Jubilál a Szövetség a Közös Célokért: első ízben adták át a Pogány Erzsébet-díjat - Külhoni Magyarok
Felvidék Hírek

Jubilál a Szövetség a Közös Célokért: első ízben adták át a Pogány Erzsébet-díjat

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte november 19-én a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében a Szövetség a Közös Célokért. Az eseményen a SZAKC egykori igazgatója emlékére, a munkássága iránti tiszteletből alapított Pogány Erzsébet-díjjal első alkalommal ismerték el a felvidéki magyar közösséget önzetlenül építő-gazdagító-szervező honfitársaink példaértékű munkásságát. E díj első posztumusz díjazottja a tavaly elhunyt Tóth Klára, a még mindig tevékenykedő díjazottja pedig Gál Piroska lett.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC jelenlegi ügyvezető igazgatója a jubileumi ünnepségen egyebek mellett elmondta: a SZAKC 5 alapítója a Csemadok, az MKP, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség volt, s azt 2001. november 19-én, Erzsébet napon jegyeztették be a belügyminisztériumban.

Húsz évvel később immár 27 tagszervezettel büszkélkedhet, és Pozsonytól Királyhelmecig 11 hazai irodájában fogadja az érdeklődőket.

A kezdeti célja: a magyar igazolványok rendszerének kialakítása után az évek során folyamatosan bővül(t) a tevékenységi köre.

Czimbalmosné Molnár Éva, a nemzetpolitikai államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár üzenetét és jókívánságait tolmácsolta.

Szellemi összetartó erőnek nevezte a SZAKC-ot, amelyre minden helyzetben lehet(ett) számítani, az eddigi sokrétű tevékenységét pedig megkerülhetetlen sikertörténetnek tartja.

Hangsúlyozta: eddig is követendő példát mutatott, s fontos, hogy továbbra is eligazodási pontként tekintsenek rá a felvidéki magyarok.

Majd az alapító közösségek képviselői: Forró Krisztián (országos MKP-, majd Szövetség-elnök), Bárdos Gyula (Csemadok), Fekete Irén (SZMPSZ), Csémi Szilárd (SZMCSSZ) és Mézes Rudolf (SZMSZSZ, ill. a SZAKC elnöke 2001-11 között), valamint a SZAKC egyes vezetőségi tagjai (Duray Miklós, Gubík László) osztották meg a jelenlevőkkel az ünnepi gondolataikat. Méltatták a közös sikerek kovácsainak áldozatkész munkáját, amivel – a politikai ellenszél és az alulfinanszírozottság ellenére – két évtizeden át sikerült megtartaniuk, fejleszteniük a SZAKC-ot.

Valamennyien elismeréssel és hálával szóltak Pogány Erzsébet és Duray Miklós érdemeiről, a SZAKC-ot pedig olyan örökségnek nevezték, amelyhez a végsőkig ragaszkodni kell, s a már meglevő értékekhez ezentúl is minden tagszervezetnek újabbakat kell hozzátennie. Pogány Erzsébet és Duray Miklós a SZAKC megalakulásának 10. évfordulóján készített filmből is „szólt” a jelenlevőkhöz. A SZAKC-vezetők a Felvidék.ma hírportált Erzsikével együtt bő 15 évvel ezelőtt életre hívó Oriskó Norbertnek és a SZAKC gazdasági igazgatójának, Losonszky Margitnak pedig díszoklevéllel köszönték meg az eddigi munkáját.

Az ünnepség második részében került sor a Pogány Erzsébet-díj átadására, amikor a jelenlevők egyperces néma csönddel adóztak a névadó emléke előtt.

A díj tárgyiasult formáját, az emlékplakettet Kutak Adrienn ipolysági keramikusművész készítette, s azon szerepel Pogány Erzsébet arcképe és a rá jellemző mondat: „Együtt a közösségünkért!”

A 7 tagú kuratórium (jelenlegi tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, továbbá özv. Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos) javaslata alapján a mindenkori díjazott emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap.

