwark Cathedral

London Délparti Székesegyháza az egykor lakóházaktól zsúfolt London Bridge (már új híd) tövében, szinte beépülve hatalmas tornyaival a piacok, kikötői házak tömegébe. A déli városrész eredeti ősi templomára (eredetileg a Vízen túli Szűz Mária templomára, a Church of St. Mary Overy maradványaira), amelyet két normann lovag adományaiból építettek a X. században, épült több évszázad pusztító tűzvészei után a mai épület.

A hídfőtől letekintve a szentélyhez simuló kápolnák közül a bal oldalit az (oltárral szemben állva a jobb oldalról) Assisi Szent Ferenc és Magyarországi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel.

A templomban a térkép, a kápolnában csak egy kis felirat jelzi az elnevezést. A szent ábrázolása a kápolnában nem látható.

Messik Miklós (MEVE)

Stein Aurél és Kőrösi Csoma Sándor emlékei

GPS: 51° 31′ 35.1″ N 1° 51′ 52.9″ W
Cím:14 Stephenson Way London NW1 2HD, Egyesült Királyság

A Királyi Ázsiai Társaságot még 1823-ban alapította a kiváló szanszkrit tudós Henry Colebrooke, valamint egy hasonló gondolkodású egyénekből álló csoportosulás. A király, IV. György pártolta az alapítást 1824-ben, oly módon, hogy nyilatkozatában a Társaság felé „nyomozásra biztatott a tudomány, az irodalom és a művészetek vonatkozásában, Ázsiában.”

A Társaság történetéhez igen sok kiváló tudós járult hozzá munkájával: így, többek között Sir Richard Burton (1821-1890) a híres felfedező, az Ezeregyéjszaka és a Kama Sutra első fordítója, vagy Sir Aurel Stein (1862-1943), a híres régész a „Selyemút” magyar származású felfedezője. A társaság szoros kapcsolatban állt és áll ma több ázsiai szervezettel, többek között a Körösi munkásságát is támogató brit indiai társaságokkal és utódaival (Calcutta, Bombay, Bangalore, Madras, és Bihar), valamint Sri Lanka, Hong Kong, Japán, Korea és Malajzia társaságaival.

Körösi Csoma Sándor emléktábla és Stein Aurél kép, a Király Ázsiai Társaság nagy becsben tartott értékei sorában található.

A Társulat fórumot kínál találkozókra, szimpóziumokra, kutatók előadásaira, könyvkiadásokra, a Journal rendszeres megjelenésére. Jelentős könyvtár, kézirattár és metszettár áll a kutatók rendelkezésére.

Megjegyzendő:

A Társasággal szoros kapcsolatban álló Királyi Földrajzi Társaság épületébem, a Kensington Gore 1. szám alatt, egy márványtáblán Stein Aurél neve is szerepel az aranymedállal kitüntetettek sorában!

Messik Miklós (MEVE)

Paget János emléktábla

GPS: 52° 41′ 45.9″ N 1° 5′ 8.7″ W
Cím: Thorpe Satchville, Leicestershire

Az emléktáblát 1969-ben Veszprém Város Tanácsa állíttatta, Németh Zoltán keramikusművész alkotása.

A tábla szövege:

John Paget János    1808 – 1892

„Hálás megemlékezésül szülőhelyén a hazafinak, aki a Balatont angol nyelven az elsők között írta le és fogadott hazája Magyarország szabadságáért és haladásáért tollal és karddal egyaránt küzdött”

Jelentősége:

Paget János (1808 április 8-án a lexikonok szerint Thorpe Satchville-ben, míg más kutatások szerint a közeli Loughborough-ban született, és 1892 április 10-én hunyt el a Torda melletti Aranyosgyéresen)

Magyarországon telepedett le, bejárta az országot, elsőként ismertette az angol közönség előtt könyvében (Hungary and Transylvania címmel) országunk múltját, s reformkori életét. Gazdálkodott Erdélyben, sorsközösséget vállalt az emigrációval, s visszatérve Magyarországra ismét gazdálkodni kezdett. Erdélyben hunyt el. (A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület háromnyelvű emléktáblát állított tiszteletére 2008-ban Aranyosgyéresen, a Tiver Szálló oldalán).

Messik Miklós

Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség

GPS: 51° 49′ 73.0″ N 0° 31′ 14.2″ W
Cím: 62 Little Ealing Lane, London, Egyesült Királyság
Az intézmény vezetője: Csicsó János főlelkész

Az Angliában élő katolikus magyarok lelkigondozását a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség látja el. Székhelyét az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete biztosítja a tulajdonában álló nyugat-londoni Szent István Házban, amely jelenleg egy 50-100 fős magyar hitéleti közösség állandó találkozóhelye.

A magyar nyelvű lelkigondozás megjelenésétől, vagyis az ötvenes évektől kezdve napjainkig összesen négy pap szolgálta az Angliában élő katolikus magyarságot. 2011-től Csicsó János látja el a főlelkészi feladatokat. A Szent István Házban a hónap első és harmadik hetén celebrálnak vasárnapi misét, fél tizenkettes kezdéssel. Honfitársaink ezenkívül még négy további helyszínen – Croydonban, továbbá Lutonban, Bristolban és Cambridge-ben – vehetnek részt magyar nyelvű szertartáson.

A főlelkészség a miséken túl egyéb szentség-kiszolgáltatásokat is végez, beleértve a keresztelést, gyóntatást, elsőáldozást, bérmálkozást, esketést vagy éppen a betegek kenetének feladását. A Szent István Házban évente mintegy 15-20 keresztelőt tartanak, növekvő számban. Bár a szertartás nyelve magyar, a víz alá tartott kicsik számos esetben vegyes házasságokból származnak.

 

A szentségek kiszolgáltatása mellett a főlelkészség egyéb lelkiségi programokat is szervez, így például zarándoklatokat, ifjúsági és felnőtt hitoktatást, adventi és nagyböjti lelkigyakorlatokat. 2017 májusában a Szent István Ház adott otthont a magyar diaszpóráért felelős nyugat-európai papok konferenciájának, de megfordult már a házban vendégként Erdő Péter esztergomi bíboros, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és több más püspök is. Az angliai magyar főlelkészség emellett olyan, nemzetközi jelentőségű kezdeményezésekből is aktívan kivette a részét, mint például a magyar származású Skóciai Szent Margit tiszteletére szervezett – középkori eredetű – éves zarándoklat újraszervezése, vagy Becket Szent Tamás esztergomi csontereklyéjének ünnepélyes angliai bemutatása.

Harrach Gábor

Magyar Étterem Londonban

GPS: 51° 34′ 0″ N 1° 46′ 0.5″ W
Cím: 341 Oxgate Lane, Dollis Hill NW2 7HS

Magyaros vendégszeretet hagyományait követve, a magyar konyha kiváló ételeit mutatják be, és szereznek örömet azok számára, akik érdeklődéssel fordulnak a gasztronómia irányába.

(Foto: https://www.facebook.com/magyaretterem.london

Több mint 15 éves tapasztalattal, 2007. januárjában alapították meg azt a céget, amely országhatárainkon kívül hivatott képviselni a magyar konyhakultúrát. Elérhetővé és élvezhetővé kívánják tenni a magyar áruk gasztronómiával és a vendéglátáshoz köthető valamennyi szolgáltatását.

Legfontosabbnak tartjuk, hogy Megrendelőink tökéletesen elégedettek legyenek. Számunkra az a siker, ha az általunk nyújtott élmények felülmúlják a várakozásokat.

Londoni Magyar Reformátusok Közössége

GPS: 51° 29′ 23″ N 1° 47′ 1.5″ W
Cím: 17 St Dunstan’s Road, London, W6 8RD

London a magyarokra is gondol: az Angliai Magyar Református Egyházat 1948. március 15-én alapította Dobos Károly fasori református lelkipásztor. Minden vasárnap délután öt órától tartanak magyar nyelvű istentiszteletet Salánki István lelkipásztor vezetésével. Ugyanekkor vasárnapi iskolával várják a gyerekeket. Minden második szombaton délután négy órától pedig a Bibliaórát lehet látogatni.

