Eseménybeszámoló a Magyar Diaszpóra Tanács XI. üléséről -A résztvevők újra Budapesten! - Külhoni Magyarok
általános Diaszpóra Hírek

Eseménybeszámoló a Magyar Diaszpóra Tanács XI. üléséről -A résztvevők újra Budapesten!

November 17-én személyes jelenléttel lett megtartva a Magyar Diaszpóra Tanács éves konferenciája. Az eseményről Dr. Szilágyi Péterrel, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárával beszélgettünk, aki Kolozsvárról csatlakozott be adásunkba. Szintén erről a programról mesélt a hallgatóinknak Nt. Tamásy Éva. Az evangélikus lelkipásztor a résztvevők oldaláról mondta el élményeit.

A korábbi évekhez képest változás, hogy minden országból egy-egy képviselő vehetett részt az ülésen. Kanada, az Egyesült Államok és Ausztrália regionális elnököket delegált. A diaszpóra közösségeinek képviseletében összesen harminchárman voltak jelen. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr egy általános nemzetpolitikai tájékoztatót nyújtott, Potápi Árpád János államtitkár úr pedig a diaszpórával kapcsolatos információkat mondta el. A megnyitó beszédeket követően felszólalt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki a Híd Kárpátaljáért Program felelőse, és a kárpátaljai magyarság helyzetéről, az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségnyújtásról adott egy tájékoztatást a közönségnek. Majd Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója szemléltette az intézményük működését és eredményeit. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója pedig a Petőfi 200 emlékévvel kapcsolatos aktualitásokat osztott meg.

Orbán Viktor miniszterelnök úr a konferencia délutánján a Karmelita kolostorban – egy kötetlen beszélgetés erejéig – fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács résztvevőit. Tájékoztatta a vendégeket Magyarország általános helyzetéről, Magyarország világban betöltött helyzetéről, és a magyar jövőképről. Az este az Országházban záródott, ahol Kövér László házelnök nevében az országgyűlés háznagya, Mátrai Márta asszony adott fogadást.

Minden diaszpóra tanácsülés egy zárónyilatkozat elfogadásával fejeződik be, amit minden jelenlévő szervezet képviselője aláír. Az alábbiakban azokat a témákat érintjük, amelyek részét képezik a dokumentumnak. Helyettes államtitkár úr a Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében fejezte ki örömét az iránt, hogy 64 fiatallal ősszel, az északi félteke országaiban ismét elindulhatott a Kőrösi Csoma Sándor Program. Az ösztöndíjasok feladatai a mentorok igényei, valamint az ösztöndíjasok tehetsége alapján lettek egyeztetve, így abszolút gördülékenyen kezdték el – heti 40 órás – munkájukat a diaszpóra szolgálatában. A tervek szerint 2023 márciusában a déli félteke országaiba is ki tudnak utazni az ösztöndíjasok. Az örömhírekhez sorolható a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja, amely ebben az évben újra elindult, 2023-ra pedig már tervezés alatt állnak a táboroztatások.

A Magyar Diaszpóra Tanács ülésén bejelentésre került továbbá, hogy Magyarország ún. welcome Office-t szeretne létrehozni, amelynek a lényege az lenne, hogy információkkal segítse azokat a diaszpórában élő családokat, akik haza szeretnének költözni az anyaországba. Olyan gyakran felmerülő kérdésekre szeretnének gyors és praktikus segítséget adni, mint például hogyan kell diplomát honosítani, jogosítványt szerezni, hová kell beíratni a gyermeket iskolába, vagy mi a módja a társadalombiztosítás igénylésének.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogrammal az elmúlt esztendőben egy olyan projekt indult el, amelyre van igény. Megfigyelhető, hogy az Európai Unión kívüli diaszpórában élő magyar fiatalok érdeklődnek a magyarországi tanulás iránt. A 2021-es év 58 jelentkezővel indult, akik mindannyian szépen helyt állnak; 2022-ben pedig már 93 diák örülhetett a sikeres anyaországi felvételi eredménynek. Az már csak hab a tortán, hogy az előző évhez képest arányaiban egyre többen választották a magyar nyelvű képzéseket. Az egész magyar felsőoktatás nyitva áll előttük. A következő tanévre való jelentkezés január 31-én jár le. Mindenkit arra bíztatunk, próbáljanak szerencsét!

