Olaszország - Külhoni Magyarok

Kategória: Olaszország

Visitini Magyar kápolna

GPS: 45° 51′ 53.9″ N 13° 33′ 52″ E
Cím: 34070 Visintini Gorizia, Olaszország

A magyar emlékek útját járva Visintinibe is megéri ellátogatni, itt található ugyanis az a Magyar kápolna a magyar területekről sorozott 17-es közös hadosztály egykori temetőjével szemben kezdték építeni még az első világháború alatt, de nem tudták befejezni.

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

 

Csak 2009-ben adódott erre lehetőség. Igazi magyar zarándokhely. Szemben a Vallone-völgyben lévő temetőt az 1930-as években felszámolták, az áttemetések tisztázatlanok.

Türr István mellszobra (Róma)

GPS: 41° 53′ 34.9″ N 12° 27′ 37.3″ E
Cím: Passeggiata del Gianicolo, Roma, Gianicolo
Alkotója: Csikszentmihályi Róbert
Alkotás, felavatás éve: 1999.09.29.

A Gianicolo dombon, Róma egyik legszebb pontján áll a Garibaldi téren Garibaldi, a nagy olasz szabadsághős lovasszobra. A szobor körüli parkban számtalan márványszobor áll. Olyan személyek szobrai, akik a hazáért, szabadságért és Róma fővárossá emeléséért harcoltak. Már 1948-ban, a magyar szabadságharc 100. évfordulóján felmerült, hogy valamelyik kiemelkedő magyar szabadságharcos szobra is szerepeljen a szoborparkban. Kossuth Lajosra gondoltak, de ő a Róma felszabadításáért vívott harcokban nem vett részt, ezért elvetették a gondolatot.

1997-ben a Római Magyar Akadémia kezdeményezte, hogy Türr István – aki Garibaldi hadsegédje, majd tábornoka, Nápoly első kormányzója, altábornagy volt – kapjon szobrot a Gianicolo-n. Végül a római önkormányzat úgy döntött, hogy bár ő sem vett részt Róma felszabadításában, de szorosan kötődik személyisége Garibaldihoz és az olasz-magyar együttműködés terén igen jelentős szerepe volt, ezért méltó arra, hogy szobra felállításra kerüljön. Csíkszentmihályi Róbert a megalkotója, a mellszobrot 1999.09.29-én avatták fel. A szobor alatti felirat magyarul:

TÜRR ISTVÁN TÁBORNOK A MAGYAR GARIBALDISTA

Deák Piroska (MEVE)

Türr István emléktábla (Nápoly)

GPS: 40° 50′ 11.9″ N 14° 14′ 55″ E
Cím: Piazza del Plebiscito, Nápoly
Alkotója: Varga Tamás
Alkotás, felavatás éve: 2002.

A Piazza del Plebiscito-n a Királyi Palotától (Palazzo Reale) jobb kéz felől találjuk a Prefektúra épületét. Az épületben volt a székhelye Türr Istvánnak, a város első kormányzójának.

A bajai születésű Türr István (1825-1908), az oszták hadsereg egykori katonája részt vett a sziciliai Marsalában Garibaldi szárnysegédjeként a nevezetes „Ezrek” partraszállásánál. Garibaldi Palermo elfoglalása után tábornokká, majd Nápoly elfoglalása után a város kormányzójává nevezte ki 1860-ban. A Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma és Nápoly városa 2002. június 21-én a kormányzó emlékére emléktáblát állított az épület bal oldalán, mely Türr Istvánt kettős arcképen ábrázolja. A táblán olasz és magyar nyelvű felirat olvasható.

Deák Piroska (MEVE)

Szent Péter Bazilika magyar zarándoklat emléktábla

GPS: 41° 54′ 7″ N 12° 27′ 25.3″ E
Cím: Piazza San Pietro, Vatikan, 00120

A Szent Péter Bazilika sekrestyéjébe vezető folyosó jobb oldalfalára a szent évben, 2000 október 8-án a magyar nemzeti zarándoklat alkalmával helyeztek el a márvány emléktáblát, Paskai László bíboros-prímás áldásával. „A latin nyelvű felirat emlékeztet rá, hogy itt állt 1030-tól 1776-ig az a zarándokház, amelyet Szent István, a magyarok első királya az apostolfejedelmek sírjához zarándokló magyaroknak építtetett, és utal Szent Istvánnak a„II. Szilveszter Pápától kapott koronával megkoronázása 2000. jubileumi évére is, melynek alkalmából került a tábla felállításra.

