Koszorúzás Arany János emléktáblájánál Karlovy Varyban - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

Koszorúzás Arany János emléktáblájánál Karlovy Varyban

2020. március 2-án, Arany János születésének 203. évfordulóján megemlékezést szervezett a költő Karlovy Varyban található emléktáblájánál a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének helyi szervezete.

Verőfényes napsütésben ragyogott a gyönyörű fürdőváros, könnyen átérezhető volt, miért szeretett Arany János is éppen ide utazni az 1870-es években, hogy gyógy- és fürdőkúrákat vegyen gyomorproblémái enyhítéseképpen.

A megemlékezésen Szabó László helyi CSMMSZ elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Galgóczi Ferenc alelnök mondott rövid ünnepi beszédet, melyben ismertette Arany János életrajzát, kiemelten a karlsbadi (Karlovy Vary egykori neve) tartózkodások jelentőségét. Arany megemlíti a gyógyfürdőket a Toldi szerelme című eposzában, abban a jelenetben, mikor IV. Károly cseh király – akiről a fürdő a nevét kapta -, Toldi Miklóssal és vadásztársaival szarvasüldözés közben felfedezi a gyógyító erejű forrást. A költő önmagát is belekomponálja a műbe, a Kilencedik ének 96. strófája így szól:

„Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe,

S hol a fürdő épült a forrás fölébe,

Ötszáz évvel utóbb – vagy igen, már többel,

Sokat ábrándozott egy beteg ősz ember;

Megáldotta vizét, nagy jótéteményért;

Ha nem új életért, új élet-reményért,

S ha valaha célhoz bir jutni ez ének:

Köszöni e forrás csuda hévvizének.”

Az emléktábla annak a háznak a helyén álló épület falán van elhelyezve, ahol egykor Arany János rendszeresen megszállt. Itt készítette el több Shakespeare mű fordítását, köztük a Hamlet és a János király drámáét.

Az ünnepségen beszédet mondott a polgármester képviselője is, majd pár szóval kifejezte Arany János iránti tiszteletét Magyarország képviseletében Dr. Boros Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet is. Barbora Majová asszony remekül hangsúlyozva és értelmezve olvasta fel a költő egyik igen kedves művét, A fülemile című költeményt, melyben a híres „Rossz szomszédság: török átok” sor szerepel. Hála Istennek, a jelenlévők mind békés, kedves emberek voltak, akik csak mosolyogtak ezeken a szavakon, és a cseh-magyar kapcsolatokat sem árnyékolja semmilyen, klasszikusan a szomszédos országokra jellemző nézeteltérés.

Az ünnepség végén elhangzott a Himnusz, majd a nagykövet, a polgármester képviselője és Szabó László is elhelyeztek egy-egy koszorút az emléktáblánál. A helyi katolikus plébánián folytatódott az ünnepség, P. Romuald Štěpán Rob plébános atya, aki a megemlékezésen is részt vett, mindig kedvesen a CSMMSZ rendelkezésére bocsátja a plébánia termeit.

A ragyogó idő, a költőfejedelem szellemisége, a remek társaság, valamint a nagyvonalú és kedves vendéglátás olyan hangulatot teremtettek, hogy ismét megállapítható volt: jó Karlovy Varyban magyarnak lenni!

Dériné Stark Zsófia, korosiprogram.hu

Kapcsolodó cikkek