Messik Miklós (MEVE)

Londoni Magyar Iskola (LMI+)

GPS: 51° 33′ 27″ N 1° 54′ 12.9″ W
Cím: Sotheby Mews Day Centre, Sotheby Road, London N5 2UP (Islington)

1987 májusában lett bejegyezve a Charity Commission-nél, mint karitatív szervezet, azóta létezik a Londoni Magyar Iskola. Islingtonban található intézmény székhelyének megválasztása nem véletlen, itt élt ugyanis az első öt alapító család.

Az oktatási intézmény 26 éve szolgálja a Londonban élő magyar diaszpórát közvetítve a magyar kultúrát a Nagy-Britanniában felnövő fiatal nemzedéknek 1 évestől 18 éves korig.

Tagjai száma 50-60 aktívan járó család között mozog és az sem ritka, ha az LMI+ tanulói 50-60 mérföld távolságból utaznak a foglalkozásokra.

Az LMI+ kapta 2013-ban a Londoni Magyar Kulturális Központ által alapított elismerését, A Magyar Kultúráért Nagy-Britanniában Díjat.

A díjra olyan Nagy-Britanniában működő non-profit magyar kulturális és oktatási szervezetek pályázhattak, amelyek a magyar kultúra ápolásáért, fenntartásáért kiemelkedő munkát végeznek a helyi magyar közösségben.

A magyar kulturális hagyományokat két formában közvetítik: állandó tagjaik számára kéthetente tartott foglalkozásokon, valamint a mindenki előtt nyitott rendezvényeiken keresztül. A magyar alaptantárgyak tanításán kívül klubjellegű oktatás keretében adnak kulturális hátteret hallgatóiknak.

Forrás:

Főoldal

mti.hu

Liszt Ferenc emléktábla

GPS: 51° 30′ 52.2″ N 1° 51′ 46.4″ W
Cím: Great Marlborough Street, London

Liszt Ferenc emléktábla, a Great Marlborough Street-en, az egykori vendéglátó Erard -ház helyén álló új épület oldalán, ahol 1840-ben és 1841-ben megszállt. Az emléktáblát a Liszt Társaság állította, 1986-ban.

Az épülethez London egyik legkedveltebb sétálóutcája fut a Carnaby street, a hasonló nevű áruház mellett.

Messik Miklós (MEVE)

Liszt Ferenc emléktábla – Liverpool

GPS: 53.406606, -2.983767
Cím: Liverpool, Play House, Williamson Square, L1 1EL, Egyesült Királyság

A Liszt Ferenc Emléktábla Liverpoolban található, a Williamson Square nevű téren működő Play House Színház épületének falán. Az emléktáblát 2011. október 22-én, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából avatták fel.

Az alkotás ötletgazdája Dr. Andrew Zsigmond, a liverpooli tiszteletbeli magyar konzul volt, aki a bicentenárium alkalmából úgy gondolta, hogy Liverpoolban is lehetne emléket állítani Lisztnek. Mivel a világhírű zeneszerző 1840. december 1-jén, az akkor ugyanezen a téren álló Theatre Royal színházban koncertezett, ez lett a másik apropója az emléktábla avatásának. Liszt egyébként hatalmas sikert aratott Liverpoolban, a koncertje teltházas volt.

Dr. Andrew Zsigmond ötletétől az avatásig mindössze három hónap telt el.

A Vitézi Rend nagyvonalú adománya és munkája, valamint a liverpooli Council engedélye is kellett, ahhoz, hogy az alkotás elkészülhessen. A város vezetősége ellenszavazat nélkül fogadta el az ötletet. A kivitelező Mr. Fred O’ Brian volt, aki bronzból készített el a művet.

Az emléktáblát Csák János, Magyarország Nagykövete leplezte le. Az avatás alkalmával zongorakoncert volt a Play House Színházban, ahol természetesen Liszt művei hangzottak el.

