Németország - Külhoni Magyarok

Kategória: Németország

Zsigmond király szobra – Ulm

GPS: 48.396880, 9.993473
Cím: Marktplatz 1., Ulm, 89073, Németország

A Rathaus oldalában az egykori nagy császárok alakjai jelennek meg szoborként. Luxemburgi Zsigmond magyar király 1430-tól Német-római császár volt, s Európa szerte jelentős történelmi alakként tartják számon. Ezért került fel alakja az ulmi városházára is.

Bechtold Róza Eszter

Tiszaföldvár tér – Gräfenberg

GPS: 49° 38′ 31.4″ N 11° 15′ 3″ E
Cím: Tiszaföldvárplatz (korábban Bahnhofplatz) 91322, Gräfenberg, Németország

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweiz és Oberfranken (Felsőfrankföld) területén az utóbbi években számos település választott magának magyar testvértelepülést.

A Tiszaföldvár téren a testvérváros légvonalbeli távolsága is szerepel egy táblán

2003. május 1-jén a 12.000 lakosú magyar Tisza-menti kisváros lett Gräfenberg testvértelepülése. Ennek emlékére éves rendszerességgel rendeznek kölcsönös látogatásokat a kisvárosok polgárai.

A kétnyelvű Lessing-idézet, fent a magyar változattal néhány éve ékesíti a teret

Gräfenberg vasútállomásától a belváros felé indulva pedig a Tiszaföldvárplatzon találja magát a városba látogató. A patakoktól övezett hangulatos hegyi tér középpontjában egy bronztáblán Lessing-idézet található magyar nyelven. A városházán pedig Tiszaföldvárral kapcsolatos táblák, fotók vannak kifüggesztve.

Molnár Gergely

Szent István szobor – Aachen

GPS: 50° 46′ 28.6″ N 6° 4′ 58.4″ E
Cím: 52062, Fishmarkt 1., Aachen
Alkotó: Varga Imre
Alkotás, felavatás éve: 1993

Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományában Aachen városi Dóm szomszédságában kapott helyett Szent István királyunkat ábrázoló szobor, melyet Varga Imre készített 1993-ban. Az alkotó egyéni stílusát tükrözi a szobor, amely a székesegyház falánál foglalja el méltó helyét. A dóm történelmi szerepét hangsúlyozza, hogy a IX. századtól kezdődően 700 éven keresztül itt koronázták a német királyokat és császárokat. Az emlékmű az egykor nyugatra vezető magyar zarándokút fontos állomása is egyben.

Gazdag Zsuzsanna

Szent Erzsébet-emlékszoba – Pottenstein

GPS: 49° 46′ 11.6″ N 11° 24′ 30.8″ E
Cím: Burg Pottenstein, Burgstraße 13., 91278, Pottenstein

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweizban található Pottenstein ezeréves, festői várának legidősebb részében kapott helyet a Szent Erzsébet-emlékszoba annak kapcsán, hogy a magyar származású szent 1228 telén itt tartózkodott néhány hétig. Wartburgból Marburgba menekülése közben, férje, II. Lajos halála után, három gyermekével érkezett e helyre, férje távoli rokona, Ekbert püspök fogadta be.

A pottensteini vár belső udvara

A legvalószínűbb források szerint négy hétig tartózkodott Pottensteinben. A vár egykori lakótornyában kialakított emlékszobájában értékes 18-20. századi bútorok és vallási ábrázolások vannak kiállítva, melyeken megjelennek a Szent Erzsébethez kapcsolódó motívumok. A 2007-es emlékévben „Korona, Kenyér és Rózsák. Thüringiai Szent Erzsébet 800 éve” címmel a várhoz tartozó pajtában 32 információs táblából álló kiállítás is nyílt a vár leghíresebb szent lakója életéről.

A Szent Erzsébet életét ábrázoló táblakiállítás részlete

Pottenstein településen Szent Erzsébet-szobor, róla elnevezett utca, határában pedig emlékút és forrás is található.

Molnár Gergely

Szent Anna-templom – München

GPS: 48.1374782 11.569063
Cím: Damenstiftstraße 1, 80331, München, Németország
Honlapcím: www.erzbistum-muenchen.de

A müncheni történelmi óvárosban található, 1735-ben felszentelt barokk templom a helyszíne 1966 óta a város magyar nyelvű római katolikus szentmiséinek (jelenleg is minden vasárnap 10:30-tól). A templomkaputól jobbra 2000-ben készített nemesfém öntött emléktábla található, melyet a magyar-bajor kapcsolatok 1000 éves évfordulója alkalmából készített Johann B. Gunezrainer. Rajta Szent István és Boldog Gizella királyné, közöttük Krisztus a kereszten. Feliratai: „Magyar Millennium AD. 2000” „Sehlige Gisella Regina – Stephanus Rex””1000 Jahre Bayerisch-Ungarische Freundschaft”.

 

Molnár Gergely

Semmelweis Ignác szobor– Heidelberg

GPS: 49° 23′ 55.5″ N 8° 40′ 20.7″ E
Cím: Heidelberg, Németország

Világszerte “az anyák megmentőjét” tisztelik Semmelweis Ignácban (1818-1865), akinek emlékét a nagy német egyetemi város, Heidelberg gyermekklinikája előtt felállított szobra is őrzi. Semmelweis Ignác Fülöp mindenképpen a legismertebb magyar orvos, nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott megelőzési módszer adja. Egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően, a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentőségét csak egy jó évtized múltán, a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően fogadtak el.

A budai Tabánból származó, Bécsben tanuló és dolgozó, majd Pestre visszatérő Semmelweis ezzel a felfedezésével a modern nyugati medicina fejlődésének egyik kulcsfigurája lett. Német hangzású neve ellenére magyarnak tekintette magát, orvostörténeti kutatók megtalálták azt a korabeli német folyóiratot, amelynek lapszéleire Semmelweis megjegyzéseket írt – magyar nyelven.