Deák Piroska (MEVE)

Szent István Ház (Róma)

GPS: 41° 51′ 41.2″ N 12° 26′ 17.5″ E
Cím: Via del Casaletto 481., Róma, 00151

Szent István király a Szentföldre és Rómába zarándokoló magyarok védelme, szálláslehetőségének biztosítása és lelki gondozása érdekében megszerezte a Szent Péter bazilika tövében álló Szent István első vértanú tiszteletére szentelt San Stefanino templomot. Emellette zarándokházat építtetett és fenntartására alapítványt hozott létre. A Szent Péter Bazilika 1776 évi átépítésekor azonban VI. Piusz pápa lebonttatta a magyar templomot és zarándokházat és elrendelte új sekrestye megépítését. A Szentszék 7500 scudo kártalanítást adott a Collegium Germanicum-Hungaricumnak azzal, hogy gondoskodjanak a magyar zarándokokról, ez azonban az akkori zavaros időkben nem valósulhatott meg.

1927-ben a római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet biztosított szállást a Falconieri Palotában a magyar ösztöndíjasok és kutatók számára.

1946. június 20-án, a zarándokház lebontásának 170. évfordulóján Mindszenty József sikertelenül tett kísérletet XII. Pius pápánál a tituláris templomául megkapott Santo Stefano Rotondo melletti egykor pálos kolostor megszerzésére a célból, hogy belőle magyar zarándokházat alakítsanak ki.

Az 1956-os forradalom idején a Magyar Akadémia kommunista alkalmazottjai elmenekültek. A kiürült helyiségekbe Zágon József prelátus és Mester István, a Pápai Magyar Egyházi Intézet vezetője 25 menekült magyar egyetemistát költöztetett be, akik egy évig tartózkodtak az épületben. 1964-ben a kommunista rezsim és a Szentszék közötti részleges megállapodás alapján a Vatikán Magyarországról küldött személyeket nevezett ki a Pápai Magyar Intézet élére.

 

A volt emigráns lakók számára új házat kellett keresni. Zágon József és Mester István gyűjtést indítottak és az eladott kollégium árát hozzátéve megvették a telket. Fáy Erzsébet vállalta az építkezés költségeit, aki menekült magyar volt, éveken át ápolta Oliver Duncan angol lordot, és nagy vagyont örökölt tőle. Az ünnepélyes alapkőletétel 1966. november 19-én, Szent Erzsébet napján, a ház felavatása 1967. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén történt.

Mindszenty József bíboros 1971. október 2-i látogatásakor ezt írta a Ház emlékkönyvébe: A magyar katolikus egyház megvalósult álma boldogsággal tölt el.

Deák Piroska (MEVE)

Sissi emlékkő – Cap-Martin

GPS: 43° 45′ 14.9″ N 7° 28′ 46.7″ E
Cím: Cap Martin, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, Franciaország

Erzsébet magyar királyné gyönyörű kilátású emlékhelye, nyaralóhelye, szállodája kereshető fel Cap Martin-ben (Márton-fok) az Azúrparton.

 

1898 évi szeptember 10-i tragikus halálát követően két évvel egy gránit emlékoszlopot is állítottak a szálloda mellett, amelyen az osztrák császári és magyar királyi címer is látható. Alatta a felírat magyar fordításban: „ Erzsébet Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja Márton-foki tartózkodása emlékére” majd egy kilenc-soros idézet következik, amelyben az uralkodónő oltalma alá helyezik a környező ligetet. A környék lakói szívesen látták, hogy az uralkodónő ezt a helyet választotta.

A királyné 1894-ben, 1895-ben, 1896-ban, 1897-ben is itt töltötte a téli évadot.

Messik Miklós (MEVE)

Római Magyar Akadémia

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ E
Cím: Via Giulia 1., Róma, 00186

A palota a XVI. század közepén épült, 1574-ig a Ceci család birtokában volt. 1606-ig az Odescalchi, rövid ideig a Farnese család, majd 1638-ban a Falconieri család tulajdonába került. Orazio Falconieri bízta meg a barokk építészet legnevesebb mesterét, Francesco Borrominit az épület átalakításával. A Borromini-loggiát 2009 óta láthatjuk eredeti állapotában az épület legfelső szintjén.

