A Magyar Diaszpóra Tanács 2016. november 29-i ülésén fogadta el a Magyar Diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, hogy összegzésre és értékelésre kerüljenek a diaszpóra érdekében indított kormányzati programok.

A dokumentumban megfogalmazott  négy  lehetséges fejlesztési irány közül az egyik a diaszpórában működő oktatás fejlesztése. A diaszpórában a hétvégi magyar iskolák jelentik a legfontosabb bázist a magyar nyelv oktatása területén, így az oktatásfejlesztésnek szükségképpen a hétvégi magyar iskolák rendszerének fejlesztésén kell alapulnia. Az alábbi honlapokon keresztül lehetőség van informálódni a világon működő hétvégi magyar iskolák rendszeréről és megismerni néhány hasznos oktatási segédanyagot. A linkek összeállításánál köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségét!

Balassi Füzetek
Hétvégi magyar iskolák a nagyvilágban
Sulinet Tudásbázis
Magyar Elektronikus Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár – Digitális Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem – Klebelsberg Könyvtár
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Hungaricana Közgyűjteményi Portál
Nemzeti Köznevelési Portál
OkosDoboz
Neteducatio
Magyar Tudományos Akadémia
Lépésenként magyarul
Magyar nyelvtanfolyam (Móser Anna nyelvtanár blogja)
ETERNUS
Olvasni jó! (Neumann János Digitális Könyvtár)
HEBE Kft.
Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa
Magyar értelmező szótár diákoknak
Magyar szólások, közmondások adatbázisa
Szinonímák, rokon értelmű szavak adatbázisa
Magyar közmondások nagyszótára
Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa
A magyar nyelv
Magyarország története a XX. században
Nyelvi játékaink nagykönyve
A magyar dal könyve
Nemzeti Alaptanterv
Érettségi mintafeladatok (OFI)

A világon működő hétvégi magyar iskolákat az alábbi térképen tekintheti meg.