A magyarságnak küzdenie kell jogaiért - Külhoni Magyarok
Hírek

A magyarságnak küzdenie kell jogaiért

A görög katolikusok és II. Rákóczi Ferenc címmel szerveztek egyháztörténeti konferenciát a fejedelem nevét viselő főiskolán Beregszászban. Marosi István görög katolikus pap, főszervező köszöntőjében elmondta, a konferenciával arra törekszenek, hogy közkinccsé tegyék a Rákóczi-emlékév görög katolikus vonatkozásait. Demkó Ferenc, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye magyar ajkú hívekért felelős helynöke jó dolognak tartotta, hogy egyházuk évente tudományos konferenciát tart.

– Mindig valami jeles évfordulóhoz kapcsolódóan kerülnek megrendezésre a konferenciák, és örülök, hogy mi vagyunk ennek a zászlóvivői – hangsúlyozta a helynök. A Rákóczi szabadságharc kapcsán kifejtette, több mint három évszázad elteltével a ma emberének is harcolnia kell. Harcolni a magyar nyelvért, az élhető hétköznapokért, és a görög katolikus egyház szabadságharca se múlt még el.

A főiskola nevében Csatári György, a Lehoczky Tivadar Intézet igazgatója, a tanintézmény történelem- és társadalomtudományi tanszékének vezetője köszöntötte a résztvevőket, Dr. Erdei Péter pedig a beregszászi konzulátust képviselve osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

– Mi ott még magyarul beszélhetünk, de a magyarságnak az alapvető és megszerzett jogaiért továbbra is küzdenie kell, hogy jövőre is megtarthassuk ezt a konferenciát ugyanígy, magyar nyelven. Ehhez a magyar állam minden támogatást és segítséget megad – hangsúlyozta a vezető konzul.

Az egész napos konferencián számos határon innen és túlról érkezett szakember, egyháztörténész, teológiai tanár, tudományos tanácsadó, docens, egyetemi tanár tartott érdekfeszítő előadást.

Kárpáti Igaz Szó

Kapcsolodó cikkek