 

Azóta minden évben október 22. körül – Liszt Ferenc születésnapja alkalmából – koszorúzzák a Liverpoolban élő magyarok.

Az emléktáblán a következő szöveg olvasható:

FERENC LISZT

PROLIFIC COMPOSER AND VIRTUOSO PIANIST;

PERFORMED AT THE FORMER THETATRE ROYAL,

NEARBY, 1 DECEMBER 1840. PLAQUE

ERECTED TO MARK HIS BI-CENTENARY

BORN DOBORJÁN, HUNGARY 22 OCTOBER 1811 – DIED BAYREUTH, GERMANY 31 JULY 1886

UNVEILED BY H. E. THE AMBASSADOR OF HUNGARY JÁNOS CSÁK 22 OCTOBER 2011

Érdekessége még az alkotásnak, hogy az emléktábla kicsinyített másolatát megkapta a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, valamint Dr. Schmitt Pál, akkori Köztársasági Elnök is, akik levélben köszönték meg az ajándékot Dr. Andrew Zsigmondnak.

Csige Ildikó

Kossuth-ház – London

GPS: 51° 30′ 33.7″ N 1° 48′ 14.6″ W
Cím: Chepstow Villas 36., Nothing Hill Gate, London

A Nothing Hill lakóházai közül kiemelkedő nagyméretű fehér épület oldalán a szokásos kerek „Blue plaque” (a Londonban lakó hírességek emlékét őrző „kék tábla”) keltheti fel az arra járók figyelmét. Ebben, a tágas szobákkal rendelkező házban lakott Kossuth Lajos családjával. A menekült kormányzó évekig – utazásait leszámítva – kisebb megszakításokkal. Amerikai utazását követően közel 7 évet töltött Londonban.

Greenwich-ben egy rövid kis utca elnevezésében is találkozunk a londoni hatóságok Kossuth-tiszteletével, bár a helyi lakosok közül sajnos kevesen tudják kiről is szól a tábla. Kossuth 1861-ben Angliából Itáliába költözött.

Messik Miklós (MEVE)

Kossuth Lajos emléktábla a County Hotel falán

GPS: 55° 32′ 50.8″ N 3° 9′ 31.5″ W
Cím: 3-5 High Street, Selkirk, United Kingdom

A skóciai határvidék a Borders egyik kisvárosa Selkirk, ahol egy Skóciában élő magyar, Bujdosó István,(Steven Brandon) állított Kossuth skóciai körutazásának, meeting-jeinek emlékére táblát a County Hotel oldalán. Az emigráns kormányzó a szálló erkélyéről beszélt nagy hallgatóság előtt 1856 december 12-én.

Messik Miklós (MEVE)

Kossuth Lajos emlékplakett – Manchester

GPS: 2°14’39″W, 53°28’44″N
Cím: Town Hall, Albert Square, Manchester, Egyesült Királyság

A Kossuth Lajos emlékére állított emlékplakett

A manchesteri magyar közösség és Dr Zsigmond András, tiszteletbeli liverpooli konzul megbízásából, Bartos Gábor és Oláh Gábor szervezésében, Kossuth Lajos nagysikerű, 1851. november 11-i első manchesteri látogatása és beszéde emlékére, 2016. március 15-én egy Kossuth emléktáblát avattunk a manchesteri városházán.

 

A városháza nagylelkűségének köszönhetően később egy bronz mellszobrot is felállíthatunk itt, amely szintén a városháza tulajdonába kerül majd. Az emlékplakettet Szabadhegy Péter Magyarország londoni nagykövete leplezte le, az esemény házigazdájával Lord Mayor Cllr Paul Murphy OBE, manchesteri polgármesterrel együtt. Jelenlétével megtisztelt minket Cllr Sir Richard Leese CBE az önkormányzat vezetője (Leader of Manchester City Council) és Duncan Bowdler az Europai Coop Elnöke is.

