Március 15. hőseinek méltatása az egyesült magyar egyleteknél – második alkalommal online formában - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában Március – közösségek

Március 15. hőseinek méltatása az egyesült magyar egyleteknél – második alkalommal online formában

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emléknapján a virtuális megemlékezés és koszorúzás már sajnos teljesen szokványosnak mondható. Díszvendégként megtisztelte a közösséget Kovács Tamás, Magyarország Chicagói Főkonzulátusának főkonzulja, illetve ünnepi beszédet mondott Szigeti Tamás történész, a New York University doktorandusza. Saját közösségünk szerepel, azaz a mi kis falunk.

Nt. Csíki-Mákszem Lóránd imájával került megnyitásra az ünnep. Az Első Magyar Református egyház segédlelkésze szomorú és egyben hálás szívvel gondolt a magyar szabadságért harcoló hősökre. Hálát adott az Úrnak nagyjainkért: Széchenyiért, Kossuthért és Petőfiért. Bár a szabadságharc elbukott, a szívekbe oltott szabadság lángja mégsem aludt ki. Köszönettel ad hálát a Gondviselésnek, hogy bár számos nehézséggel állunk szemben, de nemzetünk végre szabad lehet. Magyar jövő csak az Istenhez való fohásszal lehetséges, az Ő kezébe ajánljuk az Anyaország, a Kárpát-medence és a diszpóra közösségét.

„Minékünk a szabadság árnyéka nem kell. Maga a szabadság kell nékünk, teljes szabadság, minden áron.” – Kovács Tamás főkonzul Petőfi Sándor ma új értelmet nyert soraival üdvözölte a világ magyarjait. Párhuzamot vont a 173 évvel ezelőtt történtek és napjaink között: anno a fegyverrel hadban állók voltak a hősök, ma a tomboló pandémia körülményei között az egészségügyi dolgozók a hőseink. Akkor is, ma is a teljes szabadságra vágytunk. Kossuth Lajos a szabadságharc egyik vezéregyénisége, a kor politikusa és államférfija volt. Nyolchónapos amerikai körútján hatalmas tisztelet övezte személyét, több helyen is szobrot emeltek neki, városokat neveztek el róla az Egyesült Államokban. Nemzeti ünnepünkön gondoljunk a márciusi ifjakra, mert ők azok, akik ma is ébren tartják bennünk a nemzeti öntudatot. A clevelandi szabadtéri megemlékezésen főkonzul úr helyezi el március 15-én az emlékezés virágait.

Egy hete búcsúztunk közösségünk tiszteletbeli főkonzuljától, Bőjtös Lászlótól. Őszintesége, bölcsessége hiányozni fog. Ezúton is együttérzésünket fejezzük ki kedves családtagjainak.

Ahogy egymáshoz viszonyulunk, abban rejlik közösségünk ereje. A 20. éve fennálló, a magyar evangélikus egyházhoz tartozó Nyitott Szívek Magyar Iskola és Óvoda tanulóinak fellépését gyakran hallhatjuk templomi alkalmakon vagy nemzeti ünnepeink megemlékezésein. Ezúttal sem volt másképp, zengett a Tavaszi szél. A fiatal korosztály is kivette a részét a műsorból, gyönyörű viseletben adták elő Petőfi Sándor 1848 című szerzeményét. A videoösszeállítást a Clevelandi Magyarokért Alapítvány készítette. A zongora billentyűin pedig a kolozsvári Pásztor Gréta szólaltatta meg a Liszt Ferenc által komponált dallamokat. László Markó nagyon sokoldalú gyerek. Még csak hatodik osztályos, de többszörös díjnyertes szavalóversenyeken, aktív cserkész, szereti a hangszereket. Magyar vonatkozású megemlékezés Clevelandben nem múlhat el néptánc nélkül. Az Örömtáncosok nevet viselő csoport felnőtt tagjai a Katonabúcsúztató koreográfiáját mutatták be. A cserkészek részéről pedig Pigniczky Enese és Kozmon Elek készített produkciót: a Kossuth-nótát tanították be a csapattagoknak.

Szigeti Tamás, történész, az esemény ünnepi szónoka a clevelandi magyar közösség tagja. Colombusban diplomázott, mesterszakos dolgozatát Ferenc József szerepéről írta a közemlékezetben. Később Budapesten volt újságíró, jelenleg pedig doktorandusz New York-ban. Fő érdeklődési és kutatási területe a nacionalizmus kérdése és az emlékezet az Osztrák-Magyar Monarchiában és utódállamaiban. Ünnepi gondolatait Budapestről küldte, a város látképének egy szeletét is megosztotta a clevelandi megemlékezés követőivel. Az 1848-as forradalom és szabadságharc a mai nemzet számára is kiemelt jelentőségű. Ma használatos nemzeti szimbólumaink (kokárda, nemzeti dal, trikolor) is ebből a korból eredeztethetők. A történelem nagyjainak megítélése minden korszakban változik, minden korszak rárakja saját terheit ezekre a személyekre. Amikor Kossuthról vagy Ferenc Józsefról beszélünk, nem csak 1848-ról beszélünk, hanem 1956-ról vagy akár 2021-ről. Ez nem jelenti azt, hogy a történelmet minden kormány újragyúrhatja. A múlt és a történelem fontos, mert befolyásolja jelenünket, jövőnket, formálja identitásunkat. Egyedül kell megvizsgálnunk a történelem narratíváit, amikor arról véleményt alkotunk. Nézzünk szembe a történelem bonyolult tényeivel, hogy belátást nyerjünk őseink életébe és a saját életünkbe.

Megemlékezésünk László Imre lelkész úr szavaival zárult. A Nyugat-oldali Református Egyházközség lelkipásztora megköszönte az Úrnak, hogy a maroknyi magyar népet számon tarja, és megengedte megmaradásunkat.

Áldott nemzeti ünnepet kívánunk hallgatóinknak! Ezek a napok tovább kovácsolják egységünket az Anyaországgal és a Kárpát-medencével. Emlékezzünk a hősökre!

Dorgay Zsófia

Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek

  • Húsvét a tengerentúlon

    Az amerikai húsvét ma már jellemzően nem – ahogy jó ideje a magyarországi sem – Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról