Kolozsváron az unitárius egyház püspökévé szentelték Kovács Istvánt - Külhoni Magyarok
Erdély Hírek

Kolozsváron az unitárius egyház püspökévé szentelték Kovács Istvánt

Kolozsváron szombaton délután az unitárius egyház püspökévé szentelték a júniusban megválasztott Kovács Istvánt.

Az erdélyi alapítású protestáns egyház 32. püspöke a felszentelését követő prédikációjában kijelentette: aki felméri küldetése nagyságát, óhatatlanul méltatlannak érzi magát a feladatra.

Hozzátette: a vívódásra az imádságból jön a válasz. Isten nem az alkalmasakat hívja el a feladatra, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá a feladathoz.

Kovács István a szabadság keresésének gondolatára építette prédikációját. Kijelentette: az igazi szabadságot a kötődések jelentik, a kötődések Istenhez, a családhoz, egyházhoz, szülőföldhöz, a teremtett világhoz.

Úgy vélte, hogy Isten lehetőséget adott az erdélyi vallási felekezeteknek egymás megtalálására, amelynek érdekében tudni kell őszintén bocsánatot kérniük egymástól a múltban elkövetett vétkek miatt. Hangsúlyozta: az egyházaknak szükségük van egymásra, amikor két szélsőség fenyegetése veszélyezteti a világot, a vallási fanatizmusé, és a vallásellenességé. „Az Úr a szeretetben egymást szolgáló szabadságra hív bennünket” – fogalmazta meg prédikációjában a felszentelt püspök.

A felszentelt püspököt erdélyi római katolikus, evangélikus, református, görög-katolikus és ortodox egyházi vezetők köszöntötték. Kató Béla erdélyi református püspök felidézte: 1988-ban egyszerre kerültek két szomszédos sepsiszéki gyülekezetbe. Úgy vélte: Kovács Istvánt az tette alkalmassá a püspöki tisztségre, hogy mindig többet tett, mint amennyi kötelező volt.

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Soltész Miklós államtitkár olvasta fel. Ebben a miniszterelnök az egész magyarság számára felemelő pillanatként idézte fel, hogy kilenc évvel ezelőtt a Trianonban két részre szakított magyar unitárius közösség újra kimondta egységét. A miniszterelnök szerint az egyház ezzel bizonyságot tett arról, hogy „amit ellenséges hatalmak, torz ideológiák és emberi gyarlóság elválasztott egymástól, azt a közös hit és a határokon átívelő nemzeti összetartozásunk parancsa kilenc évtized után is képes újra egyesíteni”.

Orbán Viktor azt kívánta az új püspöknek, hogy legyen bátor őre és gyarapítója annak a kulturális és szellemi örökségnek, amelyet a kereszténység egyetlen magyar alapítású történelmi felekezeteként az unitáriusok hoztak létre az elmúlt öt évszázad során.

Az eseményre küldött videoüzenetében Kövér László, az Országgyűlés elnöke önsorsrontó dolognak nevezte a más nemzeti közösségeket hitükben és önazonosságukban korlátozni vagy fenyegetni.

„Az igazi erőt az jelenti, és egyben táplálja, ha mindenki számára biztosítjuk a méltóságának, hitének és önazonosságának védelmét, ha mindenki számára biztosítjuk szülőföldje otthonosságát” – fogalmazott.

A politikus a térség népeinek összefogását sürgette. „Közép-Európában, a Kárpát-medencében együtt erő vagyunk, szerteszét csak gyöngeség”.

Victor Opaschi, a román kormány egyházügyi államtitkára partnerséget ajánlott a felszentelt püspöknek és az unitárius egyháznak.

Kovács István több mint fél éve látja el egyházfői feladatait, de felszentelésére a koronavírus-járvány miatt mindeddig nem kerülhetett sor.

MTI

Kapcsolodó cikkek