A díjra olyan személyeket lehet(ett) javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató tevékenységet folytatnak vagy folytattak, s a munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.

Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig háttérembernek nevezte magát – hangzott el. Az ünnepséget megelőző éves közgyűlés résztvevői is elfogadták, hogy a e díjat ezentúl minden évben Erzsébet-napkor, azaz november 19-én vagy az azt követő pénteki napon ünnepélyes és nyilvános keretek között adják át.

Fekete Irén elmondta: a kuratórium végül nehéz, de egyértelmű döntéssel választott a beérkezett javaslatok közül. Majd bejelentette: a Pogány Erzsébet-díjat posztumusz ítélik oda Tóth Klárának, a zoboraljai szórványmagyarság kulturális-közösségi élete egykori fáradhatatlan frontemberének, aki 2020. májusában, 50 évesen, tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából.

Ladányi Lajos, a Zoboraljai Kht. igazgatója méltatásában kiemelte: Klára munkája nyomán számtalan maradandó érték született, nemcsak szűkebb pátriájában, hanem az egész Felvidéken. Ő nemcsak a Nyitra és Vidéke Célalap ügyvivője, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának alelnöke, az MKP nyitrai járási titkára és a nagycétényi önkormányzat képviselője volt, hanem több civil szervezet önkéntes segítőjeként, rendezvény- és táborszervezőként, vagyis a térség magyarságának mindeneseként is munkálkodott. Bár többször kezdeményezte az önálló nagycétényi magyar óvoda létrehozását, sajnos, a Manócska Óvoda megnyitását már nem élhette meg.

A díjat Gubík László, a SZAKC elnöke, Fekete Irén, a kuratórium elnöke és Pogány Tibor, a díj névadójának özvegye adta át Tóth Klára Miklós fiának, a virágcsokrot pedig a könnyeivel küszködő édesanyjának.

Azután Fekete Irén bejelentette: a másik idei díjazott a 81 éves Gál Piroska, Rimasimony szülötte lett, aki jelenleg a rimaszombati Wass Albert Nyugdíjasklub elnöke.

Annak vezetését a legendás Tamás Ilonka nénitől vette át. Auxt Ferenc, a Szövetség MKP platformjának rimaszombati járási elnöke méltatásában hangsúlyozta: Gál Piroska, nyugalmazott könyvelő rendkívül elkötelezett a kultúra és a magyarság ügyei iránt, s háttérmunkásként több szervezetben végez megbízható, pontos munkát. 1961-től aktív és segítő tagja a Csemadoknak, 2007-től pedig öregcserkészként is tevékenykedik, s újabban az öregcserkészek pénztárát vezeti. 2018-ban az MKP megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Hűségdíjat vehetett át Dunaszerdahelyen. A fiatalokat összefogó Tompa Mihály Központtal is megtalálja az együttműködés lehetőségét. Az alapiskolai beíratások idején pedig mindig házról házra járva hirdeti az összetartás és az anyanyelvi oktatás jelentőségét.

A díjat Gál Piroska személyesen vette át, majd azt rövid beszédében meg is köszönte az adományozóknak.

Az ünnepségen fellépett Kulin Ödön hegedűművész, Molnár Xénia, a Komáromi Jókai Színház színművésze és a Kicsi Hang verséneklő együttes (tagjai: Lantos Borbély Katalin és Menyhárt József).

A SZAKC tagjain, illetve a jelenlegi és volt munkatársain, valamint a már említett vendégeken kívül jelen volt még Szacsúri János, Magyarország Nagykövetségének konzulja, Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, Kiss Róbert kanonok, Farkas Iván (MKP, Szövetség) és Keszegh Béla, Komárom polgármestere, továbbá Pogány Erzsébet Eszter lánya is. Az esemény részét képezte az a 9 panelból álló kiállítás is, amely a SZAKC történetét és tevékenységét mutatja be, s majd más rendezvényeken is megtekinthető lesz.

Ma7

Kapcsolodó cikkek