Dr. Szilágyi Péter elmondta, hogy a tavalyi év végén, a 2022. évre meghirdetett Nemzeti Újrakezdés Program I. és II. pályázatainak az elbírálása az év elején lezajlott, minden pozitívan elbírált kérelem után járó forrás kiutalásra került. Tekintettel arra, hogy a háborús gazdasági helyzet miatt a kormány kénytelen újra írni költségvetést, még nem kerültek meghirdetésre a 2023. évi pályázatok. A Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is szívügyének tekinti, hogy fenntartsa a Kárpát-medencei közösségek és a diaszpóra számára a korábbi pályázati feltételeket.

Mivel az Oroszország és Ukrajna között dúló háború jelenleg is folyik, rendkívül fontos a folyamatos segítség az érintettek felé. Magyarország kormánya elindította a Híd a Kárpátaljáért segélyprogramot, melynek keretein belül szívesen fogadnak bármilyen jellegű felajánlást, segítséget. Amennyiben valaki közvetlenül szeretne segíteni egy településnek, iskolának, közösségnek, bátran kérjen segítséget az államtitkárságtól a segély kijuttatásában. Helyettes államtitkár úr – a kárpátaljai családok nevében – köszönetet mondott minden eddigi felajánlásért azoknak, akik a programon belül küldtek adományt, és azoknak is, akik civil úton segítették a nehéz helyzetbe került embereket. Jó látni azt, hogy nemcsak a Kárpát-medence, hanem az egész diaszpóra magyarsága is megmozdult a kárpátaljai magyarokért. Hála Istennek, azt tapasztaljuk, hogy bajban a magyar összefog. A magyarság egyik ismerve az, hogy a bajban tud olyan döntéseket hozni, amelyből aztán tud építkezni.

Azért esett jól, hogy ott lehettem, mert az evangélikusok mindenütt, főleg Amerikában, kisebbségben vannak, és átélhettem, hogy ránk is nagy szeretettel gondolnak. – Nt. Tamásy Éva lelkipásztor, a Clevelandi Nyugat-Odali Evangélikus Egyház lelkipásztora személyesen részt vett a tanács ülésén. A civil szervezetek mellett az egyházak is képviselve voltak: a Kanadai Magyar Református Egyházak Szövetségétől Vass Zoltán nagytiszteletű úr, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, Cserháti Ferenc, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia, Cleveland és Torontó részéről és Tamásy Éva lelkipásztor, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségtől pedig Lendvai-Lintner Imre elnök úr érkezett Budapestre.

Péntek reggel Dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya fogadta a delegációt a Parlamentben. Találkozhattak a magyar parlamenti imacsoport tagjaival, amely szép és maradandó élménynek bizonyult. Imádkoztak értünk, az egész világért, Magyarországért és egy kis lelki útravalót adtak mindannyiunk számára. Éreztük azt, hogy nemcsak ismerősök vagyunk, hanem Krisztus által összetartozunk. A clevelandi evangélikus közösség lelkipásztora úgy véli, ez a lelki alkalom erőt adott számára. Jól esett számára szeretetet kapni, hiszen ebből a szeretetből tud ő is adni a diaszpórában. A fő üzenet, amit Nt. Tamásy Éva hazahozott Clevelandbe: Csak mi tudjuk megtölteni a diaszpórát magyar élettel. Azt tapasztalta meg a konferencián, hogy a magyar kormány anyagi és lelki támogatása csak akkor lehet sikeres a diaszpórában, ha az amerikai magyar közösség nem fárad el feladataiban, hű marad a magyarság szolgálatában.

Dorgay Zsófia – bocskairadio.org/kulhoniamagyarok.hu

Kapcsolodó cikkek