Kép: patriotaeuropa.hu

De ő maga is így fogalmazott egyik cikkében: “Sorsom úgy hozta magával, hogy midőn a felfedezést (1847. évben) tettem, mint a bécsi szülészeti intézet segédorvosa hazám határain kívül tartózkodtam. Így történt, hogy felfedezésem legelőször is német szakközönségnek lőn bemutatva.

Hazámba visszatértem után a magyar szakértő közönségnek is előadtam tapasztalataimat, s elméletemet a gyermekágyi láz körül az itt megjelenő Orvosi Hetilapban. Mialatt azonban tanom nálunk nem talált ellenzőre, többrendbéli részint megtámadásoknak, részint elferdítéseknek volt az kitéve Németországban.” Heidelbergi emlékműve tehát egyfajta rehabilitációként is értelmezhető.

http://www.patriotaeuropa.hu/?p=31297

Petőfi Sándor mellszobor Weimarban

GPS: 50° 58′ 24.4″ N 11° 20′ 7.2″ E
Cím: 99423 Weimar, Park an der Ilm

Petőfi Sándor mellszobra az Ilm-menti parkban Weimarban (1823–1849) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.

www.buod.de

Múzeumhíd magyar címere – Nürnberg

GPS: 49.4527994 11.0779729
Cím: Museumsbrücke, Nürnberg, Németország

A Museumsbrücke (Múzeumhíd, mai formájában 1700 körül épült) keleti oldalán álló barokk szoboremelvény jobb oldalán látható vöröshomokkő magyar címer a 19. századból, az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származik, az egyik nürnbergi császári fogadás emlékezetére. Rajta tisztán kivehetők az Árpád-házi sávok, a kereszt, a hármas halom és a korona. Jelenleg sétálóhídként köti össze a belváros két oldalát a Pegnitz folyócska felett.

 

Molnár Gergely

Mindszenty Ház (Köln)

GPS: 50° 55′ 59.6″ N 6° 56′ 51.3″ E
Cím: 50676 Köln, Thieboldsgasse 96

A kölni katolikus magyar misszió Mindszenty Házát Dr. Joseph Frings kölni bíboros érsek 1964-ben építtette, annak érdekében, hogy hatékonyan közreműködhessenek a magyar menekültek befogadásában és megsegítésében.

Mindszenty József, (1892-1975, Magyarország bíboros hercegprímása) 1973 április 29-tól május 1-ig és 1974 július 15-én tett Köln-i látogatása emlékére a lelkes kölni hívei márvány táblát avattak, a bíborost ábrázoló domborművel egyetemben.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Magyar szürkemarha-szobor a Húshídon – Nürnberg

GPS: 49.4529145 11.0767775
Cím: Fleischbrücke, Nürnberg, Németország

A középkor óta tízezres nagyságrendben terelték a magyarországi legelőkről, pusztákról széles marhahajtó utakon a betegségekkel szemben ellenálló szilaj szürke marhát Németország felé. A városok határaiban bérelt legelőkön legeltették őket, hogy a terelésből eredő súlyveszteséget visszapótolják, majd tömegesen a nagyobb német, bajor városok vásáraira és vágóhídjaira hajtották őket (Nürnberg mellett Regensburg, Erfurt, Augsburg stb.). A Pegnitz folyó partján álló régi vágóhíd kapuján eredeti szarvú szürkemarha-szobor őrzi ennek emlékét. A vágóhídra hajtás megkönnyítésére épült továbbá 1596-1599 között a Fleischbrücke (Húshíd). A vágóhíd portálja az ökörszoborral 1599-ben keletkezett, homokkőből készült, illetve a szarv eredeti ökörszarv. 1974 óta műemléki védelem alatt áll. A szobor talapzatán aranyozott latin felirat áll: „Omnia habent ortus suaque in crementa sed ecce quem cernis nunquam bos fuit hic Vitulus“  (Ford: Mindennek megvan a maga kezdete és gyarapodása, de nézd: ez az ökör itt sosem volt borjú.)

Molnár Gergely

Magyar utcanevek – Nürnberg

GPS: 49.4333813 11.0830009
Cím: Ajtoschstrasse, Gyulaer Strasse, Budapester Strasse, Budapester Platz, Nürnberg, Németország

A leghíresebb nürnbergi művész, Ajtósi Dürer születésének 500. évfordulója előtt tisztelegve 1971-ben a város a Maffeiplatztól nem messze több utcát és teret nevezett el magyar településekről.

Ajtós és Gyula települések egyébként is szoros kapcsolatot ápolnak a magyar származású művész kapcsán.

Molnár Gergely

Magyar-Német Emléktábla – Berlin

GPS: 52.518545,13.376069
Cím: 11011, Platz der Republik 1., Berlin
Alkotás, felavatás éve: 1991

A német törvényhozás épületének, a Reichstagnak az északi oldalán az egyedüli idegen nyelvű emléktábla magyarul és németül is emlékeztet az 1989. szeptember 10-ei határnyitásra, megköszönve Magyarország erőfeszítéseit az egységes Németország kivívásában és a demokratikus Európa építésében nyújtott segítségéért. Az 1991-ben felavatott tábla hasonmását egy évvel később, 1992-ben helyezték el a magyar Országgyűlés épületének falán.

A pontos szöveg a következő: „1989. szeptember 10. A magyar és német nép barátságának jelképeként, az egységes Németországért, a független Magyarországért, a demokratikus Európáért”.

Nagymihály Zoltán

Magyar leánykollégium emléktábla

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: 83080 Oberaudorf, Klosterweg 20 – Karmelitenkloster

A Niederaudorf-Reisach-i kolostor falán a 1947-1951 között működő magyar leánygimnázium és kollégium emlékére 2012-ban avattak emléktáblát.

