Magyar állami kitüntetést vett át Kelemen András egyetemi tanár és Buksa Éva Mária pedagógus, író - Külhoni Magyarok
Hírek

Magyar állami kitüntetést vett át Kelemen András egyetemi tanár és Buksa Éva Mária pedagógus, író

A magyar állam által adományozott rangos kitüntetések átadására évente kétszer kerül sor – március 15-én és augusztus 20-án a nemzeti ünnepek alkalmából. Áder János, Magyarország köztársasági elnökének állami kitüntetését Kelemen András rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, illetve Buksa Éva Mária nyugalmazott magyartanár, író vehette át kedden.

A járványhelyzet következtében a március 15-ei átadást elhalasztották, ezért a rangos állami kitüntetéseket ünnepélyes keretek között Tóth László főkonzul kedden adta át Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselői, helyi és megyei elöljárók, illetve a díjazottak családjainak jelenlétében vette át Kelemen András rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, egyetemi adjunktus a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, továbbá Buksa Éva Mária nyugalmazott magyartanár, író a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

Példamutató életpályák

Nemzeti himnuszunk közös eléneklésével nyitották meg a díjátadót Marosvásárhelyen az erdélyi magyar oktatás és nevelés kiemelkedő helyszínén. Tóth László főkonzul ünnepi beszédében kiemelte, a kitüntetésben részesülők mindvégig fontosnak tartották az ifjúság tanítását és nevelését, a magyar tudomány és kultúra ápolását, a nemzeti öntudat erősítését, a magyarság összetartozásának elmélyítését.

„Példamutató életpályájukkal közvetlenül is előrevitték szűkebb közösségük és a Székelyföld ügyét. Munkásságukkal az egész nemzet lett jobb és gazdagabb” – hangsúlyozta a főkonzul.

Szerénységéről tett tanúvallomást

Kelemen András 1964. augusztus 9-én született Gyergyóremetén. A középiskolát Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnáziumban végezte, majd 1988-ban a Brassói Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után a Marosvásárhelyi Áramszolgáltató Vállalat gyakorlómérnöke, majd 1991-től a Bukaresti Elektrotechnikai Kutatóintézet marosvásárhelyi fiókintézeténél, később annak jogutódjánál fejlesztőmérnök. A Sapientia EMTE Villamosmérnöki Tanszékének adjunktusi állását 2003-ban nyerte el, jelenleg is itt dolgozik. Nagymértékben hozzájárult az egyetemi infrastruktúra fejlesztéséhez.

Dékáni tevékenységének két mandátuma alatt az egyetem legnagyobb karának tizenegy szakot felölelő oktatási kínálata két alapképzési és négy mesterképzési szakkal bővült, ugyanakkor megvalósult kilenc tanulmányi program akkreditációja.

A magiszteri képzések elindításának köszönhetően az egyetem minőségileg tudott előre lépni.

Kelemen András rövid köszönőbeszédében szerénységéről tett tanúságot: mint elmondta, egy közösségi erőfeszítés méltányolásaként tekint a díjra. „Saját pályafutásomat úgy tudnám összegezni, hogy felhalmoztam egy óriási adóssághalmazt, elsősorban a családommal, barátaimmal, munkatársaimmal és az egyetem jelenlegi vezetőségével szemben. Köszönöm a magyar köztársasági elnök úrnak a kitüntetést, illetve a miniszterelnök úrnak az előterjesztést, megpróbálok törleszteni az adósságokból, de ez lehetetlen” – fejtette ki meghatottan a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés tulajdonosa.

Dávid László, az egyetemi szenátus elnöke Kelemen Andrást méltató beszédében rávilágított, nyolc évvel ezelőtt, amikor elvállalta a dékáni feladatokat, hozott magával egy olyan szemléletmódot, ami egy igazi tanárra vall: tanítani csak úgy érdemes, hogy a diákok hasznosítsák is a tudást, és egy életre magukkal vigyék. „Nagy szükség van a szakmájára, hisz most áll át a világ a villamos gépjárművekre, és neki ez a szakmája, ő mégis félretette ezt, és elvállalta azt, hogy egy nem túl kedvező helyzetben ennek a karnak a dékánja legyen. A saját előmenetele elé helyezte a közösség érdekeit, és képes nem csak iskolafalakat építeni, de egyetemi közösséget is, hisz úgy nevelte a diákjait, hogy többen is sikeres egyetemi tanárok lettek” – mondta el kitüntetett kollégájáról Dávid László.

Amíg egészsége engedi, dolgozni fog

Buksa Éva Mária 1942. április 27-én született Marosvásárhelyen. 1960-ban érettségizett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban. 1964-ben elvégezte a Tanárképző Főiskolán a román-magyar szakot, majd 1974-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar-francia szakát. Ezt követően 13 évet Marosvásárhelyhez közeli falvakban, majd 26 évet Marosvásárhely különböző iskoláiban tanított.

Sikeres pedagógusi pályát mondhat a magáénak: tanítványait gyakran díjazták a megyei vagy országos magyar tantárgyversenyeken. Számos irodalmi műsort, irodalmi kirándulást, mesemondó-, népdal- és szavalóversenyeket szervezett tanítványai számára.

1992-től írni kezdett. Három könyve jelent meg: 2000-ben az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál Történelmi színjátékok és históriák, 2005-ben az Appendix Kiadó jelentette meg Üzen a Múlt címmel színművek-kötetét, 2016-ban a Juventus Kiadó A jelenvaló Múlt cím alatt.

Színműveiben jeles történelmi személyiségek és művelődéstörténetünk kimagasló egyéniségeinek példaadó életpályáját mutatja be az író. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült pedagógus és író elmondta, kegyelmi állapotként élte meg a díjátadást.

„Külön köszönet illeti Áder János köztársasági elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt, és nem csak magam miatt, de azért is, hogy figyelmük kiterjed azokra, akik itt, Erdélyben tesznek a magyarságtudat és nemzeti kultúránk megőrzéséért – fejtette ki Buksa Éva Mária.

Köszönőbeszédében megígérte, amíg egészsége engedi, dolgozni fog. A díjátadó Vörösmarty Mihály Szózatával, második nemzeti himnuszunk eléneklésével zárult, amelyet Kásler Magdolna néptáncos és népdalénekes hangja tett ünnepélyesebbé.

Székelyhon

Kapcsolodó cikkek