Több mint négyszáz gyermek kezdte meg a tanévet a Bajorországi Magyar Iskola (BMI) szövetségében - Külhoni Magyarok
általános Hírek Magyarok a diaszpórában

Több mint négyszáz gyermek kezdte meg a tanévet a Bajorországi Magyar Iskola (BMI) szövetségében

A Bajorországi Magyar Iskola szövetségébe tartozó intézmények is megnyitották kapuikat a 2019/2020. tanévre. A diaszpóra egyik jelentős szervezete az idén szeptemberben öt helyszínen, öt hétvégi magyar iskolában kezdte meg az ötödik tanévét. Tagintézményeiben a becsengetés az idén már több mint négyszáz gyereknek szólt.

A Bajorországi Magyar Iskola (BMI) szövetsége 2014-ben jött létre. Működtetését Regensburgból a Müncheni Magyar Intézet Egyesület biztosítja. Az egyesület elnöke Dr. habil. K. Lengyel Zsolt kezdeményezésére alakult meg saját egyesületi részlegként, majd csatlakozott Magyarország Müncheni Konzulátusával együtt a Bajor Szabadállam Tanügyminisztériuma által 2009/2010-ben létrehozott anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez.

Létjogosultsága kiállta, és kiállja mai napig is az idő próbáját. A szervezet öt tagintézményének gyermeklétszáma a kezdeti 243 főről mára már meghaladta a 400 főt. Iskoláinak csoportösszetétele is bővült. Szem előtt tartotta azt a fontos pedagógiai, identitás erősítését szolgáló koncepciót, mely szerint minél hamarabb, minél kisebb korban kerüljenek gyerekeink az intézményesített oktatás célkeresztjébe. Így ma már elmondhatja magáról a BMI, hogy idejekorán megoldotta a 0-3 éves korú magyar gyerekek bevonásával egyrészt az oktatás folyamatosságát, másrészt biztosította, vagy legalább is hozzásegítette iskoláit az utánpótláshoz is.

A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvodában 2019. szeptember 14-én 253 gyermeknek szólt a csengő.  Létszámuk évről-évre növekedik. Itt nincs szükség csoportösszevonásra. Önálló osztályokra bontva tanulhatnak a nebulók, és szívhatják magukba a magyar nyelv-és kultúra felbecsülhetetlen kincseit. A sikeres pedagógiai munkát garantálja a szakképzett pedagógusok lelkiismerete és elhivatottsága. A müncheni tagiskola a kezdetektől a BMI leghűségesebb és legnagyobb részét képezi.

A Nürnbergi Magyar Iskola idei tanévnyitójára 96 gyermek érkezett hihetetlen lelkesedéssel. Az iskola sokszínűsége, változatos programja vonzóvá teszi az ott élő magyar családok számára a csatlakozás lehetőségét. A 2015/2016. tanévtől tartozik a BMI családjához, és azóta népszerűsége felfelé ível.  Mára már 96 magyar gyereknek adnak át értéket, közvetítenek minőséget a magyarság és a szakma iránt elkötelezett pedagóguskollégák. Egyetlen probléma ütötte fel a fejét, mégpedig helyhiánnyal küzdenek. Az idén is több volt a jelentkező, mint a termek befogadó képessége. Itt sürgeti a probléma a közös gondolkodást, a megoldás fontosságát.

A Burghauseni Magyar Iskola a legfiatalabb intézménye a szövetségnek. A legfiatalabb, de a legdinamikusabban fejlődő közösség. Fiatalos, lendületes, aktív, az újításokat befogadó, fogékony csapat vezeti és irányítja ezt a kis közösséget. Itt mindenki jól érzi magát. A legkisebbektől a legidősebbekig. A burghauseni iskola pedagógusai példát mutattak a közösségépítés fontosságában és felbecsülhetetlen erejében. Az idei tanévtől bővítik csoportjuk számát a baba-mama klubbal. Így négy csoporttal és közel 40 gyerkőccel indul a tanév.

A Weideni Magyar Iskola a szervezet legkisebb tagintézménye. A legkisebb, de a legfontosabb! Hiszen itt, ebben a magyar közösségben gyöngyszem annak a 13 magyar gyereknek és családjának, akiknek biztosítják a magyar nyelv-és kultúra megmaradását, fejlődését és átadását. A BMI kötelékében minden kis apró kezdeményezés örvendetes, mert az esélyegyenlőség biztosításával lehetőséget kapnak azok a magyar gyerekek is, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük iskolai keretek között csiszolni anyanyelvi tudásukat, megélni nemzeti identitásukat.

A Regensburgi Konzuli Magyar Iskola és Óvoda is megnyitotta kapuit régi és új diákjai előtt. Bővítette csoportját ez a tagiskola is, hiszen a legkisebbek is helyet kapnak a tagiskolában. Mazsola Muzsika néven 15 pici társult újonnan a februárban indult csoporthoz. A közösség taglétszáma így 37 főre emelkedett. Ennek a tagiskolának az ereje a legidősebb és a legfiatalabb csoportban rejlik. Az iskola,,vénei” kisiskolás koruktól  a megbonthatatlan, erős közösséget testesítik meg, a legkisebbek pedig a lelkes kezdetet jelenítik meg.

A Bajorországi Magyar Iskola öt tagintézménye létszámában, összetételében folyamatosan fejlődik. Létjogosultsága, összetartó ereje megkérdőjelezhetetlen. Pedagógiai célkitűzései az e célnak alárendelt feladatok értékteremtőek és értékállóak. A szakma iránti elkötelezettség, a szakmaiság fontossága garancia a valódi pedagógiai munka eredményességére. A Müncheni Magyar Intézet hatékonyan, a működés és a működtetés minden területére és részletére irányítja és koordinálja intézményeinek munkáját. Saját kerettantervével, tanmenetével, rendszeres pedagógus-továbbképzéssel teszi le voksát az általa működtetett iskolák szakmaisága, közösségformáló, nemzeti identitást erősítő céljai és feladatai mellett.

Orcskai Marianna

KCSP ösztöndíjas

 

 

Kapcsolodó cikkek