Az épületet 1927-ben hatmillió líráért vásárolta meg a magyar állam, és létrehozta benne a Magyar Királyi Akadémiát, mely három szekcióból állt: Magyar Történeti Intézet Magyarország történész kutatói részére, kollégium egyetemi hallgatók részére, művész-szálló, és negyedik szekcióként létrejött a Pápai Kollégium fiatal magyar papok számára.

A Magyar Történeti Intézetet eredetileg Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok saját költségén hozta létre a Fraknói Villában, majd 1912-ben átadta a magyar államnak. A Magyar Akadémia létrehozásában és a Falconieri Palotában elhelyezésében döntő szerepe volt Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy hazánknak legyen reprezentatív épülete Rómában, amely kulturális és kutatási célokat szolgál.

A Római Magyar Akadémia keretében 1928-tól működő Papi Osztály 1936-tól belső igazgatásában önállóvá vált, és a palota teljes második emeletét foglalta el. 1940. július 16-án a Római Magyar Egyházi Intézetet XII. Piusz pápa”pápai” címmel ruházta fel. A hatalomra jutott kommunista diktatúra igyekezett az intézmény működését ellehetetleníteni, bizonyos esetekben az olasz karhatalmi szervek közbelépésére volt szükség. 1964. november 5-én a Szentszék és a Magyar Kormány részleges megállapodást kötött, melynek keretében az emigráns magyar papok az Intézetet átadták a Magyar Püspöki Kar képviselőinek, hogy posztgradulális teológiai tanulmányok céljából Magyarországról a püspökök ismét küldhessenek papokat. Az Intézet kápolnájában a falakat Prokop Péter freskói díszítik, a kápolna üvegablakai Hajnal János alkotásai.

Deák Piroska (MEVE)

Padovába menekült magyar diákok emléke

GPS: 45° 24′ 24.4″ N 11° 52′ 39.1″ E
Cím: Via 8 Febbraio 1848, 2, Padova, Olaszország

2006. május 3-án a milánói Magyar Főkonzulátus, a padovai Szt. István plébánia testvérkapcsolati bizottságával együttműködve, az 1956-os forradalom 50. évfordulójának emlékére nagysikerű kerekasztal-beszélgetést rendezett, mintegy 130 fős közönség előtt.

A rendezvényre Padova települési és kerületi önkormányzata védnökségével került sor az esztergomi Szt. Anna és a padovai Szt. István plébánia testvérkapcsolatai jegyében, figyelemmel a Padova-Esztergom testvérvárosi perspektívákra is. A plébánia az 1956-os forradalommal való szolidaritás jegyében kapta elnevezését, hiszen Padova akkori püspöke úgy döntött, hogy az első új plébániát egy magyar szentről nevezik el.

A megemlékezésen Okolicsányi Lajos 1956-os menekült, a Padovai Egyetem professzora adott történeti áttekintést és szemtanúi beszámolót, valamint Korsós Tamás főkonzul ismertette a rendszerváltozás óta eltelt időszakot, különös tekintettel az EU taggá válás 2. évfordulójára. A rendezvényen bemutatták a korabeli fotókból készült tablókiállítást, melyet előző vasárnap már kiállítottak a Szt. István templom előterében. A közönség soraiban a plébánia kerületének lakosai mellett jelen volt Pintér Lajos 1956-os menekült, Németh László tiszteletbeli konzul, a Pápai Magyar Intézet rektora, továbbá a Trivenetoi Magyar-Olasz Kulturális Egyesület képviselői, önkormányzati képviselők, valamint olyan személyiségek is, akik a forradalmat követően a Padovai Egyetemen segítették a befogadott, ott tanulmányokat folytató magyarokat.

Az egyetemen egy emléktábla is őrzi az 1956-ban elmenekült magyar diákok itt létét, amellyel hálájukat fejezik ki befogadásukért és köszönetet mondanak mindazoknak, akik biztosították számukra a továbbtanulás és tanulmányaik befejezésének lehetőségét.

A felirat magyar és olasz nyelven olvasható:

„Hazánkat, szeretteinket harminc éve hagytuk el, hogy az Alma Mater ölén szabadon lehessünk.

Ez évfordulón hálával emlékezünk mindazokra akik akkor befogadtak és szabad jövőt biztosítottak nekünk. – a menekült magyar diákok (1956-1986)”

Szöveg forrása: http://www.19562006.hu

Nápolyi Dóm magyar síremléke

GPS: 40° 51′ 7.6″ N 14° 15′ 32.3″ ECím: via Duomo 147. , Nápoly, 80138Alkotója: Pietro degli Stefani Alkotás, felavatás éve: 1599.

A nápolyi Dóm építése a XIII. században kezdődött I. (Anjou) Károly király megbízásából, mely fia, II. Károly idejében folytatódott, akinek felesége Árpád-házi Mária, V.István magyar király leánya volt. Gyermekeik közül Martell Károly, a magyar trónigénylő, felesége, Habsburg Clementia és a nagyapa, I. Károly síremléke található a Dómban. A síremléket Enrico Gusmann alkirály, Olivares grófja 1599-ben állíttatta fel, amikor ide helyezték az apszisból a királyi család hamvait. Az emlékmű emléktáblából és felette balról I. Károly, középen Klemencia, jobbról Martell Károly egész alakos szoborábrázolásából áll. Martell Károly szobra felett ill. a külső bejárat felett a négysávos címer látható. A főkaput II. Károly és Árpád-házi Mária uralkodása idején, a XIII. század végén készítették.

Deák Piroska (MEVE)

Magyar Golgota

GPS: 45° 53′ 32.7″ N 13° 30′ 0.6″ E
Cím: Gradisca D’Isonzo, Gorizia, Olaszország

Monte Saint Michele hegyén, a Magyar Golgota hegytető őrzi az I. világháborúban a Doberdói fennsíkon elesett magyar katonák emlékét. Belátni innen az egész Doberdó-fennsíkot, az olasz ágyúk, zászlók, emlékhelyek mellett pedig egy kicsi magyar táblán Keresztúry Dezső Sírverséből olvasható egy részlet a háborúban elesett magyar katonák emlékére: „Áldozatunk… Jóra parancs”

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

http://nagyhaboru.blog.hu

Magyar és olasz katonák hősi emléke

GPS: 45° 53′ 32.7″ N 13° 30′ 0.6″ E
Cím: Gradisca D’Isonzo, Gorizia, Olaszország

Az I. világháborúban harcoló olasz és magyar katonák emlékét együtt őrzi a doberdói fennsíkon, a háború alatt (1917-ben) emelt kőhalom, rajta egy szép felirattal: „olaszok és magyarok hősiesen küzdöttek egymással, és testvérekké lettek a halálban”. Ez a Doberdó egykori kulcspontjának számító magaslat központi emlékhelye.

Fotó: http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

 

Mellette egy szerény vaskereszt telis-tele nemzetiszínű szalagokkal állít emléket az itt harcolt budapesti 1-es honvédeknek.

http://nagyhaboru.blog.hu/2012/10/04/emlekuton_az_isonzonal

Liszt Ferenc emléktábla (Róma)

GPS: 41° 55′ 11.1″ N 12° 26′ 45.8″ E
Cím: Via Alberto Cadlolo 51, Roma, Monte Mario
Alkotás, felavatás éve: 1911. október 22.

Liszt Ferenc életének második szakaszában a vallás és Isten felé fordult, ezért Rómában a Szent Péter Bazilikától északra, a Monte Mario lábánál fekvő S. Rosario Kolostorba költözött. Döntésében az is szerepet játszott, hogy 1859-ben és 1862-ben súlyos csapások érték. Előbb fia Daniel, majd leánya Blandine hunyt el. Liszt befelé fordulóvá vált és magányra vágyott. 1863. június 20-án költözött be a kolostorba, és két kivétellel – vatikáni lakása és a Santa Francesca Romana kolostor – öt évig itt is maradt. A földszinten egy 20 nm-es cellát kapott egyszerű bútorokkal, az ablakból azonban csodálatos kilátás nyílt Rómára. Döntéséről ezt írta: „Az életem egyszerűsödik, gyermekkorom katolikus áhitata pedig rendes és rendező érzéssé vált”.

A kolostor külső falán, a templom bejáratától balra látható emléktáblát a Monte Márióért Társaság és a Történelem és Művészet Egyesület állította Liszt születésének 100. évfordulóján, 1911. október 22-én.

Az emlékművön olvasható szöveg:

„Ezen a magaslaton -ahonnan oly hatalmas látványa nyílik – a szépségnek és a történelemnek – kért nyugalmat és lelki békét -Liszt Ferenc – és a hely harmóniáiban – fenséges akkordokat talált a Christus számára – Születésének századik évfordulóján – 1911.október 22-én – a Monte Marióért Társaság – és a Történelem és Művészet Egyesület – azt akarták, hogy meg legyen örökítve – az itt tartózkodásának emléke – ahová IX. Piusz pápa – eljött, hogy meglátogassa – 1863. július 11-én.”

Deák Piroska (MEVE)

Klebelsberg Kuno emléktábla

GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ ECím: Via Giulia 1., Róma, 00186Alkotója: Csíkszentmihályi Róbert Alkotás, felavatás éve: 2000

A Falconieri palotában működő Római Magyar Akadémia előcsarnokának jobb oldali falán a magyar államalapítás ezredik évfordulóján állíttatta fel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Klebelsberg Kunó grófnak és a Római Magyar Akadémia megalapításának emléktábláját, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész alkotását.

 

Az emléktábla magyar nyelvű szövege: KLEBELSBERG KUNO gróf vallás-és közoktatásügyi miniszter (1922-1931), emlékére, aki FRAKNÓI VILMOS püspök alapítványát továbbfejlesztve, 1927-ben ebben a palotában hozta létre a RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁT, hogy a magyar tudománynak, kultúrának és művészképzésnek otthona legyen az Örök Városban. E táblát  a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma állíttatta 2000-ben, a kereszténység nagy jubileumának és a Magyar Állam alapítása milleniumának esztendejében.

Deák Piroska (MEVE)

Fraknói villa és emléktábla

GPS: 41° 54′ 32.5″ N 12° 30′ 29″ E
Cím: Piazza Girolamo Fabrizio 2, Róma, 00161
Alkotás, felavatás éve: 1991. december 4.

Fraknói Vilmos a 19. század második felében a hazai főpapság egyik kiemelkedő alakja, történész, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Az 1870-es évektől a vatikáni könyvtár és levéltár anyagait kutatta, majd Rómába költözése után magánvagyonából kezdte meg a Piazzale del Policlinico-n a Történeti Intézet befogadására is alkalmas épület építését, mely 1895-ben készült el. A Magyar Történeti Intézet számos történész és művész ösztöndíjasnak biztosított helyet. Az épületet az alapító 1914-ben a magyar államnak engedte át.

A villa később a trianoni békeszerződés alapján Olaszország birtokába került. 1923. augusztus 1-én az olasz állam visszaadta a magyar kormánynak azzal, hogy benne a Magyar Történeti Intézetet nyissák meg. 1924-től 1927-ig működött itt a Magyar Történeti Intézet, melyet később egy olasz és magyar állam közti megállapodás alapján a Falconieri Palotában székelő Római Királyi Akadémia keretébe illesztettek.

Ezután a villa bérházként funkcionált, majd a Magyar Nagykövetség konzulátusát helyezték el benne. 1991 óta Magyarország Szentszéki Nagykövetségének székhelye. A villát a Szentszéki Magyar Nagykövetség számára II. János Pál pápa magyarországi látogatásának évében újíttatta fel a magyar állam. Az emléktábla olasz nyelvű szövege szerint:

Angelo Sodano bíboros úr Őemininciája Államtitkár avatta fel ünnepélyesen e követség székhelyét áldását adva II. János Pál pápa nevében.

Az emlékművön látható szöveg:

EZT A VILLÁT FRAKNÓI VILMOS 1843- 1924 TÖRTÉNÉSZ, VÁLASZTOTT PÜSPÖK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRA AZ ÁLTALA ALAPÍTOTT MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZET SZÁMÁRA ÉPÍTTETTE 1895-BEN EBBŐL AZ INTÉZETBŐL SZÁRMAZOTT A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA ÉS A PÁPAI MAGYAR INTÉZET A VIA GIULIÁN. A FRAKNÓI VILLÁT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG II.JÁNOS PÁL PÁPA MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁNAK ÉVÉBEN 1991-BEN ÚJÍTTATTA FEL A SZENTSZÉKI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG SZÁMÁRA 1991 DECEMBER 4.

Deák Piroska (MEVE)

Esztergom megnevezése a Szent Péter Bazilikában

GPS: 41° 54′ 7″ N 12° 27′ 25.3″ E
Cím: Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Vatican City
Alkotás, felavatás éve: 1977.december 21.

A Szent Péter Bazilika főhajója padlózatán a világ legnagyobb bazilikáinak megnevezései és azok méretei láthatók.

1977. október 19-én kérte Lékai László bíboros VI. Pál pápától, hogy az Esztergomi Bazilika jelölése és mérete odakerülhessen a Szent Péter Bazilika márvány padlózatára a padovai Szent Jusztinián Bazilika és az Assisi Angyalos Boldogasszony Bazilika neve közé. A pápa eleget tett a magyar bíboros kérésének.

A feliraton az Esztergom Bazilika 118 m. hosszúságát is jelölték. A ferrarai Bazilika hosszmérete is ugyanekkora, ezért neve az Esztergomi Bazilika felirata fölött látható.

Deák Piroska (MEVE)

Endresz-Bittay emlékmű a Római Magyar Nagykövetség kertjében

GPS:41° 54′ 38.3″ N 12° 30′ 20.5″ E
Cím: via dei Villini 12-16, Róma, 00161
Alkotás, felavatás éve: 1992.

Endresz György volt az első magyar-, és a világon a tizenötödik Atlanti óceán-átrepülő pilóta. 1931-ben „Justice for Hungary” nevű repülőgépével Új-Foundlandról Bicskéig repült. 1932. május 21-én társával, Bittai Gyulával Mátyásföldről a világ óceánrepülőinek Rómában rendezett találkozójára indult, azonban a gép a római repülőtér felett lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. Az olaszországi magyarok a pilóták emlékére 1932-ben Rómában emlékművet állítottak, de azt az 50-es években – fetehetőleg a repülőgép „irredentának minősített” elnevezése miatt –

eltávolították. 1992-ben Szörényi László magyar nagykövet kezdeményezésére újrafaragták, és eredeti helyén, a Római Magyar Nagykövetség kertjében állították fel.

Deák Piroska (MEVE)

Emléktábla az 1956-os forradalom menekült diákjainak kollégiumán

GPS: 41° 53′ 49″ N 12° 28′ 38.4″ E
Cím: Via dei Cestari 34., Róma, 00196
Alkotója: Csikszentmihályi Róbert
Alkotás, felavatás éve: 2001. október 24.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Zágon István kanonok, és helyettese, Mester István segítségével a Palazzo Falconieri-ben elhelyezetett diákoknak 1957 őszén a palotát el kellett hagyniuk, mivel a kommunisták az 1956 őszén egyházi irányítás alá került épületet vissza akarták szerezni. Megfenyegették az olasz hatóságokat, hogy a Budapesti Olasz Kultúrintézetet elkobozzák, ha nem kapják vissza az épületet. A magyar diákoknak ezért el kellett hagyniuk a Palazzo Falconierit.

Az olasz kormány és XII. Pius pápa 15 millió líra összegű hozzájárulásával sikerült a Pápai Magyar Intézetnek megvásárolni a Via dei Cestari 34 szám alatti épület 3. és 4. emeletén lévő nagy lakást, mely még hat éven keresztül biztosított otthont 20-25 magyar diáknak. Itt működött a Szabad Magyar Egyetemisták Olaszországi Szövetsége is, mely védte a forradalom örökségét és a diákok érdekképviseletét is ellátta. 1964-ben, az utolsó diák tanulmányainak befejezése után a lakás eladásra került. Az ebből származó bevétellel hozzájárultak a Via del Casaletton lévő Szent István ház megépítéséhez.

A kétnyelvű emléktábla lyukas zászlót ábrázoló domborműve Csíkszentmihályi Róbert alkotása, a Magyar Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma állíttatta, felavatására a forradalom 45. évfordulóján, 2001. október 24-én került sor.

 

Az emlékművön olvasható szöveg: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT 1958-1964 KÖZÖTT AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM MENEKÜLT DIÁKJAINAK KOLLÉGIUMA

Deák Piroska (MEVE)