Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai - Külhoni Magyarok
Hírek

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai

Tegnap jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) oldalán a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2021-re vonatkozó pályázati kiírásai. A tavalyihoz hasonlóan a határon túli szervezetek nemcsak társpályázóként, de önállóan is pályázhatnak a NEA kiírásra került pályázatainak két kollégiumában: az Új nemzedékek jövőjéért, valamint a Nemzeti összetartozás kollégiumában. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.november 11., déli 12 óra.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által. Az Új nemzedékek jövőjéért kollégiumban (NEAO-KP-1-2021/10) pályázhatnak a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, gyermek-és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek.

A nemzeti összetartozás kollégiumában (NEAO-KP-1-2021/6) a kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek részesülhetnek támogatásban. A támogatások működési költségek biztosítására fordíthatók. A megvalósítási időszak mindkét kollégium esetében 2021.04.01. és 20212.03.31. közötti időszakra vonatkozik.

Határon túli civil szervezet önállóan egy darab pályázatot nyújthat be a NEAO-KP-1-2021/10 kódú vagy a NEAO-KP-1-2021/6 kategóriákban szakmai programok, évfordulók, fesztiválok, rendezvények megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatására, feltéve, hogy társpályázóként korábban már támogatás kedvezményezettje volt. A támogatás alsóhatára 350 ezer forint, felsőhatára pedig 4 millió 900 ezer forint mindkét kategóriában. A vissza nem térítendő támogatás utólagos elszámolás mellett támogatási előleg formájában egy összegben kerül utalásra. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

A pályázatokat a keresztül (NIR) lehet benyújtani, a pályázati díj 2 ezer forint, melynek befizetéséről szóló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. További pályázati feltételek, információk, a pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok, úmutató a BGA honlapján érhetőek el.

Felvidék Ma

Kapcsolodó cikkek