Hollandia - Külhoni Magyarok

Kategória: Hollandia

Szent-Györgyi Albert emléktábla

GPS: 53° 13′ 9.4″ N 6° 33′ 47.3″ E
Cím: Broerstraat 5, 9712 CP Groningen, Hollandia

Kép: http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/szent-gyorgyi-emlekszoba/szent-gyorgyi-emlekszoba/21-szent-gyorgyi-albert-unnepseg-hollandiaban.html

2007 június 20-án a Groningeni Egyetem Fiziológiai Intézetének dísztermében ünnepséget rendeztek Szent-Györgyi Albert emlékére, aki 1922 és 1926 között a Groningeni Egyetemen dolgozott. Szent-Györgyi Albert orvos-kémikus 1937-ben kapott Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért. A Fiziológiai Laboratórium régi épületének falán kétnyelvű emléktábla őrzi emlékét. Cím: Bloemsingel 1, Groningen.

Kép: http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/szent-gyorgyi-emlekszoba/szent-gyorgyi-emlekszoba/21-szent-gyorgyi-albert-unnepseg-hollandiaban.html

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Stipendium Bernardinum – Emléktábla Utrechtben

GPS: 52° 5′ 4.9″ N 5° 7′ 14.8″ E
Cím: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

2011. november 10-én emléktáblát helyeztek el az utrechti Geertekerk falán (Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht) a Stipendium Bernardinum fennállásának 250. évfordulója tiszteletére.

A Stipendium Bernardinum a legtekintélyesebb mindazon alapítványok és ösztöndíjak közt, melyek külföldi egyetemeken a (történelmi) Magyarországról ott tanuló református teológusok ellátására máig is léteznek. Alapítója Bernard Daniel, egy német származású, de Hollandia gyarmatain megvagyonosodott református ember, aki 1761-ben az utrechti egyetemen pfalzi és magyar református diákok számára 9000 sterling alapítványt tett.

A magyar kollégiumok és a holland egyetemek közötti ismert évszázados kapcsolat alapja a politikai háttér mellett a kálvinizmusban rejlett. Bár Hollandia soha sem volt egységesen református, a politikai vezetés református kézben volt éppúgy mint jórészt a vallási tolerancia országában, Erdélyben is. A magyar református kollégiumok nagy számban küldték diákjaikat Utrechtbe, Leidenbe, Groningenbe, Franekerbe, gyakran holland ösztöndíjakkal. Ma is van több állandó holland egyetemi ösztöndíj magyar teológusok számára, ezek közül a legismertebb az utrechti Stipendium Bernardinum. Az évszázadok folyamán több száz magyar református diák tanult Utrechtben a Stipendium Bernardinum ösztöndíjával.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Pilinszky János emlékhely Leidenben

GPS: 52° 10′ 24.1″ N 4° 28′ 23.6″ E
Cím: 144. Rijnsburgerweg, Leiden

Kép: http://hu.wikipedia.org/Pilinszky_Leiden

A Stichting Tegenbeeld, amely alapítvány nevéhez több mint száz világirodalmi gyöngyszem falra festése és egy erről szóló szép kiadvány fűződik, Leidenben a Rijnsburgerweg 144. számú ház falára festette Pilinszky János: A mélypont ünnepélye című versét. A vers holland fordítása a Rijnsburgerweg 146. számú ház falán díszlik. A verset Dedinszky Erika fordította hollandra. Az ünnepélyes avatásra 2004. novemberében került sor.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Pilinszky János emlékhely Leidenben

GPS: 52° 10′ 24.1″ N 4° 28′ 23.6″ E
Cím: 144. Rijnsburgerweg, Leiden

Kép: http://hu.wikipedia.org/Pilinszky_Leiden

A Stichting Tegenbeeld, amely alapítvány nevéhez több mint száz világirodalmi gyöngyszem falra festése és egy erről szóló szép kiadvány fűződik, Leidenben a Rijnsburgerweg 144. számú ház falára festette Pilinszky János: A mélypont ünnepélye című versét. A vers holland fordítása a Rijnsburgerweg 146. számú ház falán díszlik. A verset Dedinszky Erika fordította hollandra. Az ünnepélyes avatásra 2004. novemberében került sor.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Misztótfalusi Kis Miklós és az „Aranyos Biblia”

