Munkánk tükre: 5 év alatt 3.490.000 kúnáról a horvátországi magyarok támogatása 5.977.000 kúnára emelkedett! - Külhoni Magyarok
Hírek

Munkánk tükre: 5 év alatt 3.490.000 kúnáról a horvátországi magyarok támogatása 5.977.000 kúnára emelkedett!

2 millió kúna Zágrábból a drávaszögi magyar egyesületeknek!

Átböngészve az országos Kisebbségi Tanács 2021-es évre szóló, az anyagi források elosztásával kapcsolatos döntését, megállapíthatjuk, azontúl, hogy az összmagyarság támogatása a tavalyi évhez képest 14,4%-kal emelkedett, négy új magyar szervezet részesült támogatásban, köztük a nagy múltú vörösmarti József Attila MKE is.

Az objektív kép kialakításának érdekében szerkesztőségünk „visszalapozott” 2016-ig, azaz abba az időszakba, amikor nem a HMDK soraiból került ki a horvátországi magyarság parlamenti képviselője, és ennek eredménye az alábbi táblázat, amelyben szinte hihetetlen különbségeket láthatunk az összmagyarságnak odaítélt támogatásokat illetően 2016 és 2021 között.

Tehát öt év alatt a horvátországi magyar egyesületek programjainak és működésének a Kisebbségi Tanácson keresztüli támogatása 3.490.000 Kn-ról (2016) az idei 5.977.000 kúnára duzzadt, ami páratlan előrelépés minden hozzánk hasonló nemzeti kisebbséghez viszonyítva is.

Rekordnagyságú összegek legfontosabb magyar rendezvényeinkre – a Kopácsi Halásznapokra, a laskói Paprikafesztre, valamint a vörösmarti Falunapra!

Még ez a szinte hihetetlen fejlődés is alig észrevehető, amikor látjuk, hogy mennyivel nőttek az egyes régiók magyar egyesületeinek a támogatásai a „nem HMDK-s képviselői kortól” az idei rekordnagyságú támogatási szintig:

Ami különösen fontos: ezzel az elért szinttel nemcsak végre megérdemelt és egyértelmű támogatást kapnak a magyar szervezetek Zágrábtól, hanem a legnagyobb magyar rendezvények – a Kopácsi Halásznapok, a laskói Paprikafeszt és a vörösmarti falunapi rendezvény is – megfelelő és méltó támogatást kaptak végre a Horvát Kormány részéről. Nagy köszönet jár ezért az Andrej Plenković vezette kormánynak és Jankovics Róbert képviselőnknek, aki kijárta ezt a helyi „körülményektől” anyagi függetlenséget biztosító támogatást.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy ennek a sok forrásnak a felhasználására mind a mi vidékünkön kerül majd sor, ami újabb előny minden egyes, a szervezeteinknek „bedolgozó” vállalkozónak.

Jankovics: „Elégedett vagyok a támogatás mértékével, de sajnálom, hogy egyes magyar egyesületek éveken át egyáltalán nem pályáznak a zágrábi Kisebbségi Tanácsnál”

– Szemtanúi lehetünk mindannyian annak a kedvező folyamatnak, mely szerint egy időben nőtt a magyarországi horvát közösség és a horvátországi magyar közösség anyagi támogatása, és évről évre tovább emelkedik. Ettől függetlenül egyesületeink pénzeszközeinek az ilyen nagy mértékű emelkedése a legobjektívebb képet mutatja arról a munkáról, amelyet Zágrábban végeztünk az utóbbi években, valamint arról a bizalomról, ami felénk irányul a Horvát Kormány részéről. A mi feladatunk az, hogy ezzel éljünk, és semmiképpen se éljünk vele vissza. Minden egyes magyar egyesület, szervezet, szervezeti egység, hovatartozástól függetlenül, amely pályázott az idei esztendőben és megfelelt a nem túl szigorú adminisztratív feltételeknek, támogatásban részesült, ugyanúgy, mint az előző években.

Mindenkinek, aki szeretne tenni valamit a saját közösségéért, lehetősége van és lesz rá, hogy ezt megtegye. Újra és újra sajnálatomnak adok hangot amiatt, hogy egyes magyar szervezetek egyáltalán nem pályáznak a zágrábi forrásokért, így nem tudjuk támogatni munkájukat. Kiemelném itt elsősorban a kői, Tánc nevű magyar kultúregyesületet, amelynek a vezetőivel többször is beszélgettem az utóbbi hónapokban, és bízom benne, hogy 2022-re ez a helyzet változni fog, és pályázni fognak a zágrábi kisebbségi hivatalnál, mert munkájuk és a magyar hagyományok iránti és a falujuk szokásaiért való lelkesedésük miatt ezt messzemenőleg megérdemlik – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk.

Képes Újság

Kapcsolodó cikkek