Mikes Kelemen Program - Külhoni Magyarok

Mikes Kelemen Program

A Mikes Kelemen Program indulásáról 2013 októberében döntött a Magyar Diaszpóra Tanács. A program célja, hogy a diaszpórában élő magyarság megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári és levéltári örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsuk és gondoskodjunk annak későbbi méltó felhasználásáról.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében elindított program keretében 2014. január 1-jén kezdődött meg a munka. A diaszpóra jelzései rámutattak, hogy a magyarság által az elmúlt évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött könyvek, levéltári anyagok, levelezések, vagy egy közösség életét bemutató folyóiratok, aprónyomtatványok állományai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak.

A program keretében hazaérkezett 350 éves, magyar nyelvű protestáns prédikációszöveg

A Mikes Kelemen Program keretében hét tengerentúli országban (Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Venezuela, Brazília, Argentína, Uruguay, Ausztrália) gyűjtőpontokat állítottunk fel, ahol 2014-től az érintett közösségek és magánszemélyek elhelyezhették könyvtári hagyatékaikat. Köszönhetően az önzetlen felajánlóknak és a Diaszpóra Tanács szervezeteinek, minden becslést meghaladó mennyiség, könyvben kifejezve több százezer kötetnek megfelelő anyag gyűlt össze. A diaszpóra magyarságának és közösségük életéről szóló folyóiratok, aprónyomtatványok, meghívók, plakátok mellett kép- és hangrögzítések is felajánlásra kerültek.

Az állományok Magyarországra történő szállítását követően az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak részvételével megkezdődtek a munkálatok és a beérkezett dokumentumok rendszerezése. Az anyagok hiánypótló része bekerült az Országos Széchényi Könyvtárba és a Magyar Nemzeti Levéltárba, a fennmaradó tételek pedig határon túli és magyarországi közgyűjteményekben, iskolákban kerülnek elhelyezésre.

A program keretében hazaérkezett dokumentumok kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltárban. Fotó: MTI

A programmal az Egyesült Államok, Kanada, Dél-Amerika és Ausztrália 20 gyűjtőpontján közel 300 köbméternyi megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári és levéltári dokumentumot szállítottunk haza.

A programban 2015 óta 15 kutató vesz részt, összesen 3747 doboz anyagot gyűjtöttek össze. Az unikális anyagok az OSZK és a MNL gondozásába kerültek, amely iratokból több példány található, határon túli magyar partnerintézményeknek, könyvtáraknak, iskoláknak, kultúrházaknak ajánlják fel. A cél, hogy ezeket az iratokat, nyomtatványokat, plakátokat bemutassák és felhasználhatóvá tegyék a Kárpát-medencei magyarság számára.

A program 2020-ban szakmai konferenciával, valamint a beérkezett anyagok további feldolgozásával és Kárpát-medencei intézmények javát szolgáló kiajánlásával folytatódik. Folyamatos felajánlások érkeznek. A határon túli könyvtárak eddig összesen 30.000 dokumentumot kérvényeztek, melyek 85%-a, közel 24.500 dokumentum már megérkezett a létesítményekhez.

Kategória: Mikes Kelemen Program