GPS: 52° 22′ 26.6″ N 4° 53′ 23.3″ E
Cím: 134. Spuistraat, Amsterdam

Amszterdamban a Spuistraat 134. számú ház falán emléktábla tanúskodik arról, hogy ott dolgozott Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) teológus, világhírű betűmetsző és nyomdász. A máig használt Jansonius antiqua nyomdai betűk az ő alkotásai. A Bibliának 1590-ben Károli Gáspár által elkészített fordítását revideálta (1685) és a szöveget gyönyörű szép kivitelezésben az ´Aranyos Biblia´ formájában saját költségén kiadta. Ennek első példányát az amszterdami Athenaeum Illustre-nek ajándékozta. Ezt a példányt mindmáig az Amszterdami Városi Egyetem könyvtára őrzi.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Magyarországi Mária – Maria van Hongarije

GPS: 52.087685 – 5.118416
Cím: Geertebolwerk 1, Utrecht, 3511XA

Magyarországi Mária (Maria van Hongarije) szobra az V. Károly nevű ötcsillagos szálloda udvarán áll Utrechtben. II. Lajos királyunk özvegye bátyja V. Károly császár kérésére lett Németalföld kormányzója. Több magyar udvarhölgye és személyes titkára – Oláh Miklós – vele tartott a budai várból új, de ugyanakkor régi hazájába; ugyanis Mária Németalföldön született. Nagy tiszteletnek örvendett. Férje iránti szeretete jeléül élete végéig feketében járt. Oláh Miklós fontos szerepet játszott kormányában. Legnagyobb érdeme a holland és a magyar humanisták támogatása, valamint e kettő egymással való kapcsolatának a megszervezése.

(Pizi Zoltán, Hollandiai Magyar Szövetség elnöke)

Csanád Márton

Magyarok Nagyasszonya mozaik

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ E
Cím: Via Giulia 1., Róma, 00186

A Római Magyar Akadémiának helyet adó Falconieri Palota homlokzatán, egy befalazott bejárat ablaknyílása fölött látható a magyarok patrónáját, a Szűzanyát ábrázoló mozaik kép. A Szűzanya jobb kezében jogar, fején a Szent Korona, ölében a kis Jézus ül. A mozaikképet a Pápai Magyar Intézet vezetőjének megrendelésére Prof. Gaudenzi, a Szent Péter Bazilikában működő mozaik- műhely igazgatója készítette.

 

Jelenlegi helyére először akkor került, mikor az 1956-os forradalom kitörésének hírére a kommunista követségi dolgozók elmenekültek az épületből és az egész épületet átvette a Pápai Magyar Intézet. 1960. június 1-én éjszaka az Akadémia gondnoka eltávolította. Úgy tűnt, hogy a mozaik-kép elveszett, de hónapokkal később az Akadémia megbízottai átadták a Pápai Magyar Intézetnek. Az Intézet kápolnájának előterében lett elhelyezve, és csak a rendszerváltás után, 1991. április 12-én került vissza eredeti helyére.

Deák Nóra (MEVE)

Magyar vonósnégyes szobor

GPS: 52° 21′ 20.9″ N 4° 52′ 42.9″ E
Cím: Concertgebouwplein 2-10, 1071 LN Amsterdam, Hollandia

Az amszterdami Concertgebouw-ban áll egy szobor a ‘Magyar Vonósnégyes’ címmel. Alkotta: Ubo Scheffer, szobrászművész. Leleplezték: 1967. november 23-án.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Magyar kápolna – Utrecht

GPS: 52.090582 – 5.122455
Cím: Domplein 29, Utrecht, 3512 JE

Az Utrechti Egyetem főépülete (Domplein) és a Dóm között állt a XIX. század végéig egy kápolna, amelyet ´magyar kápolná´-nak neveztek. Itt tartották az utrechti magyar diákok istentiszteletüket. Erről emléktábla tanúskodik a magyar kápolna helyén levő kertben (a régi kerengőn), a jelenlegi templomkertben. A hollandiai magyarság az egyetemmel együttműködve 2001 március 29-én állította fel ezen emléktáblát.

1644-ben az Egyetem építtetett egy előadótermet, fent a „Pandhof” kerengő déli szárnyán (önnel szemben). Az orvosi fakultás használta ezt a „Theatrum Chirurgicum”-ot anatómiai előadások tartására valamint összejöveteli- és előadóteremként. 1722. november 30-tól az épületet magyarországi és erdélyi teológiai hallgatók rendelkezésére bocsájtották, akik a protestantizmus hazai elnyomatása miatt kerültek ide. A lelkészek és diákok minden vasárnap ebben az előadóteremben tartották istentiszteletüket. 1882-ben a Magyar Kápolnát restaurálási munkák miatt lebontották. 1956-ban, a magyar menekültek érkezésével újra megkezdődtek a vasárnapi református istentiszteletek Utrecht városában.

