A nemzetünknek ma is vannak nagyjai – magyar állami kitüntetésbe részesült Basa Molnár Enikő és Kovács Éva - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

A nemzetünknek ma is vannak nagyjai – magyar állami kitüntetésbe részesült Basa Molnár Enikő és Kovács Éva

A washingtoni magyar diaszpóra nemzeti ünnepének keretein belül fejezte ki elismerését a magyar kormány az amerikai magyarság két oszlopos vezetőjének, akik a saját területükön elhivatottsággal, eltántoríthatatlanul lépdelnek azon az úton, amit az Isten és a hazájuk jelölt ki számukra azért, hogy közösségük számára lámpafényt gyújtsanak a nemzetünk sötétebb, kihívásokkal telibb éveiben is. Bemutatjuk a kitüntetésben részesült Basa Molnár Enikőt és Kovács Évát, valamint összefoglaljuk Önöknek Takács Szabolcs nagykövet úr ünnepi gondolatait.

Takács Szabolcs, Magyarország Washingtonban székelő nagykövete kifejezte őszinte tiszteletét mindazoknak, akik az Egyesült Államokban is tartják és tartani akarják magyarságukat, akár a nehéz körülmények között is, mint a mostani járványhelyzet. Napjaink világában különösen fontos, hogy tartsuk egymásban a hitet, és tegyünk erőfeszítéseket identitásunk és szabadságunk megőrzése érdekében.

2021-ben több okunk is van az ünnepre: idén méltatjuk a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. Évfordulóját, és az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. Évfordulóját. Nagykövet úr bízik benne, hogy nemzetünk mérföldköveiről hamarosan személyesen is meg tudunk majd rövidesen emlékezni. Ünnepi beszédébe a felkelés vezéralakjának, Kossuth Lajosnak anno Philadelphiában elmondott szavait fűzte bele: „Küzdjetek házi tűzhelyetekért, oltáraitokért és hazátokért!” Személyében nem csak a magyar forradalom vezetőjét látták az amerikaiak, hanem saját magukra is ismertek benne. „Kossuth megtestesítette az amerikai ideát, a szabadság szeretetét, amiért a magyar is nép küzdött, és amiért ma is érdemes küzdeni.” – fogalmazott Takács Szabolcs. Látogatásának emlékét őrzi az a Kossuth Ház is Washington belvárosában, amelyet az Amerikai Magyar Református Egyesület alapított, és amely otthont adott az ünnepi megemlékezésnek és díjátadásnak. Hála a magyar kormány támogatásának, ez a történelmi jelentőségű épület ma is otthont adhat az amerikai magyarságnak, biztosítva a találkozóhelyet a diaszpóra tagjainak. De a magyarok is adtak Amerikának: hűséges helytállást az amerikai polgárháborúban, utódokat, akik ma is gyarapítják és gazdagítják az Egyesült Államok kulturális örökségét.

Március 15. alapeszméje nem változik a világgal, a szabadságharc üzenete ma is ugyanazt hordozza az Atlanti óceán mindkét oldalán. Sőt, kevés jeles nap létezik a világon, amit az amerikai nép jobban magáénak érezhetne, mint ezt a történelmi eseményt. 1848-ban az amerikai alkotmány szellemisége tette Magyarországot modern állammá. A történelmi viszontagságokat – a két világháborút, a trianoni országcsonkítást, a szovjet megszállást, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot – követően a magyarság ma újra erős és független nemzet Európa szívében.

Magyarország és az egyetemes magyarság ünnepén az amerikai magyar közösség két kiemelkedő tagjának tolmácsolta nagykövet úr Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által adományozott elismeréseket. A laudációkat Mirk Zita, a washingtoni nagykövetség közösségi diplomatája olvasta fel.

Kitüntetésben részesült Basa Molnár Enikő, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének ügyvezető igazgatója, aki az amerikai magyarság identitásának megőrzése, valamint az Amerikai Egyesült Államokba érkező magyar ösztöndíjasok támogatásában végzett több évtizedes elismeréseként kapta meg a Magyar Érdemrend Lovagkeresztet. Enikő Huszt városában született, Kárpátalján. Családja előbb Németországba menekült, majd az Egyesült Államokban telepedtek le. A washingtoni Trinity College angol szakán folytatta tanulmányait, majd az Észak-Karolinai Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát összehasonlító irodalomtudományból. Több évig tanított Washington környéki egyetemeken. 1976-tól nyugdíjazásáig a Kongresszusi Könyvtár munkatársaként dolgozott. Elindítója és szerkesztője volt a bostoni Twayne Kiadó magyar irodalmi sorozatának, könyvet írt Petőfiről, Csokonai Vitéz Mihályról, Madách Imréről, Kosztolányi Dezsőről, Mikszáth Kálmánról és Molnár Ferencről.

Férjével, a néhai Basa Péterrel 1974-ben alapította az egyetemi tanárokból, könyvtárosokból, kutatókból álló Amerikai Magyar Tanárok Egyesületét, amely célja a magyar kultúra ápolása amerikai, angol anyanyelvi közegben. Az egyesület immár az Egyesült Államok egyetemein a magyarságtudományi szakemberek legfontosabb tudományos-szakmai szervezete. Basa Molnár Enikő az egyesület ügyvezető igazgatójaként segíti a magyar kultúra tanítását és terjesztését az Egyesült Államokban.

Az MTA köztestületének külső tagja, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tiszteletbeli tagja. Aktív tagja az amerikai magyar közösségi életnek, főszervezője a híres washingtoni Magyar Pikniknek. Basa Molnár Enikő a Magyarországról érkező ösztöndíjasok egyik fő washingtoni támogatója.

Köszönőbeszédében megemlítette, hogy számára a magyar fiatalokkal való együttműködés sokkal inkább öröm, mint munka. Férjének is köszönheti ezt a kitüntetést, aki nem volt tanár, de rendkívül támogatta tevékenységében. Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete fejlődik, szélesedik, Enikő hálás azok segítségéért, akik által többet érhet el a szervezet. Köszönetet mondott a magyar kormánynak is, hogy munkáját ilyen szép gesztussal ismerték el.

Kovács Évát, a washingtoni Magyarországi Szent István Katolikus Közösség világi vezetőjét a washingtoni magyar katolikus közösség identitásának megőrzése érdekében végzett több évtizedes, odaadó munkája elismeréseként részesítette Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben a köztársasági elnök úr. Kovács Éva Kolozsvárról érkezett az Egyesült Államokba 1969-ben családjával, ahol a kisebbségi elnyomás egyre szorosabban fonódott az életük köré. A tanulmányait megszakította az emigráció, de néhány év elteltével lediplomázott és főkönyvelő lett. A washingtoni cserkészcsapat megalakulásakor kapcsolódott be intenzívebben a magyar közösségi életbe. Éveken át segítette a cserkészet működését, vállalt magyarságismereti oktatást.

Később a Magyar Baráti Közösséghez csatlakozva számos Kárpát-medencéből idelátogató magyar irodalmár, népművész, nyelvész, zenetudós, ellenzéki politikus számára szervezett washingtoni látogatás, előadás megvalósításában aktívan közreműködött.

Évtizedek óta nagy szerepet vállal a Washington D.C.-ben megrendezésre kerülő magyar szentmisék és az ahhoz kapcsolódó magyar közösségi élet, programok szervezésében. Átvette a washingtoni magyar katolikus gyülekezet világi vezetését. Jelenleg a Magyarországi Szent István Katolikus Közösség életét szervezi, hogy a paphiány kihívásai közepette is lehessen havonta egy anyanyelven celebrált szentmise az Egyesült Államok legnagyobb katolikus templomában, a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti Szentélye Bazilikában.

A kitüntetése nem csak őt illeti, hanem közeli munkatársait is, mert az elmúlt évtizedek eredményei mögött egy csapat állt. Hálás ugyanakkor minden egyes magyarnak az elmondott imákért, az adományokért. A megmaradásért való küzdelem nem könnyű és nem mentes a kihívásoktól. A kitüntetés további elköteleződést ad a jövőre nézve, a jövőt pedig a gondviselésre bízza.

Kedves díjazottak, további áldásos munkát és jó egészséget kívánunk Önöknek a Bocskai Rádió nevében!

Dorgay Zsófia

Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek