Kőrösi Csoma Sándor Program - Külhoni Magyarok

Ösztöndíjprogram a diaszpórában élő magyarság támogatására

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban indított Kőrösi Csoma Sándor Program az első igazán nagyívű, kifejezetten a diaszpórában élő magyarság támogatására irányuló kezdeményezés. A program célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, a magyar közösségi és kulturális élet erősítése szerte a világon, valamint a külhoni magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése.

A program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíjasokat küld a Föld minden pontjára, ahol jelentősebb magyar közösség él, Kanadától Új-Zélandig.

Az ösztöndíjasok feladata, hogy közösségszervező munkájukkal segítsék az anyaországtól távol élő – gyakran másod- vagy harmadgenerációs – magyarokat a magyar nyelv, magyar kultúra, magyar identitás megőrzésében, magyar gyökereik ápolásában. Leggyakoribb feladataik közé tartozik a hagyományőrző és közösségépítő programok szervezése, a magyar nyelv, irodalom, történelem, valamint népzene és néptánc oktatása, cserkészetben és a helyi magyar egyházi életben való aktív részvétel, valamint számos egyéb tevékenység, amely a helyi magyar közösségi élet erősítését szolgálja. Az ösztöndíjasok tevékenységét mentor koordinálja, aki rendszerint a helyi magyar szervezet, a helyi magyar közösség egyik vezetője.

A program 2013-ban 48 ösztöndíjassal indult, majd – a kezdeményezés sikerének és a jelentős érdeklődésnek köszönhetően – a résztvevők száma évről évre nőtt. A 2019/2020-as programévben már 150 fiatal utazik a Föld legkülönbözőbb pontjaira, hogy segítse a diaszpórában élő magyar közösségeket.

Az elmúlt évek során az ösztöndíjasok munkájának köszönhetően több olyan magyar közösséget sikerült feltárni, amelyről eddig nem tudtunk vagy kevés információval bírtunk, a diaszpórában élő magyarságról szóló számos publikáció és kutatás jelent meg, új cserkészcsapatok alakultak a világ számos pontján, hétvégi magyar iskolák tucatjai indultak el és rengeteg olyan új kezdeményezés látott napvilágot, amely az anyaországtól távol, diaszpórában élő magyarság megmaradását, megerősödését segíti.

A programmal kapcsolatos bővebb információkat ide kattintva érheti el!

Kategória: Kőrösi Csoma Sándor Program