Szili Katalin: harminc éve volt a komáromi nagygyűlés - Külhoni Magyarok
általános Felvidék Hírek

Szili Katalin: harminc éve volt a komáromi nagygyűlés

A harminc évvel ezelőtti komáromi nagygyűlés tudatosította, hogy a különböző nemzetiségűek közötti békés együttélés és törvényekkel szabályozott viszony a társadalmi béke, a jólét alapja – közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó hétfőn az MTI-vel.

Szili Katalin felidézte: a komáromi nagygyűlésen a felvidéki magyarság 3500 legitim képviselője 1994. január 8-án az önrendelkezés alapelveit fogalmazta meg és kinyilvánította igényét a saját önigazgatásara. Közleményében hozzátette: a nagygyűlés állásfoglalása a magyarság politikai és önkormányzati jogait, a közigazgatási, területi átszervezés módját, a kívánt alkotmányos jogállást foglalta össze. Kiemelte: az állásfoglalás leglényegesebb eleme a közösségi státusz követelése volt; annak megfogalmazása, hogy a szlovákiai magyarok magukat nemzeti közösségként definiálják. Az állásfoglalás kihangsúlyozta, hogy a magyar közösségnek joga van mind az önmeghatározásra, mind az adott államkeretek közötti, belső önrendelkezésre, amely megfelel az európai szubszidiaritás elvének.

A nagygyűlés résztvevői kimondták a többi közt, hogy a magyarság identitása védelmének érdekében az általuk jelentős számban lakott régióknak különleges jogállást kérnek. Kifejezték igényüket, hogy jogszabály rögzítse a kisebbségi önkormányzatiság rendszerét és jogkörét, és kijelentették, hogy a szlovák-magyar kiegyezés kezdeményezői kívánnak lenni a jövőben is – emlékeztetett a főtanácsadó.

Szili Katalin szerint „megállapíthatjuk, hogy harminc év távlatában is számos kérdés maradt még megválaszolatlanul”. Csakis a párbeszéd során kialakított egységes, következetes fellépés vezethet el a magyarság megmaradásának, identitásának megőrzését szolgáló célok megvalósításához – olvasható a kommünikében. „Ma is a többségi és a kisebbségi közösségeken és vezetőiken múlik elsősorban, hogy közös akarattá formálják a jogos törekvéseket, hogy a valódi kiegyezés letéteményesei lehessenek utódaink” – fogalmazott Szili Katalin.

MTI

Kapcsolodó cikkek