Hajnal: Ma is Szent István a mérce, ha hűségről és áldozathozatalról beszélünk - Külhoni Magyarok
Hírek Vajdaság

Hajnal: Ma is Szent István a mérce, ha hűségről és áldozathozatalról beszélünk

A Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Színház nagytermében tartott Szent István-napi központi rendezvényét. Augusztus 20-a Vajdaságban 2018 óta kiemelt tartományi jelentőségű ünnep.

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében kitért arra, hogy ez a nap azért is jeles, mivel Szent István személyiségében mi, mai magyarok is az élet csodás egységét tapasztalhatjuk meg, továbbá a meggyőződést követő életet, a szentség megvalósítását a mindennapokban, az Istentől jövő szeretetet, és annak kiáramlását egy egész nemzetre.

“Uralkodásában azonban a következetes keménységet is tetten érjük, ami nélkül az ember nemhogy a saját nemzetét, de önmagát sem képes formálni. Személyében egyébként éppen ez az egység ragadja meg magyarként az ember lelkét, miközben a magyarság szívében, napjainkig valójában ő a mérce, ha igazságérzetről és emberségről, ha hűségről és áldozathozatalról beszélünk. Az igazság ugyanis az, hogy ezeken az alapokon nemzetünk az elmúlt ezer év minden megpróbáltatása ellenére mindig újra igent tudott mondani a félelem nélküli életre, becsületre, az emberi méltóságra, a szolidaritásra, a szabad vallásgyakorlásra, a béketeremtői jóakaratra, a kölcsönös tiszteletre.

Kedves nemzettársaim! Mi magyarok ugyanis bárhol is élünk a nagyvilágban, olyan közösséget alkotunk, amelynek tagjai rendkívül fontosnak tartják, hogy Szent István emlékezetében és tiszteletében megfogalmazzák saját maguk magyarságát, általa pedig közösségünk egységét. Szerencsére mindig vannak olyan emberi nagyságok, akiknek segítségével közösen rátalálhatunk a Szent István által megfogalmazott hűségre. A mi közös felelősségünk ezért nem is lehet más, mint épp ennek a ránk hagyományozott hűségnek az őrzése” – mondta az MNT elnöke.

A központi ünnepségen Igor Mirović tartományi kormányfő köszöntötte a magyar közösség tagjait.

,,A történelemből tudjuk, hogy a szoros együttműködés és kapcsolatteremtés a szerbek, a magyarok és minden más itt élő nemzeti kisebbség között az egyetlen járható út. Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy kiemeljem azt a közös politikai tevékenységet, amelyet a magyar állammal valósítunk meg a tartomány területén. Az előbb elmondottak kapcsán kijelenthetem, bízom benne, hogy a közös elvek követése és az őszinteség megléte mellett a kapcsolatunk hosszú ideig fennáll majd’’ – jelentette ki a kormányfő.

A beszédek után megáldották és megszentelték az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyereket. Mindezt főtisztelendő magiszter Paskó Csaba kelebiai plébános, főtisztelendő Dolinszky Gábor, a szerbiai, vajdasági Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökhelyettese, és nagytiszteletű Orosz Attila bácsfeketehegyi lelki pásztor, bácskai református esperes végezték el.

Vajdaság Ma

Kapcsolodó cikkek