Csanád Márton

Magyar gályarab-prédikátorok emléktábla Vlissingenben

GPS: 51° 26′ 33.5″ N 3° 34′ 27.7″ E
Cím: Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen, Hollandia

2007 szeptember 24-én, hétfőn délután 2 órakor a vlissingeni Nagytemplomban emléktáblát lepleztek le azoknak a magyar gályarab-prédikátoroknak az emlékére, akiket Michiel de Ruyter admirális, a Holland Államtanács utasítására 1678-ban Nápolyban a gályarabságból felszabadított. A vlissingeni református gyülekezet a felszabadított lelkészeket utólag felvette saját volt lelkészei közé és az ő nevük most ott olvasható a vlissingeni egyház volt lelkészei sorában a templomban.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Mária Mennybevitele (templom)-Vianen

GPS: 51.994572 – 5.09029
Cím: Brederodestraat 2, Vianen, 4132 VP
Alkotás, felavatás éve: 1879

Árpád-házi Szent Erzsébet (Sárospatak, 1207. – Marburg, 1231. november 17.) II. András magyar király és merániai Gertrúd lánya volt. A magyar történelemben az egyik legkiemelkedőbb Árpád-házi szentként tartják számon. Házassága révén német nyelvterületen is igen ismert (Thüringiai Szent Erzsébet). Hollandiában mint Heilige Elisabeth van Hongarije ismerik és számos templom üvegablakán ábrázolják, köztük pl. a vianeni római katolikus templom ablakán.

Csanád Márton

Hágai Királyi Levéltár – 1956-os Forradalmi Zászló

GPS: 52° 4′ 50.9″ N 4° 18′ 22.4″ E
Cím: Noordeinde 68, 2514 GL Den Haag, Hollandia

A hágai Királyi Levéltárban őrzik azt a magyar forradalmi zászlót, melyet 1956-ban a magyar menekültek Juliana holland királynőnek nyújtottak át az utrechti Juliana Hal-ban. Ezt a zászlót a királynő ötévente a Hollandiai Magyar Szövetség rendelkezésére bocsátja a Forradalom és Szabadságharc emlékünnepén. A világon sehol másutt nem őriznek 1956-os forradalmi zászlót ilymódon, az ország legszentebb ereklyéi között.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Dombormű az Utrechti Egyetem falán

GPS: 52.090530 – 5.121668
Cím: Domplein 29, Utrecht, 3512 JE

1936-ban felavatott nagy dombormű az utrechti egyetem főépülete bejárati folyosójának a falán (néhány lépésre attól a teremtől, amelyikben 1579-ben Hollandia függetlenségét kikiáltották), amely egy magyar  Bocskai-ruhás peregrinus diákot ábrázol, aki a debreceni református Nagytemplomtól az utrechti Dóm felé gyalogol. A dombormű emlékül szolgál a magyar peregrinusoknak, akik a XVII. századtól mindmáig nagy számban tanultak holland egyetemeken, s különösképpen Utrechtben. Felírás: “Sanguine Christi conglutinati sumus”, azaz “Krisztus vére által ötvöződtünk össze”.

Csanád Márton

De Ruyter admirális és a magyar protestáns gályarabok emléke

GPS: 52° 22′ 12.7″ N 4° 53′ 42.6″ E
Cím: Nieuwe Kerk te Amsterdam

Kép: http://www.friends4rivers.hu/Szovegek_F4R_2/De_Ruyter_emlekere_3.htm

Az amszterdami ´Nieuwe Kerk´, az ´Új Templom´ (koronázási templom) kriptájában található Michiel de Ruyter admirális sírja. A sírbolt felett látható a magyarok piros-fehér-zöld szalaggal ellátott ezüst koszorúja hálás emlékezetül azért, hogy 1676-ban De Ruyter admirális a holland parlament megbízásából kiszabadított 26 magyar protestáns lelkészt a nápolyi alkirály gályáiról, akiket hitük miatt az ellenreformáció idején gályarabságra ítéltek. A sírkamra egyik kulcsa a Magyar Református Egyház Zsinatánál van. Amint ismeretes Debrecenben a református Nagytemplom mögött áll De Ruyter Admirális emlékoszlopa.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Apáczai Csere János emléktábla

