130 év istenszeretet és közösségszolgálat – jubilál az Első Magyar Református Egyház - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

130 év istenszeretet és közösségszolgálat – jubilál az Első Magyar Református Egyház

Az Első Magyar Református Egyház május 2-án ünnepelte a 130. jubileumát. Ez az egyházközösség volt az első hivatalos magyar gyülekezet, ami az Egyesült Államokban alakult 1891. május 3-án. Dr. Krasznai Csabával, az Első Magyar Református Egyház lelkipásztorával, a Kálvin Egyházkerület püspökével beszélgettünk dióhéjban az egyház történetéről, a többszöri költözésről, a megerősödött gyülekezeti életről. Az interjúból az is kiderült, hogy milyen célokat tűztek ki a jövőre.

A magyarországi Református Zsinat küldötte, Jurányi Gusztáv lelkész úr volt anno a kezdeményezője a református gyülekezet megalapításának Clevelandben. Hatvan taggal indították el az egyházi életet. A magyarok számára fontos volt a közösségi élet, a tudat, hogy idegenben tartoznak valahová. Ezért egyre több hitét gyakorolni vágyó ember csatlakozott. „Először akartak Istennek házat építeni, és csak utána maguknak” – sokan szénbányában és acélgyárban, nehéz munkával keresték a kenyerüket, bérelt szobákban tartózkodtak, de az istentisztelet helyét mindenekelőtt biztosítani szerették volna. Így épülhetett fel 1894-ben az első fából készült templomuk. Az egyház megerősödését és a hívek igyekezetét tükrözi, hogy 1898-ban már kőtemplomban jöttek össze vasárnapról vasárnapra. Olyannyira megnőtt a templomjárók száma, hogy a meglévő épületet kinőtték.

1914-ben történt egy sajnálatos szakadás: Első Református Egyház és Magyar Presbiteriánus Egyház néven, két külön táborban működött tovább az egyházi élet. Mindannyian tudjuk, hogy a magyar mentalitás kissé negatív jellemvonása a széthúzás. Valószínűleg efféle véleménykülönbség eredményezte a történteket is a 20. század elején Clevelandben. Az újra egyesülés 1989-ben történt meg majd.

Ahogy fentebb említettük, a kőtemplomnál sokkal nagyobbra volt igény, ezért a 79. utcából a Buckeye Road-ra költöztek, a körzet akkoriban a kitelepült magyarok fő bázisa volt. 1949-ben felszentelték az amerikai reformátusság körében egyedülálló, több ezer ember befogadására képes óriási katedrálist. Az új templom ft. Dr. Szabó István lelkipásztorsága alatt került tető alá, aki 1947-1985 között szolgálta hűségesen a híveket. Kiemelkedő még rajta kívül hivatali idejében és tevékenységében egyaránt Endrey Ferenc 1969-1996 között.

A Buckeye utcában megváltozott körülmények következtében 1991-ben újra építkezésbe vágott a református egyház. Az alapkövet még ebben az évben letették Cleveland külvárosi erdős részén, a Walton Hills-ben. A templom a nemrégiben elhunyt, nagy tiszteletű Bőjtös László főkonzul úr tervei alapján készült. Ma is ez az épület ad otthont az istentiszteleteknek.

A megalapítás után növekedés indult el úgy a hitélet megerősödésének tekintetében, mint a hívek lélekszámában. Az 1930-40-es években volt az eddigi legnagyobb létszámemelkedés a gyülekezetben: az 50-es évekre több mint 3700 bejegyzett református taggal lehetett számolni. Közülük mintegy ezren rendszeresen ott voltak az istentiszteleten. „Mindig nagyon fontos, sarkalatos része volt a gyülekezeti életnek, hogy az Isten iránti tiszteletüket letegyék, illetve a kulturális programokat nagy mértékben hangsúlyozzák. A mai napig megvan ez a kettős célja, ez az kettős elhívása az amerikai magyar református egyházaknak.”

Jelenleg nincs többezres gyülekezeti létszám, közel 150-en vannak. Ebből általában 50-60-an látogatják a templomot hetente. Ma már egész más időket élünk, mint az alapításkor, sokkal nehezebb összefogni a közösséget, és főleg nem egyszerű a fiatalokat bevonzani az egyház életébe. Püspök úr vallja, hogy az egyháznak is követnie kell bizonyos mértékben a mai trendeket annak érdekében, hogy a hívek érdeklődését fenntartsák. A Nyugat-oldali Református Egyház és a Bethánia Baptista Gyülekezet közös szervezésébe élőzenés dicsőítő alkalmakat vezettek be.

A bibliaórák egyelőre Zoom-on keresztül zajlanak, a templomba viszont áprilistól már visszatérhettek a hívek. Nagy öröm volt számukra, hogy ez a visszatérés megtörtént a 130. évforduló ünnepére. Dr. Krasznai Csaba lelkipásztor és családja is május első napjaiban éreztek az új kontinensre, éppen 18 évvel ezelőtt, számukra erről is szólt a megemlékező alkalom.

Püspök úr eddigi, közel húszéves clevelandi lelkipásztori szolgálata alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hívek közül minél többen anyanyelven gyakorolhassák a hitüket. Minden korosztály számára biztosítva lettek magyar nyelvű gyülekezeti alkalmak. Szolgálata kezdetén nagyon dominánsan volt jelen az egyházban az angol nyelv, viszont voltak olyan családok, akik szorgalmazták mindemellett a magyar megőrzését is. Hunyadi Erzsébet és néhány éve elhunyt férje, István is közéjük tartoztak, tartoznak. A nagyobb közösségi programok esetén, presbiteri gyűléseken az angol kerül előtérbe, de az Isten igéjét a hívek vasárnaponként magyar istentisztelet keretein belül is hallhatják.

Hálás szívvel köszönik az Úrnak, hogy ha szerény számban is, de összegyűlhettek a templomban. Az istentisztelet celebrálásában Csíki-Mákszem Loránd beosztott lelkész is részt vett, illetve az Egyesült Magyar Egyletek nevében Szentkirályi Endre mondott beszédet. A járvány még az idei évet is jelentősen befolyásolta, ezért a kerek évforduló tiszteletére 2022-ben szeretnének egy nagyszabású eseményt szervezni 130+1 címmel. Reménnyel teli szívvel és Isten további kegyelméért fohászkodva várják, hogy csatlakozhasson az ünnepséghez majd minden clevelandi magyar szervezet, és fogadhassanak vendégeket az Anyaországból és a Kárpát-medencéből.

További áldásos éveket kívánunk az Első Magyar Református Egyháznak! Jellemezze a gyülekezetet az elkövetkezendő 130 évben az a megmaradás iránti vágy, ami az alapítókat jellemezte hitükben és nemzettudatukban.

 

A videók az alábbi linkeken tekinthetők meg:

https://www.facebook.com/watch/?v=1179900019104082&t=0

https://www.facebook.com/watch/?v=930547957783990&t=1

Dorgay Zsófia

Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek

  • Húsvét a tengerentúlon

    Az amerikai húsvét ma már jellemzően nem – ahogy jó ideje a magyarországi sem – Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról