GPS: 41° 53′ 40.7″ N 12° 28′ 10.3″ E
Cím: Via Giulia 1., Róma, 00186

A palota a XVI. század közepén épült, 1574-ig a Ceci család birtokában volt. 1606-ig az Odescalchi, rövid ideig a Farnese család, majd 1638-ban a Falconieri család tulajdonába került. Orazio Falconieri bízta meg a barokk építészet legnevesebb mesterét, Francesco Borrominit az épület átalakításával. A Borromini-loggiát 2009 óta láthatjuk eredeti állapotában az épület legfelső szintjén.

Az épületet 1927-ben hatmillió líráért vásárolta meg a magyar állam, és létrehozta benne a Magyar Királyi Akadémiát, mely három szekcióból állt: Magyar Történeti Intézet Magyarország történész kutatói részére, kollégium egyetemi hallgatók részére, művész-szálló, és negyedik szekcióként létrejött a Pápai Kollégium fiatal magyar papok számára.

A Magyar Történeti Intézetet eredetileg Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok saját költségén hozta létre a Fraknói Villában, majd 1912-ben átadta a magyar államnak. A Magyar Akadémia létrehozásában és a Falconieri Palotában elhelyezésében döntő szerepe volt Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy hazánknak legyen reprezentatív épülete Rómában, amely kulturális és kutatási célokat szolgál.

A Római Magyar Akadémia keretében 1928-tól működő Papi Osztály 1936-tól belső igazgatásában önállóvá vált, és a palota teljes második emeletét foglalta el. 1940. július 16-án a Római Magyar Egyházi Intézetet XII. Piusz pápa”pápai” címmel ruházta fel. A hatalomra jutott kommunista diktatúra igyekezett az intézmény működését ellehetetleníteni, bizonyos esetekben az olasz karhatalmi szervek közbelépésére volt szükség. 1964. november 5-én a Szentszék és a Magyar Kormány részleges megállapodást kötött, melynek keretében az emigráns magyar papok az Intézetet átadták a Magyar Püspöki Kar képviselőinek, hogy posztgradulális teológiai tanulmányok céljából Magyarországról a püspökök ismét küldhessenek papokat. Az Intézet kápolnájában a falakat Prokop Péter freskói díszítik, a kápolna üvegablakai Hajnal János alkotásai.

Deák Piroska (MEVE)