Végre a régi kerékvágásban – Cleveland-i cserkészbál - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

Végre a régi kerékvágásban – Cleveland-i cserkészbál

Az ünneplőbe öltözött vendégsereget Strober László és felesége, Ilona köszöntötte a 64. Magyar Cserkészbálon. A CSBK múltunk alapvető tradícióit megtartva törekszik jövőt építeni a felnövő generációknak. A cserkészmozgalom hitre és természetszeretetre való nevelése a magyarság örökségének megőrzéséhez járul hozzá. Két és fél év után végre felcsendült a bál megnyitóján a cserkészinduló. A cserkészek apraja-nagyja joggal és büszkén húzza ki magát, hiszen a 70. születésnapját ünneplő Cleveland-i cserkészmozgalom elsőként jött létre Észak-Amerikában.

Tábor Fricke Andrea és Szigeti Lajos a bál főszervezői. Elsőként őket szólította meg Baki Tibor, a Cserkész Rádió/TV tudósítója. 2, 5 fél év szünet után majdnem kétszázan ünnepeltek. Az est fénypontja minden alkalommal az elsőbálozók felvonulása, ez idén sem volt másképp. Külön megtiszteltetést jelentett a CSBK számára, hogy körükben üdvözölhették Magyarország chicagói főkonzulátusának főkonzulját, Kovács Tamást. A diaszpóraközösség díjazásra érdemes tagjairól bizonyára hosszú listát lehetne írni. Az életreszóló cserkésztevékenységéért járó Csodaszarvas díjat Mészáros Andreának ítélte oda a CSBK, a kiváló cserkészvezetők közül pedig Csajka Tamás lett díjazott. A cserkészközösség előtt ünnepélyesen bemutattak három fiatal lányt, Halácsy Rékát, Pigniczky Emesét és Túróczi Kingát. Már több mint egy évtizede aktívan cserkészkednek, ezzel a mérföldkővel pedig a cserkészközösség teljesjogú felnőtt tagjai lettek. A bál nem jöhetett volna létre Balássy Erzsébet, a Cserkészbál elnöke nélkül, a nyitótánc koreográfiája pedig Solomon Ilona munkáját dicséri. Horváth Mihály sajnos betegség miatt nem tudott részt venni, de a CSBK elnökeként az előkészületek minden fázisát koordinálta.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Kovács Tamás tolmácsolásában Arany Érdemkereszttel köszönte meg Pigniczky Eszter cserkészvezető tiszt áldozatos munkáját. Az elismerést a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben végzett tevékenységéért és a diaszpóra fiataljainak identitásmegőrzéséért érdemelte ki. A Főkonzul úr első benyomása a bálról rendkívül pozitív. Hozzátette, hogy a Cleveland-i rendezvényeken mindig kiváló szervezést tapasztal, aktív magyarsággal találkozik. Úgy véli, hogy a cserkészetnek a mai rohanó világunkban nagyon fontos feladata van, a fiatalokat kiragadja az internet világából, és a személyes emberi kapcsolatokat, igazi értékeket szeretteti meg velük.

Pigniczky Eszti szüleinek ajánlotta a kitüntetést, akik új országba kényszerülve a magyarság szolgálatának szentelték életüket, példát mutatva lányuknak. Ugyanennyire hálás cserkész elődeinek, azoknak a magyaroknak, akiktől a közösségvezetést átvette, akik létrehozták az egyesületeket, és megépítették a templomokat. “Mienk közösen ez a dicsőség: a cserkészcsaládunké, a Cleveland-i magyarságé és a diaszpórában lévő magyaroké.” Beszédében kiemelte, hogy a fiatalok vezetővé nevelése létfontosságú a cserkészet jövője számára. A mozgalom jellemformáló sajátossága nagyon hasznos az ifjúságnevelésben. A cserkészfogadalom pedig olyan örök elköteleződés, amely az elsőbálozók életét is végigkíséri majd, és mindannyian bízunk benne, hogy az ő gyermekeik is a jelenlegi magyar hagyományok tiszteletében fognak felcseperedni.

“Mindenhol jó, de a legjobb Clevelelandben.” – Dr. Vajtay István második otthonának tartja a várost, amelyet az Isten-, a haza-, az embertárs- és a magyarságszolgálat oltárán tett áldozatok tartottak meg mostanáig a nemzet fő bástyájának. Cleveland – ez a szó több mint egy évszázada többet jelent egy amerikai városnévnél. A Kárpát-medencétől jóval messzebb otthonra találó nemzettárrsakat jelentette, és jelenti ma is. A külföldi magyarság fővárosa nem azért büszkesége a világnemzetnek, mert sokan települtek le magyarok, hanem azért, ahogyan felépítették új otthonukat a régi magyar értékek nyomán. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség alelnöke kiemelte, hogy az alapítók kulcsfontosságúak, de az utánuk következő generációk talán még többet tettek: sikeresen harcoltak az egyre növekvő asszimilációval. Ha ez nem így lett volna, akkor nem ünnepelné 70. születésnapját a Cleveland-i cserkészet.

Mészáros Andrea meghatódva szólt a közönséghez, miután átvette a Csodaszarvas díjat. Az elismeréssel a CSBK  Andrea életreszóló cserkésztevékenységet köszönte meg. “Pont most, ebben a virtuális világban van nagy szükség egy őszinte, szeretetre alapozott ifjúsági közösségre.” – 63 év telt el azóta, hogy édesapja elkísérte első cserkészfoglalkozására. A körülmények sokat változtak, de a mozgalom jeligéje ugyanaz maradt: Isten, haza, magyarság, embertársi szeretet és tisztelet. A személyes kapcsolatok az évtizedek során csak megerősödtek, és talán még jobban szomjaznak rá az emberek, mint valaha.

Csajka Tamás kiváló vezetői képességével magaslik ki a clevelandi cserkészek közösségéből. “A cserkész munkát azért csináljuk, mert hiszünk benne.” – Példaképeket, erkölcsi normákat kapott a cserkészettől. A felvidéki Kassán nőtt fel, egy olyan Szlovákiához tartozó magyar városban, ahol a magyarságát megélni nem volt a legegyszerűbb. Életre szóló elköteleződést jelentett számára, amikor a tindédzser évei elején fogadalmat tett.  Gyermekei már Clevelandben születtek, az első táborukon már néhány hónapos korukban túl voltak. Őket is a cserkésztörvények tiszteletére neveli, és arra, hogy felnőttként szívesen munkálkodjanak egy jobb világért, a magyar közösségért.

Minden bizonnyal az elsőbálozók illetve büszke szüleik számára lesz a legmaradandóbb élmény a 2021-es bál. A 34. számú Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat három tagja húzott fehér ruhát a keringőhöz. Pigniczky Emese, Túróczi Kinga és Halácsy Réka több mint egy évtizede cserkészkednek, szüleik és idősebb testvéreik példáját követve. Emese és Kinga különösen türelmetlenül várta, hogy ünnepélyes keretek között bemutatkozhasson a közösség előtt, hiszen az előző két bált a pandémia virtuális térbe kényszerítette. A hagyományokhoz híven a táncparkettre lépett a Cleveland-i Cserkész Regös Csoport, egy újonnan koreografált palotást adtak elő. A táncok betanításáért Solomon Ilonát, Szentkirályi Hannát és Tihanyi Lászlót illeti köszönet.

A Cserkészbállal visszatért a pezsgő közösségi élet Clevelandbe, bízunk benne, hogy a mulatságokat és a nagyszabású személyes találkozások örömét többé nem kell ilyen hosszú időre nélkülöznie a magyarságnak.

Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

 

Kapcsolodó cikkek