 

Az emléktáblán látható szöveg: This plaque commemorates Lajos Kossuth, born Monok Hungary 1802, died Turin Italy 1894. Hungarian politican, reformer and leader of Hungarian independence from Austrian domination 1848-49. He made impassioned  speeches at political rallies at Manchester Free Trade Hall 11 & 12 November 1851. Plaque unveiled by his excellency Peter Szabadhegy, Ambassador of Hungary 15 March 2016. Plaque erected by public subscription.

(balról jobbra) Baron Frankal, Magyarország manchesteri tiszteletbeli konzulja, Jenny Bartos, Buxbaum Barna, Csige Ildikó, a KCSP (Körösi Csoma Sándor Program) képviselője, Fügedi Zsolt, Oláh Gábor szervező (Mizu? Magazin főszerkesztője), Ábrányi-Szabó Lívia, festőmūvész, Paul Murphy, Manchesteri polgármester, Dr Rákóczy György, Szakály Éva, Szabadhegy Péter Magyarország londoni nagykövete (jobbra a táblától), Adonyi Éva, Bartos Gábor szervező, Pávai Gyopár, a Zsigmond Király Magyar Iskola igazgatónője, Mikudina Boglárka és Zsuzsanna Hutchinson

 

Oláh Gábor, Csige Ildikó

Kmety György honvédtábornok sírja a Kensal temetőben

GPS: 51° 31′ 41″ N 1° 46′ 57.4″ W
Cím: Kensal Green Cemetery, London

A nagyszerű katona Londonban hunyt el, leszármazó nélkül 1865. április 25-én, 52 éves korában. A török állam saját halottjaként temettette el London előkelő temetőjében, a Kensal Green Cemeteryben (Kensington and Chelsea).

Sírhelyének neve: Monument to George Kmety. Az emlékműre angol és magyar nyelvű szöveget véstek, a magyar nyelvű szöveg: E síremléket / Kmety György tábornoknak / keleti czímén Ismail pasának / fényes érdemei elismeréséül / Őfelsége a török császár emeltette / A török birodalom Kars vára vitéz védőjét / Magyarország az 1848–49 harcok egyik jeles vezérét / és ősi alkotmánya hű bajnokát gyászolja / Született Felső Pokorágyon Gömör megyében / május 24. 1813 / Meghalt Londonban / április 25. 1865.

 

(Magyar Tudomány folyóiratból és Messik Miklós: Magyar múlt Britanniában c. kiállítás 2004, London, Marlow, Galashiels,Edinburgh, a MagyarMagic keretében)

HCC – Londoni Magyar Kulturális Központ

GPS: 51° 30′ 38.6″ N 1° 52′ 37.3″ W
Cím: Maiden Lane 10., London

A Covent Garden szomszédságában kereshető fel – a Balassi Intézet egyik külhoni bázisaként- a Londoni Magyar Kulturális Központ. Az intézmény 1999 óta segíti elő a magyar kultúra klasszikus és kortárs értékeinek megismertetését és megkedveltetését az Egyesült Királyságban. Jelenlegi formájában, a mai cím alatt, az előadások a Strand-en lévő nagyhírű Vaudeville színház egykori igazgatói termében, az immár „Liszt Room” nevet viselő teremben zajlanak.

E terem mellett helyezkedik el a Központ adminisztratív munkáját biztosító két irodahelyiség is.

Részlet a Központ honlapján megjelent ismertetésből:

„A Londoni Magyar Kulturális Központ mint a Balassi Intézet egyik külföldön működő magyar kulturális intézete a sokszínű magyar kultúra terjesztését és megismertetését célozza az Egyesület Királyságban.  A magyar kortárs és klasszikus művészetet  iránt igyekszik felkelteni  a művészetkedvelő brit közönség figyelmét, ösztönözve a magyarok és a londoniak közötti együttműködést. A Londoni Magyar Kulturális Központ egyben fontos szerepet igyekszik betölteni a Nagy-Britanniában élő magyar közösségek életében is a Londoni Magyar Nagykövetséggel szoros együttműködésben.

A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felel. Az egységes és egyetemes magyar kultúrát terjeszti és népszerűsíti a nagyvilágban, úgy hogy ezzel párhuzamosan segíti a külföldön vagy határon kívül létező magyar hagyományok és kultúra megismertetését Magyarországon. Az intézet központi költségvetési szerv, a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének nemzeti háttérintézménye, amely 2007 március 1-től sajátos jellegű szakmai irányító központként működik, akárcsak a német Goethe Institut, vagy az angol British Council. Egyedisége tevékenységének tartalmában, működési területében illetve eszközrendszerében fejeződik ki.”

Messik Miklós (MEVE)

Goulash Magyar Étterem – Skócia

GPS: 57o 8, 972’ N 2o 5,750’ W
Cím: 17 Adelphi, Aberdeen, Skócia
Honlapcím: http://www.goulashrestaurant.co.uk/

A Goulash Étterem egyedüliként Skóciában,  immáron 20 éve, 1994 óta látja vendégül falai között a magyar ízek kedvelőit. Kezdetben Ellon településtől keletre, egy eldugott helyen működött, de így is felkeltette a népszerű gasztronómiai műsor, a Scotland’s Larder figyelmét.

A vendéglátóhely innen költözött Aberdeen város szívébe, és egy kétszáz éves épületben lelt új otthonra. Az étterem története igazi sikersztori, amely a tulajdonosok, a kiváló szakmai személyzet és a lelkes vendégek közös eredménye. Népszerűsége mellett a Goulash Étterem igyekszik megőrizni családias jellegét, ételeik és a vendéglátás minősége pedig hűen tükrözik eme hitvallásukat.  2013-ban a Tripadvisor nevű internetes utazási portál a látogatói vélemények és szavazatok alapján „kiválónak” minősítette az éttermet. Ezt a címet 2014-ben is elnyerték.

 

Az ízletes, szinte kizárólag magyar alapanyagokból készült ételek igyekeznek széles skálán bemutatni hazánk gasztronómiai értékeit, az elő- és főételekhez, valamint a desszertekhez magyar borokat és pálinkákat kínálnak. A téli és nyári menük szezonális finomságokat tartalmaznak, ilyen például a székely káposzta, vagy a halászlé.

 

A Goulash Étterem a szeles skót vidék igazi ékszerdoboza, egy kellemes sziget a városban, ahol  mindenki néhány órára Otthon érezheti magát.

Szabó Éva

Gay Hussar étterem – London

GPS: 51° 30′ 53.4″ N 1° 52′ 7.5″ W
Cím: 2 Greek street, Soho, London, Egyesült Királyság

A Gay Hussarnak soha nem volt magyar tulajdonosa, bár az alapító, a svájci-velszi származású Victor Sassie állítólag olyan jól beszélt magyarul, hogy sokakat megtévesztett vele. Legenda övezi az étterem alapítását is, sokan még a dátumban sem biztosak, hiszen abban az időben a Soho-ban három magyar étterem is volt, a Csárda és a Budapest is létezett még. Victor Sassie Magyarországon, Gundel Károlynál tanulta meg a magyar konyha alapjait. A Victor Sassie 1953-ban nyitotta meg a Gay Hussart Londonban, a Sohoban. Ekkor még a gay szónak nem voltak nemi konnotációi, az alapító egyszerűen tisztelegni akart a magyar katonaság elitje előtt, ezért nevezte éttermét örvendező huszárnak. Más történet szerint arról a Három Huszár nevű étteremről nevezte el a sajátját, ahol a háború előtt dolgozott.

Tulajdonosként ő vezette az éttermet egészen 1988-ig, amikor betegsége diagnosztizálásakor eladta azt a The Restaurant Partnership Plc-nek.  A megegyezés szerint dolgozott volna tovább, végül egyszer kisétált az étteremből és soha nem tért vissza… Ekkor vette át a vezetést a lengyel származású John Wrobel, aki azóta is a Gay Hussar menedzsere.

Az 1953-as nyitás után az éttermet gyorsan felkapták az olyan újságírók, mint Jonathan Cape vagy Rupert Hart-Davies. Maga T.S. Eliott is sokat látott vacsoravendég lett, Mortimer Wheeler régésszel együtt.

