„Bátorság, önfeláldozás, helytállás!” – hősök napi megemlékezés magyar-amerikai egységben - Külhoni Magyarok
Június – összetartozás Magyarok a diaszpórában

„Bátorság, önfeláldozás, helytállás!” – hősök napi megemlékezés magyar-amerikai egységben

Ahogy minden kisebb közösségnek, úgy minden nemzetnek vannak nagyjai. Ezek a hősök olykor nem csupán a hazájukban áldoznak a szabadság oltárán, ha kell, idegenben, ha kell az új hazájuk érdekében. Valahogy így fonódik össze a magyarság és az amerikai magyar közösség a háborús hősök emlékének tükrében. Nagy öröm, hogy napjainkban – a világban zajló sok nehézség ellenére – tiszta szívvel és tisztelettel tudunk adózni a felmenőink emléke előtt.

A Hősök Napja Dr. Szentkirályi Endre, az Egyesült Magyar Egyletek elnökének köszöntőjével kezdődött. Az amerikai és magyar himnuszok után Dr. Marton Máriusz adventista lelkipásztor hálaimát mondott a hősökért, majd az Isten áldását kérte a jelenlévőkre – a jelenkor hőseire.

A chicagói főkonzulátus képviseletében Kovács Tamás főkonzul üdvözölte a jelenlévőket, megemlékezett a Clevelandban eltemetett magyar katonákról, akik Magyarországért harcoltak egykoron. Kétnapos látogatása során külön üdvözölte a rádióhallgatókat is.

„Cleveland újra kitett magáért!” – hangzott el a főkonzul úrtól, aki mindig nagy örömmel érkezik az amerikai diaszpóra fontos bástyájának számító városba. Úgy véli, hogy a hősök emlékéhez méltó megemlékezést tartottak a Magyar Honvédség és az Ohio-i Nemzeti Gárda képviselőivel. Nemzeti múltunk jeles személyei előtt a clevelandi magyar szervezetek képviselői is fejet hajthattak, a tavalyi alkalomnál már nagyobb körben.

Kovács Tamás főkonzul úr egyéb diplomáciai kötelezettségeinek is eleget tett az elmúlt hétvégén. Ez alkalommal a Nyugat-oldali Református Egyház és a Bethánia Baptista Gyülekezet látta vendégül a diplomatát. Továbbá együtt imádkozott a hívekkel a Szent Erzsébet templom szentmiséjén.

Az eseménydús látogatás keretein belül főkonzul úr Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából arany érdemkereszttel tüntette ki Horváth Mihályt, a Cserkész Barátok Körének elnökét. A 2020-ban nemzeti összetartozás szimbólumaként elültetett facsemete alá pedig elhelyezésre került egy-egy díszes emlékplakett, amely a jelenlegi közösséget és a következő generációkat lesz hivatott emlékeztetni a trianoni döntés súlyosságából merített nemzeti erőre és egységre.

Az ünnepségen Fazakas Róbert és Szentkirályi Endre előadásában szavalatot hallhattak a jelenlévők, Luksa Vivien, László Lili és László Markó pedig brácsán és zongorán szólaltatta meg Schóber Tamás zeneszerző és karmester ünnepre komponált, Tisztelet a hősöknek című zeneművét.

A rendezvényen tiszteletét tette az Ohio-i Nemzeti Gárda képviseletében Todd Hunt főtörzszászlós (Chief Master Sergeant). A Mansfield-i Katonai Repülőtér vezénylőzászlósa és több ízben teljesített szolgálatot Kuvaitban, Irakban, Afganisztánban és Szíriában. A tábornok úr beszédében kiemelte Magyarország és az Egyesült Amerikai Államok közös múltját és jelenét. A két ország a történelmet meghazudtolva, szövetségesként dolgozik össze napjainkban a béke érdekében. Ugyancsak megemlékezett azon magyar emigránsokról, akik új életet kezdve az Egyesült Államokban csatlakoztak az amerikai hadsereghez. Közülük nyolcan kongresszusi Becsület Érdemrendet kaptak kitüntetésként a harcmezőn végzett hőstettekért. A továbbiakban a két állam NATO-ban való közreműködését méltatta, amely 22 éve zökkenőmentesen halad előre.

Az ünnepi megemlékezés díszvendége és főelőadója Dr. Szegő László dandártábornok volt. Magyarország washingtoni katonai attaséja utolsóként állt a szónoki mikrofonhoz. A Clevelandben eltemetett Vitéz Oszlányi Kornél II. világháborús magyar vezérőrnagy hőstettei felelevenítésével kezdte ünnepi beszédét.

„Bátorság, önfeláldozás, helytállás!” – ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni azokat az embereket, akik kivívták koruk megbecsülését, és kivívják ma is a megemlékező szavakat. Tetteiket joggal jegyezte fel a történelem, és joggal vagyunk büszkék rájuk. Dandártábornok úr hozzátette, hogy a hősök nem hősnek születnek, az önfeláldozó magatartásuk teszi őket azzá rendkívüli helyzetekben.

Szegő dandártábornok úr zárógondolatként kiemelte a clevelandi magyarok nemzethez való hűséges ragaszkodását, és azt a jövő nemzedék előtt képviselt példaértékű magatartást, amelyet a diaszpóra magyarsága mutat a hősök emlékének tiszteletében. A megemlékezést követően szívesen tett eleget a Bocskai Rádió interjúfelkérésének. „Aki a nemzetért áldozza az életét, arra kötelessége a közösségnek emlékeznie.” – ezzel az üzenettel érkezett a közösséghez. Kiemelte, hogy Cleveland magyar férfiai sok hőst adtak az Egyesült Államoknak már a polgárháború ideje alatt is, majd pedig később a világháborús években.

A haza szolgálatában elesett hősöket méltató napot és magyar nemzet nagyjai előtt tisztelgő Hősök Napját mindössze egy nap választja el a naptárban egymástól. Dr. Szegő László szerint ez egy rendkívül szerencsés egybeesés, de az együtt ünneplést leginkább az a jó és nagy múltú partnerségi viszony teszi lehetővé, ami a Magyar Honvédség és az Ohio-i Nemzeti Gárda között van. Dandártbornok úr üzenetként helyezte a clevelandiak szívére, hogy mindig emlékezzenek meg méltón és ünnepélyesen azokért az emberekért, akik előttünk jártak, és hősökként tarthatjuk számon őket.

A felszólalókat Bóna Richárd atya, a Szent Imre és Szent Erzsébet templomok plébánosa követte. Áldásért fohászkodó imáját a clevelandi és Cleveland környéki magyar közösségek egykori hőseinek név szerinti említése követett. A névsorolvasás után Kovács Tamás főkonzul, Szegő László dandártábornok, Todd Hunt törzszászlós és Szentkirályi György, a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének vezetőségi tagja hajtottak fejet, és helyezték el az emlékezés koszorúit.

Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek

  • Fehér Rózsa Bál Sydneyben

    Amióta magyarok laknak Sydneyben, időközönként megrendezik a Fehér Rózsa Bált, ami a magyar közösség fiatal felnőtt tagjait hivatott bemutatni