Semjén: az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad - Külhoni Magyarok
Hírek Vajdaság

Semjén: az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad

Az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad, ha nem csak az anyaországi magyarság marad meg, hanem az erdélyi magyarság, a felvidéki magyarság, a vajdasági magyarság, a kárpátaljai magyarság, sőt a diaszpóra magyarsága is – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke csütörtökön Palicson, a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén, ahol átadták neki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Aranyplakettjét.

A VMMSZ a díj odaítélésekor hangsúlyozta: Semjén Zsolt „közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet”.

„A mi nemzeti elkötelezettségünk egyetemes nemzeti elkötelezettség, mert azt mondjuk, hogy nem csak nekünk magyaroknak, hanem minden nemzetnek az a küldetése, hogy a saját értékeit megőrizze, kimunkálja és felmutassa, mert ez az az értékgazdagság, amit csak az az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek. Így a mi küldetésünk is az, hogy a saját értékeinket megőrizzük, kimunkáljuk és felmutassuk. Mert ha mi nem tesszük meg, rajtunk kívül senki nem teszi meg, és ha mi eltűnünk a történelemből, akkor az egyetemes emberiség lesz örökre pótolhatatlanul szegényebb egy sajátos arccal, egy sajátos dallammal, végeredményben Istennek egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk” – fejtette ki gondolatait a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt beszédében rámutatott, hogy „a magyar megmaradás szempontjából fontos a magyar kultúrának, a magyar történelemtudatnak, a magyar nyelvnek a megmaradása, hiszen a magyar az kultúrnemzet, de a magyar nemzet nem csak kultúrnemzet, hanem a szónak egy nagyon széles értelmében, közjogi értelemben politikai nemzet is”.

A miniszterelnök-helyettes szerint ezért volt kulcsfontosságú az, „hogy a magyar állampolgárságot ki tudtuk terjeszteni minden magyarra, bárhol él a világon”. „Ez a nemzetnek a közjogi egyesítése. Mindig is egy voltunk mint kultúrnemzet, a magyar nyelv, a történelemtudat, a magyar kultúra egységében, de a magyar nép mindig politikai nemzet volt abban az értelemben, hogy a Szent Korona által az alkotmányos jogfolytonosság egységében is voltunk” – húzta alá.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy egy adott nemzetrész magyarsága, így a vajdasági magyarság is több mindenért felelős. „Felelős elsősorban önmagáért, hiszen a vajdasági magyarságot a vajdasági magyarságon kívül senki nem tudja megőrizni. (…) Felelős az egyetemes magyarságért, és felelős a többi nemzetrészért is, hiszen ami a Vajdaságban történik, az példa és hivatkozási lehetőség a többi nemzetrész számára is” – szögezte le, majd megemlítette, hogy a vajdasági magyarság kulturális autonómiája, vagy a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja példaként szolgál és szolgált más magyar közösségek számára is.

Semjén Zsolt rámutatott arra is, hogy a szerbek és a magyarok túl tudtak lépni terhelt múltjukon, és történelmi megbékélést tudtak megvalósítani, ma pedig Magyarország Szerbia legnagyobb támogatója az európai integráció terén.

A csütörtöki rendezvényen átadták a VMMSZ által alapított életmű- és pályadíjakat. Magyar Életfa-díjjal ismerték el Birkás János nyugalmazott karnagy és zenetanár, Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő, valamint Pintér József helytörténet-kutató munkásságát.

A szövetség plakettjével jutalmazták Komarek Magdolna közösség- és művelődésszervezőt, Mihók Attila citeraoktatót, Stefaniga Ottíliát, a 25 éves Óbecsei Schola Cantorum alapító karnagyát, Varga Lívia művelődés- és közösségszervezőt, valamint a Közép-Bánság magyar közösségi életét meghatározó és hagyományainak megtartásában kiemelkedő szerepet betöltő, 75 éves Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet.

MTI

Kapcsolodó cikkek