Az angol politikai baloldal is nemsokára birtokba vette a Gay Hussart. A politikusok közül Socialist Mp tagja, Aneurin Bevan kezdett el az étterembe járni, majd nem sokkal utána Barbara Castle, Ian Micado és Michael Foot is rendszeres vendég lett. Az 19600-as években a Social MP hivatalosan is „ebédlőjének” kiáltotta ki a helyet, a s az 1960-as, 1970-es években az is maradt, sőt, mind a mai napig megfordulnak ott a Labour Party politikusai.

Az étterem fénykorának emlékét manapság a Martin Rowson által rajzolt karikatúra-galéria őrzi.

2013 őszén a tulajdonos cég úgy döntött, hogy megpróbálja eladni az éttermet egy árverésen. Amikor ez nyilvánosságra került, a törzsvendégek megalapították a The Goulash Co-operative-ot, majd körülbelül 2 hét alatt hihetetlenül sok pénzt, a mai napig pedig összesen £222,000 –ot gyűjtöttek össze, hogy megakadályozzák a megszűnést. Decemberben megtörtént az aukció, de a tulajdonos végül nem fogadott el egyetlen árajánlatot sem. A The Goulash Co-operative azonban nem adta fel,  még több pénzt gyűjtöttek. Jelenleg a tulajdonos cég ugyan elfogadta az ajánlatukat, de sajnos az ingatlan tulajdonosa egyelőre nem egyezik bele a bérleti jog átadásába.

Gyolcsos Mária

Bartók Béla szobor – London

GPS: 51° 29′ 38.6″ N 1° 49′ 33.3″ W
Cím: South Kensington Station, London

Ismét áll Londonban Bartók Béla szobra a South Kensington metrómegállótól pár lépésre levő Malvern Court előtti járdán; Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, amely útépítés miatt került néhány évre raktárba, majd 2003-ban avatták fel újra ünnepélyes keretek között.

A kétméteres bronz szobrot, amely felöltőben, kalapban, zsebre dugott kézzel ábrázolja a magyar zeneszerzőt, eredetileg 2004-ben leplezte le a Londoni Magyar Kulturális Központ (LMKK) és a Bartók angliai népszerűsítéséért sokat dolgozó angol-walesi komponista, Peter Warlock (1894-1930) nevét viselő társaság. A szobrot 2009 áprilisában területrendezés és útépítés miatt a South Kensington-i önkormányzat elmozdította és a munkálatok idejére raktárba helyezte, majd újra –immár közvetlenül – a metrómegállóval szemben- felállították.

(Messik M. Magyar múlt nyomában Britanniában, kiállítás,2004)

Bartók Béla londoni lakása és emléktábla

GPS: 51° 29′ 31.9″ N 1° 49′ 41.8″ W
Cím: 7-8 Sydney Pl, London SW7 3NL, Egyesült Királyság

Bartók első fellépése az általa komponált Kossuth-szimfóniával Angliában, Manchesterben volt (a Free Trade Hallban, ahol korábban éppen Kossuth is járt) 1904 februárjában, Richter János közreműködésével, de e műve ott és akkor nem aratott olyan sikert, mint Magyarországon.

18 évvel később (1922-ben) azonban már nagy sikerrel járó fellépései voltak Londonban. Ekkor már 19 brit lap írt róla méltató sorokat! 1922 és 1937 között 14 alkalommal járt Londonban.

 

Bartók első angliai sikerére emlékezve a 75. évforduló alkalmából nagy ünnepségeket rendeztek, és méltó rendezvény keretében 1977-ben leplezték le volt háza falán megörökített emléktáblát.

Messik Miklós (MEVE)

1956-os forradalom emléktábla – London

GPS: 51° 29′ 56.8″ N 1° 49′ 34.7″ W
Cím: Exhibition Road. 55., London

A Victoria és Albert Múzeum szomszédságában, a Lengyel Ház teázó falán látható a stilizált egyszerű emléktábla, a Kossuth-téri sortűz jelenetével és több ismert személyiség szimbolikus megjelenítésével.

Messik Miklós (MEVE)