(Foto: ww.buod.de)

www.buod.de

Magyar Kulturális Intézet Berlin

GPS: 52.521189,13.406678
Cím: 10117, Dorotheen Straße 12., Berlin
E-mail: collegium@hungaricum.de
Honlap: www.hungaricum.de
Intézményvezető: Can Togay János
Nyitva tartás:
iroda: hétfőtől péntekig 9-17 óra; kiállítások: hétfőtől péntekig 10-19 óra, szombat-vasárnap 14-19 óra; könyvtár: hétfőtől csütörtökig 14-18 óra, pénteken 11-15 óra

1924 októberében, a külföldi magyar intézetek sorában az elsők között jött létre a berlini Collegium Hungaricum. A Klebelsberg Kunó kultuszminiszter (1922-1931) által alapított intézmény először a Marienstraßén kapott helyet. Az új, Dorotheenstraße-i épületbe 1927 áprilisában költöztek be az első ösztöndíjasok. Igazgatói a 2. világháború végéig: Gragger Róbert (1924-26) – aki a Collegium Hungaricum létrehozásában óriási érdemeket szerzett –, Tamedly Mihály (1926-30) és Farkas Gyula (1930-45) voltak.

A Collegium Hungaricum ezután csaknem három évtizedig „parlagon” maradt. Saját ösztöndíjasokat és tudományos tevékenységet ugyan nem folytatva, de tevékenysége 1973-ban indult újra. A Magyar Intézet bérelt irodákban, a Karl Liebknecht Straße 9 szám alatt, az ún. Haus Ungarn-ban működött. Az épület 2007-ben költözött vissza az eredeti helyre (a magyar állam 1997-ben vásárolta vissza a telket), a Dorotheenstraße 12-be. Az új épületet – amely rendkívül modern, lehetőséget biztosít a „streetscreening” (utcai vetítés) használatára – a Schweger Assoziierte Gesamtplanung GmbH nevű iroda tervezte.

Az intézményt 2007 óta vezeti a jelenlegi igazgató, Can Togay János. A Berlini Magyar Intézet küldetésének a magyar érdekek kulturális érvényesítését tekinti.

Nagymihály Zoltán

Magyar kereszt (és kopjafák) – Kastl

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: Klosterburg; 84556, Kastl, Németország

Dél-Bajorországi előzmények után 1957 és 2006 között öt évtizeden keresztül Burg Kastl egykori várkolostorában működött romantikus környezetben a németországi exilmagyar gimnázium. Emlékét Bajorország-szerte számos emléktábla őrzi, a szimbolikus emlékezet mégis máig a Kastl várhegyen összpontosul. A gimnázium egykori diákjai, a Kastl Alumni és más szervezetek részvételével minden év Pünkösdjén osztálytalálkozókat szerveznek.

A 2014. június 19-én, az Úrnapi Körmenet során felszentelt Magyar kereszt, előtte virágszőnyeg, mellette a Müller György és tanítványai által faragott, Burg Kastlt ábrázoló szárnyasoltár

A gimnázium tárgyi emlékei a világ számos pontjára szóródtak szét, többek közt az Alumni Szervezet tagjaihoz és a Lakiteleki Népfőiskolára, az irattár jelentős része pedig az Eichstätti Püspöki Levéltárban érhető el. Számos tárgyat őriz Müller György, a gimnázium egykori tanára is, aki utóbb – fafaragó és hagyományőrző is lévén – a gimnázium jelentős emlékhelyét alakította ki a főépület alatti függőkertben a maga által faragott kopjafákból, melyek a gimnázium tanárai és diákjai emlékére készültek (mintegy 15 db). A fafaragó legutóbbi alkotását, egy négy méter magas, másfél méter széles tölgyfa keresztet pedig 2014. Pünkösdjén szenteltek fel a templomban, majd 2014. június 19-én, Úrnapján helyezték el a kastl-i várhegy bejáratához, hogy az „exilmagyar” diákok fél évszázados híres gimnáziumának dicső múltját hirdesse.

Magyar vonatkozású kopjafák csoportja a Magyar Gimnázium alatti függőkertben

A munka az eredeti kereszt utódja, mely a kolostor bejáratánál harminc éve, 1983 óta dacolt az oberpfalzi időjárással. Müller György jelentős munkája továbbá a kastl-i gimnázium kápolnájának egykori triptichonja. A kapuszárnyas nagykaput formázó alkotás középpontjában a szálláskereső Szentcsalád látható a kastl-i gimnáziummal, mely a világ minden tájáról érkező magyar diákokat befogadó intézményt szimbolizálja. Jobbról a Magvető-ábrázolás a Jó Tanár, balról a Pásztor a Jó Nevelő jelképe. A 25 esztendeje készült alkotás megfaragásában a gimnázium négy országból érkezett négy magyar diákja működött közre.

Molnár Gergely

Magyar katonasír Pocking városában

GPS: 48° 24′ 1.4″ N 13° 18′ 4″ E
Cím: 94060 Pocking, Friedhofweg – Stadtfriedhof Ungarnfriedhof

A legnagyobb, második világháborús nyugati magyar katonatemető Bajorországban, Pockingban található.

www.buod.de

Magyar gyalogos és huszárezred emléktábla

GPS: 49° 24′ 57″ N 8° 23′ 46.2″ E
Cím: 67117 Limburgerhof, Weinbietstraße – Im Park

Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezredek tiszteletére, akik a koalíciós háborúkban 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

www.buod.de

Liszt Ferenc sírja (Bayreuth)

GDP: 49° 56′ 32″ N 11° 33′ 52.1″ E
Cím: 95444 Bayreuth, Erlanger Straße – Alter Friedhof

Liszt Ferenc sírja Bayreuthban (1811-1886, zeneszerző, zongoraművész, karmester).

