Tanévkezdés a BMI (Bajorország Magyar Iskola) szövetség tagintézményeiben - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

Tanévkezdés a BMI (Bajorország Magyar Iskola) szövetség tagintézményeiben

A BMI (Bajorországi Magyar Iskola) szövetség hétvégi konzuli magyar iskoláiban közel 350 kisdiák kezdte meg az idei tanévet. Becsengettek a müncheni, nürnbergi, regensburgi, burghauseni és a weideni magyar bölcsődéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak valamint az ECL nyelvvizsgára felkészülő gyerekeknek egyaránt. Szeptembertől újra a hagyományos, élő, személyes oktatással folytatódik a tanítás mind az öt tagintézményben.

Az elmúlt időszakot rendhagyó módon zárta, és az idei szeptembert a hagyományoktól eltérően kezdte a szövetség minden tagintézménye. A kollégák online felületen tartották meg szokásos évértékelő, tanévzáró összegzőjüket, és az ünnepélyes tanévnyitók is több helyszínen elmaradtak, vagy más formát öltöttek. A koronavírus járvány okozta szabályozások, előírások felülírták szokásainkat és hagyományainkat e tekintetben is.

Menjünk kicsit vissza az időben! Március 13. Péntek. Ha péntek délután, akkor magyar iskola. Sokáig emlékezetes lesz ez a nap. A kényszerű karantén alapjaiban megváltoztatta a magyar iskola közösségi életét. A nap, amikor mindez elkezdődött. Készülődtünk. Március 15-ére. Kokárdákkal, márciusi ifjakkal, a Pilvax kávéház akkori étlapjával, korhű ruhadarabokkal, brossal, a nap emlékeinek felidézésével, a hangulat megteremtésével. De már nem tudtuk megvalósítani tervünket. Az iskolákat bezárták. És lakat alatt is tartották egészen szeptemberig. Az ünneplés kellékeit szép csendben, némán eltettük a fiók mélyére. Jobb időkre.

Hogyan tovább? Tettük fel a jövőre vonatkozó kérdést először magunkban, majd egymásnak. Azt tudtuk, hogy beláthatatlan ideig esély sem lesz a személyes találkozásra. No, és addig? 400 gyermek, kicsi és még kisebb, nagyocska és kiskamasz magyar oktatását bízták ránk a szülők. Ez bizony felelősség! Valójában féltettük a kicsi közösségeinket is. Semmiképpen sem szakadhattunk el egymástól. A lehető legjobbat kellett kihoznunk ebből a mindannyiunk számára teljesen szokatlan és új helyzetből.

A kezdeti tétlenségünket gyors tett követte. Javaslat, majd döntés született arról, hogy mind az öt helyszínen, minden csoportban korosztálytól függetlenül, a helyi viszonyokhoz adaptálva bevezetjük az online oktatást. A lehetőségek széles és színes tárházát igazítottuk a szülők és gyerekek igényeihez. A személyes, élő találkozást természetesen nem pótolta a legjobb szándék mellett sem a virtuális tér, de két fontos dolgot megoldott. A két legfontosabbat: a kapcsolattartást és a pedagógiai munka folytonosságát. Ünnepeinket, hagyományainkat más formában, más jelleggel, de megtartottuk.

A nyár végén izgatottan vártuk a híreket, hogy milyen újdonságot, vagy számunkra kedvező megoldást hoz. Bíztunk abban, hogy visszatérhetünk az eredeti kerékvágásba, és szeptembertől folytathatjuk hagyományos keretek között az oktatást. Bizakodásunk meghozta gyümölcsét. A pozitív hírek hamar megérkeztek. A tanévet szigorú előírásokkal ugyan, de osztálytermi keretek között, és személyes találkozások formájában kezdtük meg.

Minden igyekezetünk ellenére szövetségünk népes táborát sem kerülte el a koronavírus-járvány okozta veszteség. Tanulói összlétszámunk az előző évekhez viszonyítva most először csökkent. Az eddigi tanévkezdések alkalmakor örömmel nyugtáztuk a létszámban megmutatkozó növekvő tendenciát. Most sikerült ezt a hagyományt megszakítanunk önhibánkon kívül. Bizakodásra van okunk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az utólagos jelentkezők száma, ha lassan is, de gyarapodik. Az ünnepélyes, hagyományos tanévnyitóról is többünknek le kellett mondani, hiszen az iskolákra vonatkozó szigorú szabályok nem tették lehetővé annak megtartását. A tanítás megszokott helyszíne négy tagintézményben nem változott. A burghauseni magyar iskola kisdiákjai viszont a város három különböző helyszínén tudják tanulmányaikat folytatni. Nagy veszteség ez ennek a kis csapatnak, hiszen erejük, erősségük pontosan erős és összetartozó közösségükben rejlik.

A Müncheni Magyar Intézet háttérmunkája biztosította tagintézményei számára a biztonságos tanévkezdés személyi és tárgyi feltételeit. A müncheni tagintézmény a BMI legnépesebb intézménye, amely 12 csoporttal kezdte meg az idényt. 200 fő a beíratott gyerekek száma. Az eddigi évekhez hasonlóan helyszínváltoztatás nélkül biztosított a magyar nyelvet tanuló gyerekek teremszükséglete.

A nürnbergi hétvégi magyar iskola szintén a szokott helyén folytathatja az élő oktatást. 51 gyermek adta le tanévkezdéskor a jelentkezési lapját. Regensburgban 24 fővel indult az év. Ebben a tagintézményben igen népszerű a baba-mama csoport, ahol a 0-3 éves korú picinykéink vannak. A gyerekek a megszokott helyükön kezdhetik tanulmányaikat. Újdonság az idei évben, hogy sikerült önálló magyar ECL nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot indítani. A felkészülők nagy többségét a magyar iskolában végzett diákok alkotják. A BMI burghauseni intézménye 4 csoportban, 33 fővel kezdte meg az évet. . A weideni intézmény családias, bensőséges hangulata megmaradt erre az évre is, és három fővel sikerült növelniük a létszámot. Két csoporttal dolgoznak a kezdeti egy helyett, amelyben kisiskolások és felső tagozatos gyerekek alkotnak szoros, mintaszerű kapcsolatot.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a BMI tagintézményei minden nehézség ellenére folytatják tevékenységüket és a rájuk bízott küldetésüket. Helytálltak a pedagógusok a szülőkkel és gyerekekkel karöltve a karantén idején, és készen állnak a folytatásra is. A Regensburgban működő Müncheni Magyar Intézet pedig töretlen hittel, akarattal, kitartással irányítja és szolgálja azt a háttérmunkát, amely feltétele a pedagógiai munka sikerességének, a magyar nyelv megmaradásának és fejlesztésének, valamint kultúránk megőrzésének és megélésének.

Orcskai Marianna

Kapcsolodó cikkek

  • Húsvét a tengerentúlon

    Az amerikai húsvét ma már jellemzően nem – ahogy jó ideje a magyarországi sem – Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról