Mikes Kelemen Program - Külhoni Magyarok

Mikes Kelemen Program

A Mikes Kelemen Program indulásáról 2013 októberében döntött a Magyar Diaszpóra Tanács. A program célja, hogy a diaszpórában élő magyarság megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári és levéltári örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsuk és gondoskodjunk annak későbbi méltó felhasználásáról.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében elindított program keretében 2014. január 1-jén kezdődött meg a munka. A diaszpóra jelzései rámutattak, hogy a magyarság által az elmúlt évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött könyvek, levéltári anyagok, levelezések, vagy egy közösség életét bemutató folyóiratok, aprónyomtatványok állományai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak.

A program keretében hazaérkezett 350 éves, magyar nyelvű protestáns prédikációszöveg

A Mikes Kelemen Program keretében 2014–2018 között hét tengerentúli országban (Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Venezuela, Brazília, Argentína, Uruguay, Ausztrália), 2017-től pedig Németországban gyűjtőpontokat állítottunk fel, ahol az érintett közösségek és magánszemélyek elhelyezhették könyvtári hagyatékaikat. Köszönhetően az önzetlen felajánlóknak és a Diaszpóra Tanács szervezeteinek, minden becslést meghaladó mennyiség, könyvben kifejezve több százezer kötetnek megfelelő anyag gyűlt össze. A diaszpóra magyarságának és közösségük életéről szóló folyóiratok, aprónyomtatványok, meghívók, plakátok mellett kép- és hangrögzítések is felajánlásra kerültek.

Az állományok Magyarországra történő szállítását követően az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak részvételével valósul meg a beérkezett dokumentumok rendszerezése. Az anyagok hiánypótló része bekerült az Országos Széchényi Könyvtárba és a Magyar Nemzeti Levéltárba, a fennmaradó tételek pedig határon túli és magyarországi közgyűjteményekben, iskolákban kerülnek elhelyezésre.

A program keretében hazaérkezett dokumentumok kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltárban. Fotó: MTI

A programmal az Egyesült Államok, Kanada, Dél-Amerika és Ausztrália és Európa gyűjtőpontjairól több mint 5466 doboz megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári és levéltári dokumentumot szállítottunk haza.

A programban 2015 óta 15 kutató vesz részt, akik történeti kutatásokkal, oral history interjúk készítésével járultak hozzá a program céljainak megvalósításához.

A kitűzött célok nagyrészt teljesültek, így a program a végéhez közelít, jelenleg a különleges, egyedi értéket képviselő anyagok hazaszállítása és feldolgozása van folyamatban.  A programnak köszönhetően olyan értékes hagyatékok térhettek haza, mint Szegedy-Maszák Aladár volt washingtoni magyar nagykövet hagyatéka és az Magyar Emberi Jogi Alapítvány iratállománya az Egyesült Államokból, Selye János világhírű stressz-kutató hagyatéka Kanadából, vagy éppen Barcza György volt vatikáni és londoni nagykövet fotóalbuma Ausztráliából.

Kategória: Mikes Kelemen Program