A KMKSZ elnökségének nyilatkozata - Külhoni Magyarok
Hírek Kárpátalja

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ az alábbi nyilatkozatot fogadta el Ukrajna elnöke által a Verhovna Rada elé terjesztett, az állampolgárság kérdéseit szabályozó törvényjavaslattal kapcsolatosan.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Ukrajna elnökének azon törvénykezdeményező javaslatait, melyek a kettős és többes állampolgárság viszonyait rendeznék az országban. Az elnök által beterjesztett törvénymódosítási javaslatok is azt igazolják, hogy Ukrajna Alkotmánya eddig sem tiltotta a kettős állampolgárság meglétét, s teljesen alaptalanok voltak a kárpátaljai magyarság ellenni kirohanások, zaklatások és listázásuk a második állampolgárság miatt.

Az állampolgársági viszony rendezésére vonatkozó törvényjavaslatokat előremutatónak tartjuk, ugyanakkor elfogadhatatlan számunkra az a tény, hogy e liberalizáció együtt járjon az Ukrajna területén élő többes állampolgárok radikális jogvesztésével, e személyeknek a közügyektől való eltiltásával, illetve a közéletből való kizárásával. Úgy véljük, hogy ilyen jogi szabályozás elfogadása másodrendű állampolgárokká degradálja a többes állampolgárságú honfitársainkat, összeegyeztethetetlen Ukrajna Alkotmányának diszkriminációt tiltó rendelkezéseivel és az egyenlő bánásmód elvével.

Az állampolgárság ily módon történő szabályozása alapjaiban sértené meg az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, valamint az Európa Tanács emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményében és az ahhoz csatolt Jegyzőkönyvben a diszkrimináció tilalmára és a közügyekben való korlátozások nélküli részvételre vonatkozó alapvető emberi jogokat.

Ezért javasoljuk e törvénytervezetek visszahívását, napirendről történő törlését.

Ungvár, 2021. december 7.

Kapcsolodó cikkek