Digitális felzárkóztatás - pályázati felhívás - Külhoni Magyarok
Hírek Pályázatok

Digitális felzárkóztatás – pályázati felhívás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából és támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja:

–       Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése.

 1. A pályázat tárgya:

– Szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás és azon 1 havi előfizetés biztosításának költsége iránt való kérelem.

 1. A pályázók köre:
  Pályázatot nyújthat be

A kategória

– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló, természetes személy;

B kategória

– Kárpátalján működő magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmény;

– A legalább 20%-ban magyarok lakta községekben működő egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési intézmények;

 1. A pályázat benyújtásának feltételei:

– egy lakcímről egy pályázó nyújthat be pályázatot;

– a pályázó rendelkezik számítógéppel és/vagy digitális vételre alkalmas televízióval vagy más eszközzel;

– a pályázó rendelkezik a szolgáltató cég szándéknyilatkozatával a szolgáltatás biztosítására (legalább 20Mb/s sebességgel) ;

– kizárólag optikai kábellel való csatlakozásra nyújtható be pályázat;

– a természetes személyként pályázók esetében, amennyiben a szolgáltató cég kábel tv szolgáltatást is nyújt, a szándéknyilatkozatának igazolnia kell, hogy a szolgáltató a „TV21 Ужгород” csatorna kábeles vételi lehetőségét biztosítja;

 1. Pályázatok benyújtásának módja:

5.1. A jelen pályázati felhívás alapján 2021. április 7. és 2021. május 7. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alapítvány regionális irodáiban.

A rendelkezésre álló keretösszeg 15MFT.

5.2 A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

– Pályázati adatlap (A pályázati adatlapot az Alapítvány regionális irodáiban töltik ki.)

– A szolgáltató cég szándéknyilatkozata eredetiben.

 1. Természetes személyek esetén (A kategória)

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata (annak hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

 1. Intézmények esetén (B kategória)

– Az intézmény működését igazoló dokumentum;

 1. Hiánypótlás
  Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az értesítést követő 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
 2. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
  Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány csoportosítja a pályázatokat szolgáltatók szerint. Az Alapítvány szerződést köt az érintett szolgáltatókkal a leírt szolgáltatás megrendelésére a pályázó javára.
 3. Adatvédelmi hozzájárulás:
  A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatait a pályázat megvalósulásához szükséges mértékben és módon az Alapítvány szabadon felhasználja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: kmkszja@gmail.com.

Kapcsolodó cikkek