Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram - Külhoni Magyarok
Hírek Magyarok a diaszpórában

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

2020. november 24-től megnyílt a jelentkezési időszak a diaszpórában élő, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok magyarországi felsőfokú tanulmányait segítő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra. A programra az Európai Unió, Szerbia és Kárpátalja kivételével a világ összes országából lehet jelentkezni.

Az ösztöndíjprogram működtetéséért a Külgazdasági és Külügyminisztérium felel. A lebonyolítást a Tempus Közalapítvány végzi.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében 2021 szeptemberétől 28 magyarországi felsőoktatási intézményben biztosítunk alap-, osztatlan, mester- és doktori képzéseket angol és magyar nyelven. Rendkívül széles a képzési kínálat: Közel 1300 képzésből lehet választani összesen több mint 14500 férőhelyre. Részképzésre is van lehetőség. A jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet. Csak nappali képzésre lehet pályázatot benyújtani.

A hallgatók számára az oktatás önköltségét és az egészségbiztosítást biztosítjuk, emellett igényelhető megélhetési támogatás (ösztöndíj), illetve kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás is.

Pályázatot az a magyar gyökerekkel rendelkező, diaszpóra területén élő, külföldi lakcímmel rendelkező külföldi állampolgár, nyújthat be, aki a helyi magyar külképviselettől vagy diaszpóra szervezettől ajánlást szerez, legalább 10 évig külföldön tartózkodott, középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön végezte, tanulmányai megkezdéséig betölti a 18. életévét.

A pályázat kötelező melléklete a motivációs levél, amelyben a pályázó tájékoztatást ad magyar gyökereiről, magyarsághoz, Magyarországhoz, a helyi diaszpóra közösséghez kötődő kapcsolatáról, a magyarsággal összefüggő eddigi tevékenységéről, illetve jövőbeni terveiről.

A pályázónak vállalnia kell, hogy diplomaszerzés után legalább 2 évig közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát. Angol nyelvű képzés esetén a képzés teljes időtartama alatt magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson vesz részt és végül legalább középfokú nyelvvizsgát tesz.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. január 24.
Részletesebb információk és jelentkezés: www.diasporascholarship.hu
Facebook: https://www.facebook.com/hungariandiasporascholarship/

Kapcsolodó cikkek