GPS: 52° 20′ 52.8″ N 5° 37′ 5.7″ E
Cím: Klooster 1, Harderwijk, Hollandia

Kép: http://www.harderwiek.nl/

A Harderwijk-i Cahterina kápolna falán található Apáczai Csere János (1625-1659) emléktáblája, aki 1651-ben az ottani egyetemen doktorált. Apáczai Csere János volt az első magyar nyelven író encyklopédista és pedagógus. A ´Magyar Logikátska´ és a ´Magyar Encyklopaedia´ írója. Apáczai emléktábláját 2001. október 17-én leplezték le.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Árpádházi Szent Erzsébet szobra Groningenben

GPS: 53° 12′ 53.3″ N 6° 34′ 23.5″ E
Cím: Radesingel 4, Groningen

Kép: http://home.kpn.nl/nickl001/hekhir-2012-3.html

Árpádházi Szent Erzsébet, a szentéletű magyar királylány szobra Groningenben a Sint Joseph katedrálisban látható (Radesingel 4, Groningen).

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

Amszterdami Történeti Múzeum – ‘Magyarok Hollandiában’

GPS: 52° 22′ 13.4″ N 4° 53′ 28.6″ E
Cím: Kalverstraat 92, Amsterdam, Hollandia

“Magyarok Hollandiában” – a magyar bevándorlók első maradandó megörökítése az Amsterdams Historisch Museum-ban. Az állandó kiállítás 1999. december 11-én nyílt meg a felújított múzeumban (Kalverstraat 92). Az első emeleti ´bevándorlók´ kiállítási termében megemlékeznek az akkor 70 éves Amszterdami Hungária Klubról 1929-ről és annak reprezentáns képviselőjéről Darázsdi Józsefről. Az 1929-ben alapított Amszterdami Hungária Klub Nyugat-Európa legrégibb, megszakítás nélkül, még ma is működő magyar kulturális és társadalmi szervezete (a grazi magyar egyesület után, amely a XIX. században alakult meg, az akkori Monarchiában).

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

1956-os Emléktábla ‘Heerewegen’ Zeistben

GPS: 52° 4′ 35.5″ N 5° 15′ 16.2″ E
Cím: Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist

Az 1956-ban Hollandiába menekült magyar diákok 2006 november 23-án emléktáblát avattak Zeistben, ahol annakidején fogadták őket. A holland nyelvű felirat fordítása:“1956 Heerewegen 2006 Mély hálával gondolunk vissza arra, ahogy fogadtak minket Huize Heerewegen-ben. A Zeist-i polgárok és egész Hollandia lakossága mindent megtett azért, hogy minket tovább segítsenek az életben és megtanítsanak minket a Szabadsággal élni. Hálas köszönet mindezért! A Magyarországról menekült diákok.”

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/hu/hu_emlekek_hollandiaban

1956-os emléktábla Amszterdamban

GPS: 52.345984 – 4.904598:
Cím: Vrijheidslaan 101, Amszterdam, 1079 KJ
Alkotás, felavatás éve: 2006.

2006. november 4-én, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésének 50. évfordulója alkalmából Amszterdam városa és a Hollandiai Magyar Szövetség szervezésében ünnepélyes emléktábla avatást tartottak Amszterdamban, a Vrijheidslaan-on (a Victoriaplein sarkán). Az emléktáblát Job Cohen, Amszterdam polgármestere és Szentiványi Gábor a Magyar Köztársaság hollandiai nagykövete leplezte le. 1956 novemberéig ezt az amszterdami sugárutat Stalinlaan-nak hívták. A Magyar Forradalom leverésének napján az amszterdami polgárok kimentek az utcára és leverték a ’Stalinlaan’ utcatáblát. Azóta hívják ezt az utat Vrijheidslaan-nak. A táblán a következő szöveg áll magyar, holland és angol nyelven:

Jelenleg elviselhetetlennek bizonyult Magyarországnak az Orosz Sovjet Unio általi elárulása és véres elnyomása miatt a Sztálin fasor nevet városunkba továbbra is megtartani.

A polgárság egy része ennek az érzésnek már kifejezést adott azzal, hogy e fasorban eltávolította az utcai névtáblákat, és azokat felcserélte: November 4 fasorra.

Kívánatos azonban általánosan kifejezni a polgárság szándékát, és a:

SZTÁLIN FASOR nevet felcserélni SZABADSÁG FASOR névre Amsterdam Városi Tanácsa   Hollandiai Magyar Szövetség 1956   –   november 4   –   2006

Csanád Márton