GPS: 39°37’06.2″N 8°40’15.9″W
Cím: Portugália, Fátima

A közel száz évvel ezelőtti Mária-jelenésekről híres Fátimaban található a Magyar Keresztút – Calvário Húngaro – amely a kommunizmus által sújtott Magyarország felszabadulásáért való könyörgést hivatott szimbolizálni, és egyben az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentős emlékhelyévé is vált.

A tizenöt stációból álló Keresztút építését a Spanyolországba menekült, majd Fátimába zarándokolt Kardos Illés csanádi plébános kezdeményezte még 1956 előtt. A mozgalom további szervezésében, adományok gyűjtésében nagy szerepet játszott Kondor Lajos verbita szerzetes és Győrfy Albert plébános áldozatos munkája.

Fotó: Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület

Abban reménykedtek, hogy mire a Kálvária elkészül az ország megszállása is megszűnik. A gondolatmenet kapcsolódott az egyik fátimai titkokhoz, mely a kommunizmus térnyerését és bukását jövendölte.

A Kálvária felépítéséhez José Alves Correia de Silva leiriai püspök 1956. július 16-án a következő szavakkal adta meg az engedélyt: ”Megáldom és engedélyezem a Mozgalmat, amely Cova da Iriában egy Magyar Kálváriát akar felállítani és kérem a fátimai Szűzanyát, hogy kísérje áldásával ezt a mozgalmat és az egész magyar népet”.

A Keresztút – erős szimbolikával – a kis pásztorok útját követi, ahol az angyali jelenések és egy Mária jelenés történtek. A stációkon és a kápolnában a világ minden tájáról származó magyar adományozók nevei olvashatók.

Fotó: Portugál – Magyar Együttműködési Egyesület

Az adományozó családok és szervezetek a következők: K Danyi Mária – Capron, VA. USA, Canadai Magyarság, Özv. Szabó Jánosné és családja – St. Lorain, USA, Kertész Mária – Cleveland, USA, Kovács István és családja – Palm Beach, Florida, USA, Minarovich Júlia és Szeraphine – Oak Park, III. USA, Özv. Vrabely Istvánné és családja – East Chicago, Ind. USA, Özv. Kolonitsné Szász Mathild – Pittsburgh, Pa, USA, Andrew Györgyné – New York, USA, Tóth Ferenc és neje – South Bend, Ind. USA, Rosepál Erzsébet és a Clevelandi Asszonycsoportok – USA, Mr. és Mrs. Michael Kish és családja – East Chicago, Ind. USA, Tóth Jánosné és családja – Cleveland, O. USA, Rózsafüzér Társulat – London, Lajosmizsei plébános és hívei.

Az épületeket Marek László építész tervezte, a domborművek és a kápolnában lévő Mária szobor Maria Amélia Carvalheira alkotása.

A Szt. István kápolna felszentelésére 1964. V. 12-én került sor. A kápolna mennyezetén látható 55 négyzetméteres mozaik és a színes üvegablakok Prokop Péter római műtermében készültek.

Valamennyi üvegablak magyar szentet ábrázol, melyek 1968-ban kerültek beépítésre. A kápolna feletti szobrokat Domingos Soares Branco portugál művész készítette.

Fotó: Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület

1972-ben a keresztutat végigjárta Mindszenty bíboros és egy komolyabb ünnepségre is sor került.

1992. október 13-án szentelték fel az utolsó, XV. stációt. Ezt lajosmizsei hívek adományaiból építették és ennek célja: hála Magyarország feltámadásáért.

1993-ban Göncz Árpád látogatott el Fátimába, legutóbb pedig Áder János tett látogatást 2014 őszén, majd 2015 tavaszán, mikor Erdő Péter bíboros megáldotta Kondor Lajos szerzetes szobrát és a leiria-fátimai püspökkel ünnepi szentmisét celebrált.

Szebegyinszki Kinga