Ismét Rimaszombatban járt az MCC Felvidék - Külhoni Magyarok
általános Felvidék Hírek

Ismét Rimaszombatban járt az MCC Felvidék

Ezúttal az MCC Press gondozásában megjelent tanulmánykötet, az Egy jobb világért – 110 éves a magyar cserkészet című kiadványt mutatták be a rimaszombati Csillagházban.

A megjelenteket, köztük a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat tagjait Pomichal Krisztián, az MCC Dunaszerdahelyi Központjának igazgatója köszöntötte. Rimaszombat nem csak a magyar cserkészmozgalom XX. század eleji születésében játszott kiemelkedő szerepet.

A rendszerváltoztatás után az elsők között éppen itt jött létre magyar cserkészszervezet a Felvidéken – emlékezett vissza a mozgalom kezdeteire Gaál Lajos geológus, a rimaszombati cserkészélet egyik újjászervezője.

Székely Levente, a kötet társszerkesztője, az MCC Ifjúságkutató Intézetének vezetője kiemelte, kutatásaikból kiviláglik a fiatalok elemi igénye a közösség jelentette kapaszkodókra, biztos pontokra. A cserkészet ezt kínálja számukra – fogalmazott Székely.

Fotó: felvidek.ma

A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség elnöke,Eke Máté személyes tapasztalatain keresztül világított rá, a mai fiatalok életére mekkora hatással lehet egy olyan, gyökereiben, hitében és értékeiben biztos közösség, mint a magyar cserkészeké. A beszélgetést Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója moderálta. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a magyar cserkészet ma is a keresztény erkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik.

Bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért. Alapításának 110. évfordulóját ünnepli idén a Magyar Cserkészszövetség, Magyaroszágg legnagyobb és legrégebb óta működő ifjúsági szervezete. Ez a bő évszázad korántsem volt viszontagságoktól mentes: a szélsőséges ideológiák, a háborúk és a korszellem kihívásai sokszor komoly megpróbáltatások elé állították a cserkészeket. A könyv szerkesztői minden nehézség ellenére úgy hiszik, hogy az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is.

A magyar cserkészet ma is a keresztény valláserkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért.

E változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet nagy ívű áttekintést nyújt a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig, bemutatja a cserkészet mai helyzetét az önkéntesség, az élménypedagógia és az ifjúsági szerveződések felől közelítve, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a cserkészet a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl.

Fotó: felvidek.ma

A kötetbemutatót Dunaszerdahelyen is megrendezik, április 5-én, pénteken.

Ott az est vendégei: Eke Máté, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatásvezetője, Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója, Réti Gergely, cserkészvezető, az MCC Közjogi Műhely kutatója és Dr. Constantinovits Milán, az MCC szakmai ügyekért felelős főigazgató-helyettese lesznek.

Forrás: felvidek.ma

Borítókép: felvidek.ma

Kapcsolodó cikkek

  • Újabb támogatások intézményeinknek

    A VMSZ köztársasági szerepvállalásának köszönhetően most az állami költségvetésből – írja dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke