Magyar népi kultúra a világhálón Isztambulban - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

Magyar népi kultúra a világhálón Isztambulban

Mindnyájunkat új és nehezen áthidalható helyzet elé állított a járvány okozta karantén és az ebből következő rendelkezések. Közösségi életet élni és találkozások nélkül közösségi programokat szervezni lehetetlennek látszó feladatként jelentkezett. de igyekeztünk feltalálni magunkat!

2020 tavasza különleges tapasztalat mindnyájunk számára minden szempontból. Testi-lelki egészségünk és ebből is az utóbbi alapigénye az élő emberi kapcsolat, kapcsolódás. Ebben lehet jeleskedni ezekben a nehéz napokban! Virtuális valóságokat élünk meg, de bizony kínban lennénk ha legalább barátaink meg nem szólítanának bennünket naponta telefonon. A technikai-informatikai világ fejlettsége sok kérdést szül bennünk, de jelenlegi helyzetünkben nagyon nagy segítséget nyújt, hogy embertársainkkal tartalmas emberi-szakmai kapcsolatban maradhassunk.

Ezt a kihívást igyekeztünk mind az Isztambuli Magyar Intézet, mind pedig a az Isztambuli Hétvégi Magyar iskola internetes fórumain teljesíteni. Az Intézet kulturális programszervezői és vezetése kérésére március végétől kezdődően heti rendszerességű néprajzi ismeretterjesztő filmet készítek. Ennek anyagát, a munka nagy részét magam készítem el, tematizálással, fotó és filmanyaggal, török fordítását pedig az Intézet szakemberei végzik. Itt a cél kettős: egyrészt témájában folytatni a már megkezdett magyar iskolás folklór-óra anyagát, ami elsősorban magyar anyanyelvűeknek lehet érdekes, de másodsorban jelentős hangsúly tevődik a török anyanyelvű közönség figyelmének felkeltésére, ébrentartására ebben a témában. Az első adásban még élő énekléssel tudtam kezdeni és élőszavas beszámolóval összefoglalni a böjti, és húsvét előtti szokások mikéntjét az Intézet könyvtárában. Kiszehordásról és villőzésről, tavaszi habajgatásról szólt a rövid tájékoztató. A második epizódban a húsvét két jelentősebb szokáselemét emeltem ki, a tojásfestés és a locsolás szokását. Ezeket már színes fotókkal és azok magyarázataival kísérve mutattam be hallgatóimnak. A harmadik részben olyan témát jelöltem meg, amely a törökség állattartó múltjával tart szoros kapcsolatot, tehát kellő affinitással hallgathatták a magyar párhuzamot. Itt az állatok első tavaszi Szent György napi kihajtásáról és a pásztortársadalomról volt szó. A legutóbbi epizód a májusfaállítást és a zöldágjárást foglalta össze képekben, szövegben, énekben egyaránt. Magyar népzenei vonatkozásban igyekszem archív felvételekkel illusztrálni a megfelelő szokáscselekményeket.

A Hétvégi Magyar Iskolás csoportban igyekeztünk a húsvét körüli ünnepléshez javaslatokkal, ötletekkel hozzájárulni. Jómagam a természetes anyagokkal festett tojások készítését propagáltam. Magam is festettem ilyeneket és ezeket lefotózva igyekeztem kedvet csinálni a családoknak ugyanehhez. A továbbiakban a Hagyományok Háza és más szakmai fórumok folklór-programjait teszem fel ajánlásként az iskola facebook oldalára.

Az Ankarában élő magyarok is nagy érdeklődéssel fordultak online felületeinkhez. A nagykövetség kulturális referensei egy online újság elindításával igyekeztek érdeklődést kelteni, magyar kultúrával foglalkozó cikkek írásával, illetve online programjavaslatokkal. (Filmek, színházi előadások stb.) Így született meg a „KultúrAnkara” c. folyóirat, mely heti rendszerességgel jelenik meg. Jómagam is kaptam felkérést néprajzi tárgyú témák megírására és szemlézésére. Örömmel publikálok ott is hetente.

Úgy tűnik nagyon fontos az internetes felületek tartalmas megtöltése, mert nagyon nagy az érdeklődés, sok a hálás olvasó, facebook-néző. Ha e rendkívüli helyzetből egészséggel kikerülünk, úgy hiszem sokkal több és érettebb élő emberi találkozást érhetünk meg itt a diaszpórában Isztambulban és Ankarában egyaránt. Mindaz amit online felületen propagálhatok – pl. népviseletek, népzenei felvételek – sokkal nagyobb érdeklődésre tarthat számot további kulturális programjainkban, amikor helyreáll az egészséges életvitel és létrejöhet a tervezett magyar népviselet-kiállítás és népzenei koncertsorozat.

Nyitrai Marianna, korosiprogram.hu

Kapcsolodó cikkek