 

www.buod.de

Gazdag Zsuzsanna

Liszt Ferenc múzeum – Bayreuth

GPS: 49° 56′ 27.3″ N 11° 34′ 55.4″ E
Cím: Wahnfriedstraße 9, 95444, Bayreuth
Honlapcím: http://www.bayreuth.de/franz_liszt_museum_310.html
Alapítás éve: 1993, állomány: kb. 400 db dokumentum

A Liszt Ferenc-emlékház állandó kiállítását 1993. október 22-én, a zeneszerző 182. születésnapján nyitották meg. Alapjául a müncheni zongorista Ernst Burger mintegy 300 darabos kézirat-, kép- és nyomtatványgyűjteménye szolgált, melyet a Richard Wagner-alapítvány megvásárolt és kiegészített.

A borostyánnal sűrűn befutott elegáns villa bejáratánál a zeneszerző mellszobra található, mely Antonio Galli alkotása

A Richard Wagner lakóházának szomszédságában álló villa 5 terme Liszt teljes életútját és életművét bemutatja, kronologikus sorrendben, számos értékes dokumentummal és személyes tárggyal (pl. levelek, naplók, hangszerei, halotti maszkja).

Liszt Ferenc kedvenc zongorája az emlékház egyik termében

Többször töltött hosszabb időt itt a világjáró zeneszerző, majd 1886. július 31-én e házban hunyt el. Liszt sírja a mintegy 800 méterre található városi temetőben található saját halotti kápolnájában.

A zeneszerző halotti maszkja

 

Molnár Gergely

Liszt Daniel síremléke – Berlin

GPS: 52.5375661,13.3793417
Cím: Liesenstraße 8., Berlin, Németország

Liszt Daniel (1839-1859), az egyik legjelentősebb magyar származású zeneszerző, Liszt Ferenc és Marie d’Agoult grófnő harmadik közös gyermeke, egyben egyetlen fia volt. Daniel Berlinben nevelkedett, apjához hasonlóan ígéretes zongorista volt. A kiváló képességű fiú azonban inkább a jogi pályát választotta volna Eduard nagybátyja nyomán, de sajnos igen korán, húszéves korában meghalt tüdővészben.

 

Danielt 1859 végén döntötte ágynak tüdőbetegsége. Amikor Liszt Ferenc értesült fia betegségéről, Berlinbe utazott, és fia betegágya mellett maradt annak haláláig, december 15-éig. Liszt fiáért érzett gyászában komponálta 1860-ban az első gyászódát Les morts címmel, Lamennais abbé versére.

Szirmai Barbara

Lehár Ferenc emléktábla (Passauban)

GPS: 48° 35′ 20.6″ N 13° 27′ 42.9″ E
Cím: 94034 Passau, Marktplatz 3

Zeneszerző, operettkomponista, karmester. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdte, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katona-karmesteri posztját, amelyet csak 1902-ben adott fel, amikor bemutatták első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő irányvonalát.

Az igazi elismerést azonban A víg özvegy (1905), a Luxemburg grófja és a Cigányszerelem (1910) hozta meg számára. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban és rövid ideig Berlinben töltötte, itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. A századeleji operett egyik legkiválóbb képviselője, operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá merevedő bécsi operett stílusát.

wikipedia

Fotók: www.buod.de

Kurt Schwitter és Karl Jakob Hirsch emlékműve

GPS: 52.37149,9.73155
Cím: 30159, Klostergang 1., Hannover
Alkotó: Nádasdy János
Alkotás, felavatás éve: 1991

Ifj. Nádasdy János (1939) képzőművész-grafikus 1956 után hagyta el Magyarországot, és a ’60-as években telepedett le Hannoverben. Ezzel az alkotásával – amely a Leinéből különböző akciók során kiemelt tárgyakból készült (a tárgyak nevei egyébként szintén fel vannak tüntetve az emlékművön) – két hannoveri művésznek, Kurt Schwittersnek és Karl Jakob Hirschnek kívánt emléket állítani.

Az alkotáson szereplő szöveg magyarra lefordítva:

„E szobor azokból a tárgyakból készült, amelyeket a Leine-kastély és a Marstall-híd között a Leine (folyó) medréből szedtek ki. Az 1980-as, 1987-es és 1990-es akciókat két hannoveri modern művész emlékének ajánlották. Így emlékeztek Kurt Schwittersre (1887, Hannover-1948), a Merz-képek alkotójára és Karl Jakob Hirsch (1892, Hannover-1952, München) íróra, képzőművészre, újságíróra. A város polgárainak ajánlva: Nádasdy János.”

Nagymihály Zoltán

Kőrösi Csoma Sándor emléktábla (Göttingen)

GPS: 51° 32′ 4″ N 9° 56′ 5.9″ E
Cím: 37073 Göttinga, Weender Straße 31

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842, nyelvtudós, könyvtáros és a tibetológia megalapítója) emléktábla az egykori Göttingeni lakóházának falán is megtalálható. 1816 és 1818 között a Göttingeni Egyetem angol ösztöndíjas hallgatója volt, két évet töltött a német városban, de már ekkor 13 nyelven beszélt a híres nyelvtudós.

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Kossuth Lajos emléktábla Drezdában

GPS: 51° 6′ 58.3″ N 13° 44′ 44.3″ E
Cím: 01109 Drezda-Hellerau, Ludwig-Kossuth-Straße 61

Drezdában, Kossuth Lajos emlékére a róla elnevezett utca 61-es számú parcellán emléktábla jelzi az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékét, tisztelegve ezzel Kossuth Lajos emléke mellett a ’48-49-es szabadságharcban elhunytak előtt.

Foto: www.buod.de

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Kitelepítési, világháborús és áttelepülési emléktáblák – Ulm

GPS: 48.394686, 9.990008
Cím: Donauschwabenufer, Ulm, 89077, Németország

Az emléktáblák nagyjából hat éve lettek elhelyezve a városfalon, a városi kitelepülési és világháborús emlékmű szomszédságában. Főként délvidéki és baranyai testvérvárosok tábláiról van szó, ahová Ulm városából és annak környezetéből vándorolt el számos család a XVII-XVIII. században. A legtöbb tábla a háborúkban elesett német származású magyar katonáknak állít emléket, de van, amelyik a kivándorlást örökíti meg. A Németországban élő magyarországi németek országos szövetségének vezetője állíttatta a táblákat, annak jelképeként, hogy a mai napig nem felejtették el az elűzöttek, hol volt egykor a hazájuk, s hogy az ottmaradtakkal tartják a kapcsolatot.

Bechtold Róza Eszter

Kiss Edith utca – Berlin

GPS: 52.5066,13.4401
Cím: Edith-Kiss-Straße, Berlin, Németország, 10249

Berlin Kreuzberg-Friedrichshain városrészének vezetése 2014 februárjában Kiss Bán Edith, magyar festő- és szobrásznőről nevezte el a Mercedeseket gyártó német Daimler-Benz nagyvállalat berlini központjának utcáját. A budapesti születésű zsidó nőt a vállalat a második világháború alatt több hónapon át kényszermunkára vezényelte genshageni gyárában.

 

Kiss Bán Edith a kényszermunka alatt szerzett élményeit megrázó képekben festette meg, majd 1966-ban Párizsban öngyilkos lett. Az utcanévtábla átadásakor 30 festményt kiállítottak a festőnő deportálás ciklusából az új berlini Daimler irodaházban.

Szirmai Barbara

Innsbruck-i Magyar Ház

GPS: 47° 16′ 36.1″ N 11° 24′ 5.7″ E
Cím: 6020, Richard Wagner Strasse 3.
Honlapcím: www.magyarhaz.at

Az időközben „Magyar ház”-ként ismert diákotthon a Richard-Wagner utcában sokrétű feladatot lát el. A Házat a tiroli tartomány és Innsbruck városa műemlékké nyilvánította.

A ház elsősorban ideális lakóhelyként szolgál az egyetemisták és a fiatal akadémikusok számára az itt eltöltött tanulmányaik, szakmai gyakorlatuk alatt.

Továbbá otthont nyújt az olyan tiroli magyar egyesületeknek, mint a Magyar Diákok és Akadémikusok Innsbrucki Szövetsége, az Innsbrucki Magyar Cserkészcsapat, a Magyar Egyházközösség, valamint „Pax Romana” mozgalom és lehetővé teszi a klubhelyiségekben a kulturális, társasági és vallási tevékenységek gyakorlását.

Ünnepi eseményekre, művészeti kiállításokra és kellemes összejövetelekre is kiválóan alkalmas helyiségek állnak rendelkezésre.

(Képek: Tóth András)

Leírás: www.magyarhaz.at

Gróf Leiningen-Westerburg Károly emléktábla

GPS: 50° 16′ 46.5″ N 8° 48′ 7.2″ E
Cím: 61194 Niddatal-Ilbenstadt, Im Kloster

Gróf Leiningen-Westerburg Károly emléktáblája szülőházán Ilbenstadtban. A 13 aradi vértanú tábornok egyike, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után 1849. október 6.-án kivégeztek.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Gragger Róbert síremléke – Berlin

GPS: 52.458396,13.286203
Cím: Königin-Luise-Straße 57., Berlin, Németország

Gragger Róbert (1887-1926) filológus, kultúrdiplomata a berlini Humboldt Egyetem Magyar Intézetének (1916) és a Collegium Hungaricum Berlinnek (1924) volt alapítója és első igazgatója. Gragger Róbert nevéhez fűződik a legrégebbi, magyar nyelven fennmaradt vers, az Ómagyar Mária-siralom felfedezése is, amely az egyik legrégebbi nyelvemlékünk is. A Gragger által alapított és szerkesztett „Bibliographia Hungarica” 1923-tól a külföldön megjelent magyar vonatkozású könyveket gyűjtötte. A mai berlini Collegium Hungaricumon belül működik a róla elnevezett Gragger Intézet, amely névadója szellemiségéhez hűen a hungarológia folyamatos jelenlétét szeretné biztosítani mindennapi munkájában.

Gragger Róbert síremléke a berlini „Friedhof Dahlem” temetőben található. A sírján a következő német nyelvű feliratot olvashatjuk: „Ungarn und Deutschland galt seine Arbeit und seine Sehnsucht”, melynek jelentése: „Magyarország és Németország jelentették a munkáját és a szenvedélyét”, amely jól jellemzi Gragger életművét.

Szirmai Barbara

Gizella királyné sírja – Passau

GPS: 48° 34′ 27.3″ N 13° 28′ 18.4″ E
Cím: Jesuitengasse 94032, Passau, Németország

A 8. századi gyökerekkel bíró Niedernburg Kolostor temploma

Gizella királyné sírboltja a 15. század óta jelentős magyar búcsújáró hely, mely a Passau óvárosának szívében, a három folyó összefolyásánál található Niedernburg kolostorban található. A kolostor életére is jelentős hatással volt a magyarországi üldöztetések között itt letelepedő apátnő tevékenysége. A 740-ben alapított kolostor többször átépített templomának falán kétnyelvű emléktábla látható magyar szalaggal átkötve, magyar nyelvű felirata: „Ezen ősi templom falai között nyugszik Boldog Gizella – bajor hercegnő, Szent István felesége, az első magyar királyné, a niedernburgi kolostor apátnője.”

A templomkapu melletti emléktábla

A templom jobb oldalhajójában, elöl található egy oldalkápolnában a királyné sírja, mely jelen formájában talán a középkor végéről származik, díszes gótikus kivitelezésben,az árkádok mögött látható a kiemelt koponya és végtagcsontok, melyeket a 2000-ben történt ünnepélyes újratemetés előtt restauráltak. A csontok 20. század eleji régészeti feltárása során kiderült, hogy Gizella 60-70 év körüli, karcsú, magas nő volt. A sírbolt márvány fedőkövén turulos címerábrázolás. A sír felett, jobb kéz felé Gizella és Szent István díszes, aranyozott ereklyetartói találhatók vitrinben. A templomban megtalálhatók továbbá Szent István, Boldog Gizella, Szent Erzsébet, Szent Hedvig különböző korokból származó szobrai. Az oldalkápolna összmagyar zarándokhely-jellegét erősíti a falon elhelyezett magyar címer, valamint a waldwerkei gimnázium emléktáblája, felirata: „A Waldwerkei Magyar Gimnázium emlékére. Az ötödik osztály szövetség tagjainak 40 éves találkozója alkalmából. Passau 1989. aug. Wald-Werke 1946-51.”

A szépen felújított gótikus sírbolt

A templomban rendszeres magyar misék vannak, napjainkban is jelentős zarándokhely, amit számos magyar koszorú és emlékkönyvi bejegyzések sokasága is jelez. A sírnak díszruhás magyar őre is van.

A magyar címer az oldalkápolnában

A kolostorhoz tartozó közösségi tér jelenleg a passaui magyarság kezelésében áll, a 2013-as dunai rekordárvíz miatt, melynek során a templomban is térdig állt a víz, még zajlanak a szárítási és helyreállítási munkák. – Passauban gimnáziumot és utcát is neveztek el az első magyar királynéról.

A Wald-Werkei Magyar Gimnázium emléktáblája

Molnár Gergely

Gizella királyné-ereklye – Regensburg

GPS: 49° 1′ 11.9″ N 12° 6′ 0″ E
Cím: Dompfarrkirche Niedermünster, Niedermünstergasse 3., 93047, Regensburg, Németország

Boldog Gizella királyné valószínűleg a Regensburg közelében található Bad Abbachban született, illetve Bajorországba tért vissza Szent István király halálát követően. Bajorországban ezért jelentős tisztelet övezi a királynét, s újabban a passaui sírbolton kívül másutt is terjed a rá való emlékezés. A regensburgi Niedermünster plébániatemplomban például a királyné ereklyéit tartalmazó modern művészeti ereklyetartóját helyezték el a templom bal oldalán található királysír felett.

Az ereklyetartót a templomhajó bal oldalfalán helyezték el

Az ezüstsugaras alapú emailmunka Johanna Andrä művésznő alkotása, stilizált, megfelezett templomhajót ábrázol, melyen a négy evangélista szimbólumai mellett (ember, oroszlán, bika, sas) a Szent Istváni korona és a Gizella-kereszt láthatók. A királyi pár és származási országaik összetratozását a kék-fehér és a piros-fehér-zöld színvilág fejezi ki.

Az ereklyetartó stilizált motívumai és modern, nemzeti utalásokat tartalmazó színvilága

 

Molnár Gergely

Fürth-i Magyar Katonasírok

GPS: 49° 29′ 9.3″ N 10° 59′ 24.9″ E
Cím: Städtischer Friedhof, Fürth, Erlanger Straße 97., R parcella (II. Weltkrieg), 90765, Fürth, Németország

A fürth-i városi temető R parcellájában mintegy 300, a környéken a II. világháború éveiben hősi halált halt szövetséges honvéd sírja található. Köztük 6 db magyar vonatkozású sír is:

– Sidlo Jenő (1909. 08. 08. – 1945. 08. 09.) (175. sír)

– Tímár Ferenc (Ismeretlen – 1945. 08. 08.) (153. sír)

– Szabó Károly (Ismeretlen – 1945. 08. 11.) (145. sír)

– Török János (1918. 04. 24. – 1945. 08. 09.) (128. sír)

– Nagy Sándor (1910. 02. 28. – 1945. 08 09.) (129. sír)

– Rácz József (1927. 02. 27. – 1945. 06. 25.) (16. sír)

A parcellában álló valamennyi sír egységesített, stilizált: a sima fűszőnyegből sűrű sorokban emelkednek ki a betonból formázott keresztek, rajtuk fémplakett domborított réz betűkkel.

Az R parcella a Südeingang közelében, a temető Pegnitz folyó felőli oldalán található.

Molnár Gergely

Faragott emlékmű a volt magyar gimnázium falán (Kastl)

GPS: 49° 22′ 10.2″ N 11° 41′ 0.4″ E
Cím: 92280 Kastl, Klosterburg

A faragott emlékművel az ott tanuló volt magyar diákokból álló alumni közösség állít emléket Kastl városának, amiért az 1956-os forradalom és szabadságharc után új otthont biztosított a magyar gimnazistáknak. Az emlékművek felavatására 2008-ban került sor.

(Foto: www.buod.de)

www.buod.de

Érsekcsanád hajó (Dunai Hajózási Múzeum)

GPS: 49° 1′ 15.4″ N 12° 5′ 58″ E
Cím: Thundorferstraße /// Marc-Aurel-Ufer, 93047, Regensburg, Németország

Eredetileg Ruthof néven épült 1922-ben Regensburgban a Bayerischer Lloyd részére. 1944-ben Érsekcsanádnál aknarobbanás következtében elsüllyedt, 1957-ben a MAHART kiemeltette, 1958-ban újpesti hajógyárában újraépíttette. Új neve Érsekcsanád lett.

1975-ben selejtezték, majd a regensburgi Donau-Schifffahrts-Museum 1979-ben megvásárolta, négyéves munkával restaurálta, 1983 óta múzeumhajóként kiállítás működik benne, a regensburgi Duna-part legelegánsabb részén, a belvárosi kikötőben, a dóm alatt állították ki. Gőzgépe és dízelmotorja egyaránt működőképes, alkalomadtán be is indítják. Benne számos dioráma, makett, hajózási tárgy mutatja be a dunai hajózás történetét. Hossza 61,5 m, szélesség 7,9 m, legnagyobb merülés 1 m, gépteljesítmény 800 LE.

 

Molnár Gergely

Duna forrás emléktábla

GPS: 47° 57′ 6.5″ N 8° 30′ 8.7″ E
Cím: 78166 Donaueschingen, Fürstenbergstraße – Donauquelle

Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az európai népek sorsát összekötő folyam. Az emléktáblán található felirat magyar és német nyelven emlékezik meg a Duna, mint a természet egyik kincséről, amely nekünk, magyaroknak 1100 év mindennapi vendégünk.

Az emléktáblára felvésett áldás: „Isten áldja meg a helyet ahol ered!”

(Foto: www.buod.de)

www.buod.de

Cserkészpark – Kastl

GPS: 49° 22′ 31″ N 11° 39′ 45.3″ E
Cím: Mennersberg 8. 92280, Kastl, Németország

A Nürnbergtől 50 km-re keletre található Kastl egykori magyar gimnáziuma mellett a KMCSSZ I. kerület bajorországi cserkészparkja miatt is fontos helyszíne a magyar életnek. A mintegy 30 éve a KMCSSZ tulajdonában és használatában álló cserkészpark a nyugat-európai magyar cserkészélet legfontosabb helyszíne, minden évben számos kerületi és csapattábor helyszíne, valamint visszatérő programoknak ad helyet (pl. vezetőképzés, akadályverseny).

A cserkészpark tűzrakó pagodája a cserkészliliommal

A festői dombok közt elhelyezkedő, mintegy 420-450 m tengerszint feletti magasságú terület mintegy felét jó minőségű rét, kaszáló, másik felét fenyves és lombhullató erdők teszik ki. A park bejáratánál található a két nagyobb lakószobával, több vezetői szobával, raktárakkal, étkezővel, konyhával, vizesblokkokkal felszerelt, számos értékes magyar cserkész vonatkozású emlékkel felszerelt, ám felújításra szoruló központi ingatlan (Farkastanya), feljebb pedig egy ácsolt pagoda füstkürtővel (tűzrakó és étkező céljára). Tervezik az épület fűtőrendszerének rekonstrukcióját, zöldítését, valamint egy erdei kápolna építését. Jó a kapcsolat és raktárhelyiségek bérlése történik a környékbeli állattartó tanyákon.

A Farkastanya névadójának, Kisbarnaki Farkas Ferencnek emléktáblája a házban

 

Molnár Gergely

Celle katonai temető

GPS: 52° 36′ 29.1″ N 10° 2′ 0.7″ E
Cím: 29221 Celle, Ententeich – Waldfriedhof

A cellei Erdei temetőben (Waldfriedhof) egy parcellában nyugszanak azok a magyar katonák, akiket 1945. február 22-én ért bombatámadás a város vasútállomásán. A 116 hősi halottat 1945. február 24-én temette el Kápolnai Jenő tábori lelkész. A parcellában nyugszik még 6, a városi kórházakban elhunyt magyar katona.

A halottak neveit Berdó Ferenc főtörzsőrmester irányításával rávésték egy Turán típusú páncélos csapóajtóra, majd e helyett egy 1 méter magas kőkeresztet készítettek, amelyet a zászlóalj parancsnoka, Muraszombathy Pál alezredes sírja elé állítottak. A kereszten a következő felirat olvasható: „116 MAGYAR HONVÉD, 1945”.

Nagymihály Zoltán

Budapest utca – Berlin

GPS: 52.505964,13.342134
Cím: 10787, Budapester Straße, Berlin

A Budapester Straße a Berlin Tiergarten és Charlottenburg városrészeit köti össze. 1925. április 22-én nevezték el a Kurfürstendamm északi, a Vilmos császár emléktemplomával kezdődő részét Budapestről. 1965-ben a Kurfürstenstraße egy részét is hozzácsatolták. Az utca a berlini állatkertet és Charlottenburgot köti össze. 1998 óta Budapest belvárosa és Berlin Charlottenburg kerülete testvérkerületek.

Nagymihály Zoltán

Budapest címer (Ofen-Pest) – Ulm

GPS: 48.396825, 9.993380
Cím: Marktplatz 1., Ulm, 89073, Németország

Az ulmi városháza rendkívül színes, freskókkal és szobrokkal tarkított épület. A városház főhomlokzatán azoknak a városoknak a címerei szerepelnek, amelyekkel Ulm aktív kereskedelmi kapcsolatot ápolt. Így kapott helyet Bécs alatt Budapest, azaz Ofen-Pest címere is. Természetesen akkoriban a két város még nem volt egyesítve, tehát ilyen értelemben nem Budapestről van szó, hanem külön Budáról és Pestről, ezért szerepel kötőjellel, Buda-Pest.

Bechtold Róza Eszter

Bolyai Farkas emléktábla

GPS: 51° 31′ 50.3″ N 9° 56′ 10.1″ E
Cím: 37073 Göttingen, Kurze Straße 2

Bolyai Farkas (matematikus, 1775-1856) a nem euklideszi geometria egyik megalapítója, emléktábla Göttingen városában található, ugyanis Bolyai göttingeni évei alatt kezdett el foglalkozni Euklidész tételével, kutatásait 1804-ben sikerült összefoglalnia.

