Megünnepeltük államalapító Szent István királyunk napját - Külhoni Magyarok
általános Események Hírek Horvátország

Megünnepeltük államalapító Szent István királyunk napját

A HMDK központi ünnepségére idén Dályhegyen került sor, ahol az egybegyűltek megkoszorúzták a honvédő háborúban meggyilkolt dályhegyi magyarok emlékére állított emlékművet, majd a Szent István katolikus templomban szentmisén vettek részt, a program pedig egy alkalmi műsorral zárult.

Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Az egyik legnagyobb magyar nemzeti ünnepünket mi, horvátországi magyarok is minden évben megtartjuk. A HMDK augusztus 20-i központi rendezvényére Dályhegyen került sor. Szent István uralkodása idején augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. Az uralkodóról halála után augusztus 15-én emlékeztek meg, ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában.

Koszorúzás a dályhegyi temetőben

Az ünneplők a dályhegyi Szent István katolikus templomnál gyülekeztek, ahonnan először a temetőbe indultak. Itt megkoszorúzták a honvédő háború idején, a szerb megszállók által megölt dályhegyi magyarok emlékére állított emlékművet. A honvédő háború hegyháti magyar áldozatai közül eddig húsz személy földi maradványait találták meg, két ártatlan áldozat pedig még mindig az eltűntek listáján szerepel. Az ő emlékükre minden évben szentmisét tartanak a dályhegyi katolikus templomban. 1991 novemberétől 1992 februárjáig brutális gyilkosságok sora következett be, összesen 37 civilt öltek meg. 1991. november 9-én Arkan egységei és a helyi szerbekből álló alakulatok 12 horvát és magyar embert gyűjtöttek össze Erdődön, Dályhegyen és az Erdődi-hegyen, majd Erdődre, az úgynevezett kivizsgáló központba hurcolták őket, ahol a következő napon mind a 12 személyt kivégezték.

Magyar szentmise a Szent István-templomban

A koszorúzást követően a templomban szentmisét és kenyérszentelést tartottak. Az ünnepi misét Almási Róbert plébános celebrálta.

– Az ünnepi prédikációban kihangsúlyoztam, hogy a másokkal való együttélés Szent István példája nyomán mindannyiunkat gazdagít. Nyelvében él a nemzet, ezért a magyar nyelv nélkül, keresztény mivoltunk nélkül nem tudunk megmaradni magyarnak, keresztény embernek ezen a tájon sem. Szent István király, ha napjainkban élne, bizonyára azt kérné tőlünk is, hogy utódaink életének a középpontjába is azt helyezzük, hogy Isten az első, mert segítségével életet, nemzetet, hitet és végső soron országot lehet építeni – mondta a plébános.

A szentmisét kenyérszentelés követte, majd Jankovics Róbert, a HMDK elnöke mondott köszöntőt, valamint egy tortával lepte meg Ante Markić plébánost, aki 49 éve szolgálja szívvel-lélekkel a közösséget.

Ünnepi műsor a dályhegyi kultúrotthonban

A dályhegyieknek régi álmuk vált valóra művelődési/közösségi házuk felépülésével, ahol legutóbb 2017-ben, az ünnepélyes megnyitóval egybekötötten ünnepelték Szent István napját. Most, öt évvel később ismét ezen a helyen tartotta a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a központi megemlékezését. A rendezvényt jelenlétével tisztelte meg Magyarország eszéki főkonzulátusának a képviseletében dr. Rusz Radovan konzul, Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója, valamint Ante Markić és Almási Róbert plébános urak.

– A központi Szent István-napi ünnepségünkön egy megható rendezvénysorozatnak voltunk részesei, hiszen nemcsak az új kenyeret szenteltük meg, nemcsak István királyunk üzeneteire emlékeztünk, hanem egy olyan nagyszerű, az összetartást szolgáló embertől búcsúztunk el, mint amilyen Ante Markić főtisztelendő plébános úr, aki 49 évig szolgálta horvátként itt a közösséget. Olyan tételeket fogalmaztunk meg, amelyek nagyon mélyrehatóak, és amelyeket úgy foglalhatnánk össze a legrövidebben, hogy összpontosítsunk azokra a csatákra, amelyeket már nem fegyverrel kell megvívnunk. Összpontosítsunk arra, hogy gyermekeinkhez, unokáinkhoz magyarul szóljunk azért, hogy ötven év múlva is itt, ezen a területen is, vagyis Szlavóniában is legyenek még magyarok, legyen még magyar kultúra, legyen még magyar nyelvű szentmise, és hogy Szent István nagyszerű örökségét itt, a déli végeken is ápolni lehessen – nyilatkozta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke.

Az ünnepi műsorban közreműködött a dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület tánccsoportja, az újbezdáni Szivárvány Népdalkör, a csúzai Pinkert Anna, a kopácsi Facskó Mónika és Molnár Mónika.

Forrás és fotók: kepesujsag.com

Kapcsolodó cikkek