A határon túlról is lehet jelentkezni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára - Külhoni Magyarok
Hírek

A határon túlról is lehet jelentkezni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára

Meghosszabbított határidővel várják a 21 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését az egész Kárpát-medence területéről és a diaszpórából az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára augusztus 28-ig. A tíz hónapos szakkollégiumi képzés alatt tizenöt résztvevő részesülhet a program ideje alatt teljes ellátásban és ösztöndíjban.


A széles körű ismeretanyagra és tanulmányi utakra épülő program tíz modulja a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden tudásterületét lefedi.
A Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál megkeresésére a pályázat kiírói tájékoztattak, hogy elsősorban a történelmi egyházak magyarság iránt elkötelezett, nemzeti érzelmű, keresztény fiataljainak jelentkezését várják, de nyitott a lehetőség minden keresztény felekezet tagjai számára.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban elmondták, hogy az előző évfolyamban a hallgatók a tíz hónap alatt a teljes szállás és ellátás mellett bruttó 80 000 Ft ösztöndíjban részesültek, illetve a záródolgozat sikeres leadását követően további egyszeri jutalmat kaptak. Az idei támogatás mértékéről és annak részleteiről később tájékoztatják majd a hallgatókat.

A bentlakásos képzés helyszínét szakkollégiumhoz hasonló formában a piliscsabai kollégium biztosítja, a beköltözés a közösség megélése és a hitélet szempontjából is fontos pillére a képzésnek. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia sikeres pályázói a tanév végén egy ünnepi hálaadó imádság keretében vehetik át diplomáikat.

A jelentkezés feltétele a megkezdett felsőfokú tanulmányok végzése valamely felsőoktatási intézményben, de olyan fiatalok jelentkezését is várják, akik már befejezték egyetemi tanulmányaikat. Befejezett képzés esetén a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatára, folyamatban lévő képzés esetén a hallgatói jogviszony igazolására van szükség. Az igazolásnak nem szükséges hivatalos tanulmányi igazolásnak lennie, elégséges egy leckekönyvmásolat vagy egyéb is, erről a kiíró intézménnyel lehet egyeztetni.

A jelentkezéshez szükség van továbbá egy egyházi és egy civil ajánlólevélre. Az egyházi ajánlás lehet plébánosi ajánlás, de származhat presbitertől, lelki vezetőtől is. Civil ajánlás alatt valamely társadalmi szervezet, egyesület, cserkészcsapat stb. vezetőjétől várnak ajánló sorokat.

A jelentkezőnek kell készítenie egy motivációs levelet és egy önéletrajzot is, hogy a felvételi megkezdése előtt jobban megismerhessék.

A nyári szabadságokra, utazásokra való tekintettel, ha valaki objektív okokból valamely igazolást, például a plébánosi ajánlást nem tudja csatolni a pályázatához, beadhatja a jelentkezését, a hiányzó dokumentumokról pedig a felvételi bizottsággal lehet egyeztetni. A felvételi eredményét a dokumentumok elfogadható hiánya nem befolyásolja.

A tíz modul az akadémia honlapja szerint az alapozással indul, a továbbiak az önismeret – társas kapcsolatok; erényetika; magyar irodalom és művelődéstörténet; magyar történelem; gazdaság, pénzügyek; politológia, szociológia; magyar képzőművészet – művészettörténet – néptánc; média, kommunikáció; természet- és műszaki tudományok kulcsszavakkal jelölt témakörök köré épülnek.

Bővebben:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-hataron-tulrol-is-lehet-jelentkezni-az-aquinoi-szent-tamas-okumenikus-kozeleti-akademiara

Jelentkezés és további információ az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia honlapján:

https://szenttamasakademia.hu/

Kapcsolodó cikkek