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de

Bóly utca – Heroldsberg

GPS: 49° 31′ 38.5″ N 11° 8′ 56.3″ E
Cím: Bolystraße 90562, Heroldsberg, Németország
Honlapcím: http://www.heroldsberg-boly.de/

A Nürnbergtől északra eső Fränkische Schweiz és Oberfranken (Felsőfrankföld) területén az utóbbi években számos település választott magának magyar testvértelepülést. 2007-ben Heroldsberg lett a 4.000 lakosú Bóly testvértelepülése. Ennek emlékére éves rendszerességgel rendeznek kölcsönös látogatásokat a kisvárosok polgárai, a testcérvárosi kapcsolat ünnepén pedig Heroldsbergben bólyiak által ajándékozott szőlőtőkéket ültettek el (hiszen a Dél-Dunántúlhoz hasonlóan a Frank Svájc is neves borokat termő terület). A vasútállomás közelében utcát is neveztek el (Bólystraße), valamint létezik Partnerschaftsplatz nevű település is a kisvárosban. A magyar-frank kulturális kapcsolatok egyik központja a kisvárosban található, Spitz János és családja által üzemeltetett magyar vendéglő, a Goldener Anker, ahol rendszeresen magyar-német dalestekre, illetve magyaros gasztronómiai eseményekre kerül sor (Oberer Markt 19).

Szőlőültetés a partnerség felvételének napján 2007-ben

 

Molnár Gergely

Altenfurti kápolna

GPS: 49.4065094 11.164217
Cím: Altenfurter Straße 48., Nürnberg, Németország
Honlapcím: http://www.rundkapelle-altenfurt.de/

Az Altenfurti kápolna Nürnberg délkeleti Altenfurt városrészének szélén áll, gyönyörű 11. (más források szerint 12.) századi román stílusú körtemplom, a város legrégebbi vallási emléke, a középkorban Aachen felé igyekvő magyar zarándokok rendszeresen betértek ide imádságra; Szent Erzsébet jelenléte is bizonyítható benne: Árpád-házi szentünk a környékben tartózkodása idején (Bamberg, Pottenstein) többször imádkozott benne.

Molnár Gergely

Albrecht-Dürer szobor és emlékplakett – Nürnberg

GPS: 49.4559473 11.0759901
Cím: Albrecht-Dürer-Platz, Nürnberg, Németország

Dürer emlékét több szobor (és nevükben középületek, utcák) is őrzik a városban. Az Albrecht-Dürer-tér centrumában áll a művész 1840-ből származó bronzszobra, Christian Daniel Rauch vázlata alapján  Jacob Daniel Burgschmiet készítette. A szobor Németország első művészszobra volt. A szobor készítését Ludwig bajor koronázóherceg rendelte el, az emlékmű alapkövét a művész halálának 300. évfordulóján helyezték el, 1828. április 7-én. 1840. május 21-én leplezték le. A tér egyik épületének falán lévő Dürer-plakett ugyancsak 1840-ből származik.

 

Molnár Gergely

Albrecht Dürer síremléke – Nürnberg

GPS: 49.4587479 11.06274
Cím: Am Johannisfriedhof (Johannisstraße), I / 0649, Nürnberg, Németország

Nürnbergben található Ajtósi Dürer sírja, a középkori St. Johannis-temetőben. A sír az evangélikus temetői  templomtól nyugatra, egy tekintélyes tuja tövében található. 1528. áprilisi halála és 1681 között egy egyszerű fémlap alatt, melyet apósa készíttetett, mígnem  Joachim von Sandrart a düledező sírt felújíttatta. Latin felirata : „Qvic quid Alberti Dvreri mortale fvit, svb hoc conditvr tvmvlo emigravit, VIII. IDVS Aprilis”. Magyarul: „Mindaz, ami Albrecht Dürerből halandó volt, e domb alatt van eltemetve. ” 1828-ig, a Dürer-ház emlékkiállításának létrehozásáig sírja nemzetközi zarándokhelynek számított. Egyes újabb kutatások szerint hamvait elrabolták.

Molnár Gergely

Albrecht Dürer háza Nürnbergben

GPS: 49° 27′ 25.9″ N 11° 4′ 26.4″ E
Cím: 90403, Albrecht Dürer Strasse 39., Nürnberg, Németország

Ajtósi Albrecht Dürer (1471–1528, festő) háza, sírja felirattal és szobra Nürnbergben. Ősei a Gyula melletti Ajtósról származtak, Id. Albrecht Dürer 1455. március 11-én, 28 évesen érkezett Nürnbergbe.

 

A reformáció Németországának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, a német reneszánsz legismertebb képviselője hazájában és külföldön egyaránt.

dr. Tóth András

A bambergi lovas – Bamberg

GPS: 49° 53′ 26.5″ N 10° 52′ 57″ E
Cím: Domplatz 5; 96049, Bamberg, Németország

A bambergi dóm északi oldalán, a keleti kórusfeljáró melletti oszlop szobortartóján található a „bambergi lovas” néven híressé vált szobor. Több régi és újabb kutatás szerint is Szent István királyt ábrázolja, aki a dóm alapítójának, II. Henriknek sógora volt. (A dóm építése idején ráadásul Szent Erzsébet jelenléte is kimutatható a városban.) Eszerint Ekbert püspök állíttatta volna a magyarok iránti hálából, akik közben jártak a pápánál megmeneküléséért. Több vélemény szerint a lovasszobor nyerge jellegzetes magyar forma. Más kutatók szerint viszont Nagy Konstantin szobra, mivel vele szemben korábban Szilveszter pápa szobra állott.

A szobor több homokkőtömbből készült 1225-1237 között, melyeket utólag illesztettek össze. Mérete 200x64x228 cm, stílusa gótikus, eredetileg színes lehetett, alkotója ismeretlen. Erélyes, jellegzetes középkori lovagot jelenít meg. (A nemzeti szocialisták ezért a 20. században felhasználták ideálképeikhez.)

Molnár Gergely

’56-os elesettek kopjafája (Hessen)

GPS: 50° 7′ 19″ N 8° 37′ 16.7″ E
Cím: 60487 Frankfurt-Rödelheim, Ludwig-Landmann-Straße 365

Kopjafa Majna-Frankurtban az 1956-os magyar szabadságharc és annak hősei emlékére.

(Foto: www.buod.de)

Gazdag Zsuzsanna

www.buod.de