“Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát…” – egy chicagói magyar templom sikersztorija - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

“Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát…” – egy chicagói magyar templom sikersztorija

A legnagyobb örömünkre ismét a diaszpóra sikeres összefogásáról számolhatunk be Önöknek. A helyszín Chicago, a főszerepben pedig a Szent István király római katolikus templom, illetve annak megmentő aktivistái. Vitális Sándor egyháztanács elnök és Németh Károly, egyházközségi tag voltak a beszélgetőpartnereink az elmúlt adásban. Érdekesség, hogy templomuk története közösségi együttműködéssel kezdődött, és generációkkal később most is egységről tettek tanúbizonyságot a hívek. Az, hogy megvédték templomukat a bezárástól – a nemzeti ünnepek megemlékezéseinek helyszínét – a magyar közösség számára is fellélegzésre ad okot. Egy időre biztosan.

Az 1980-as évek vége óta már csak egy katolikus templom szolgálja a magyar nyelvű híveket Chicagóban. A Szent Imréről nevezett katolikus egyházközség 1938-ban vásárolta az akkor elhagyatott állapotban lévő épületet. Az alagsorban kialakították a Mindszenty termet, máig itt bonyolítják le a nagy termet igénylő magyar programokat. Az utolsó magyar lelkipásztoruk Siklódi Sándor atya volt 2010 és 2012 között, aki néhány évvel ezelőtt hunyt el a clevelandi Szent Imre templom plébánosaként.

A római katolikus egyházak élete napjainkban is bizonyos keretek közé van helyezve. Az adott egyházmegye püspöke igen nagy befolyással bír a fennhatósága alá tartozó templomokra. Az egyházközségnek meg kell felelnie például létszámhoz kötött elvárásoknak. Ez viszont nem könnyű, mivel megfigyelhető az amerikai Római Katolikus Egyházban, hogy drasztikusan csökken azoknak a híveknek a száma, akik a hitüket rendszeresen gyakorolják. Ezt amerikai statisztikák is alátámasztják: 100 megkeresztelt emberből mindössze 7 jár szentmisére felnőtt korában, ami kevesebb mint a hívek 10%-a. Az Egyesült Államok és Kanada római katolikus közösségei az utóbbi évtizedben gyakran anyagi gondokkal is szembesülnek. A bevételkiesés egyrészt az adakozók hiánya miatt van, másrészt több templom rosszul gazdálkodott, adósságokat halmozott fel. Hitel-felvételre szorultak, hogy rászorulóknak ösztöndíjat adjanak, egyházi iskolákat tartsanak életben.

A chicagói Szent István király római katolikus templom megmentésére a tagokból egy kis bizottság formálódott és védte a templom érdekeit az érsekség “Renew My Church” nevű templomösszevonásokkal és bezárásokkal foglalkozó programján belül. A bizottság a következő tagokból állt: Ed Cronin atya, Vitális Sándor a Szent István templom egyháztanácsának az elnöke, Misner Csilla, Babocsay Mimi és Németh Károly, illetve segítőik: Vitális Mónika, Lassu Boldizsár valamint Szabó Pál és felesége, Zita. A csapat tagjai egyenként is több héten át tartó munkát fektettek a folyamatba. Hivatalos leveleket írtak az érsekségnek, a magyar diaszpóra püspökének, fenntarthatósági terveket készítettek, kánonjogi szakértőkkel tárgyaltak, információt gyűjtöttek más templomok védelméről, részt vettek az érsekséggel és a helyi templomokkal folytatott internetes megbeszéléseken. Bemutatták és levélben bizonyították, hogy az egyházközség továbbra is életképes. Az érsekség méltányolta, hogy a Szent István templom maradt az egyetlen templom Chicago és környéke katolikus magyarjainak a szolgálatára. A legközelebbi magyar nyelvű misehallgatási lehetőség Detroitban lehetséges csak, ami mintegy öt óra autós utazással érhető csak el. Templomuk érdekeit és saját céljaikat nem eredménytelenül képviselték, ugyanis nyitva maradhat a Szent István templom a chicagói magyarok előtt.

Néhány kompromisszumba bele kellett egyezniük, így július 1-től a következő változások várhatók a templomnál: a státuszuk nem egyházközség lesz többé, hanem kánoni misszió, mivel a híveik száma meg sem közelíti az elvárt 800 főt. A kánoni misszió olyan jogi titulus, amelyben rendelkeznek saját pénzük fölött, kérhetnek és fogadhatnak magyar papot, kezelhetik irattárukat és az archív dokumentumokat. Az egyháztanácsot missziós tanács váltja fel, melynek élén a közeli római katolikus egyházközségből kijelölt rektor fog állni. Adminisztratív ügyekben is az ő segítségére számíthatnak az emberek.

A Szent István király egyháztanácsa és hívei köszönettel tartoznak a chicagói főkonzulátusnak, az Anyaországban élő Cserháti Ferenc püspök úrnak, hogy teljes mellszélességgel álltak az ügy mellé. Továbbá a levelezésben nyújtott segítségéért a clevelandi Peller családnak, anyagi támogatásért saját híveiknek, hogy tanúságot tettek arról, hogy a magyar a magyarért felelősséggel viseltetik városokon, államokon túl egyaránt.

Az egyháztanács bizakodó a jövőt illetően, viszont a jólelkű adományokra mindig szükségük van. Ám ettől is nagyobb lendületet ad majd a közösségnek, ha a rendezvényeken sokan megtisztelik őket jelenlétükkel. Ezek az emberek nem csak azt érték el, hogy ne kerüljön lakat a templomuk ajtajára, hanem még évekre eltolták a beolvadás fenyegető veszélyét, tettek identitásuk megőrzéséért.

Dorgay Zsófia

Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek

  • Húsvét a tengerentúlon

    Az amerikai húsvét ma már jellemzően nem – ahogy jó ideje a magyarországi sem – Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról