A hetényi „Gólyavár“ a magyar megmaradás egyik várának is tekinthető - Külhoni Magyarok
Felvidék Hírek

A hetényi „Gólyavár“ a magyar megmaradás egyik várának is tekinthető

Ünnepélyes keretek között szeptember elsején adták át rendeltetésének a Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, a bő 849 ezer eurós magyar állami támogatásból emelt Gólyavár Óvoda és Bölcsőde épületét. A Hetényi Református Egyházközség szabadtéri eseményén, amelynek végén e korszerű intézmény megtekintésére is lehetőség volt, Grezsa István miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.

Az óvodaudvaron megtartott rendezvényen Nt. Palcsóné Écsi Gyöngyi beosztott lelkész köszöntötte a meghívott vendégeket, többek között Grezsa István miniszteri biztost, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képviseletében Ft. Géresi Róbert püspököt és elődjét, Fazekas László lelkipásztort, valamint Decsi Katalint – a szlovák oktatási tárca új főosztályvezetőjét, Fekete Irént – a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnökét, Jankovics Gyula nagykövetségi tanácsost és Magyari Ferenc helyi polgármestert.

A 90. zsoltár közös éneklése után igeszolgálatot tartott Ft. Géresi Róbert püspök. Elmondta, hogy nehéz helyzetekben a mi magyar közösségünk is az Isten segítségét kéri, de a fohászokon kívül hálaadó zsoltárokat is szívesen énekel, azokkal köszönve meg, hogy imáink és a könyörgéseink meghallgatásra találtak. Akárcsak a „Gólyavár“ kapcsán, amely egy magyarság-megtartó vár lehet. Egy olyan erődítmény, amelyben nemcsak egész lényünkben, szívünkben-lelkünkben, hanem nemzeti mivoltunkban is megerősödhetünk, így erősítve egész közösségünket. Ugyancsak erős várunk a hitünk, a tudásunk, az anyanyelvünk, az oktatásügyünk.

Kép: Ma7

Azután Palcsó Attila helyi lelkipásztor a „Gólyavár“ történetét ismertette. Amikor meghirdették az „óvodafejlesztési programot“, a Hetényi Református Egyházközség azonnal élt a nagyszerű lehetőséggel, s elküldte a Gólyavár Óvoda és Bölcsőde létesítésére vonatkozó pályázatát, célul tűzve ki a helyi magyar oktatási központ létrehozását. Mivel az sikeresnek bizonyult, összesen 849 810,66 eurós magyar állami támogatást kapott a kiszemelt épület terveinek elkészíttetésére, megvásárlására, felújítására, berendezésére és felszerelésére. A 2017. december 5-én aláírt adásvételi szerződés alapján a felértékelt összegért, 84 900 euróért megvásárolta az e célra megfelelő községi ingatlant. A szocializmus utolsó éveiben abban a szomszédos alapiskola éttermének, konyhájának és napközi otthonának a kialakítása kezdődött el. A rendszerváltás miatt azonban az építkezés félbemaradt, majd a tetőzettel ellátott épület három évtizeden át kihasználatlanul állt. Időközben egy törvénymódosításnak köszönhetően az akkor még a Nyitrai megyéhez tartozó ingatlan átkerült községi tulajdonba.

Az alapiskola szomszédságában levő, félkész objektumot a beruházó a saját igényei szerint 2020. április 25. és 2021. április 30. között építtette át, s abban egy 48 férőhelyes, kétosztályos óvoda, egy 6 férőhelyes, egyosztályos bölcsőde, konyha és étkező kapott helyet. Majd a közművesítés és az intézmény folyamatos berendezése következett. A jelenlegi kétosztályos, önkormányzati fennhatóság alatt működő magyar óvoda átköltözik a „Gólyavárba“. Annak terveit a Bauplanart Kft. készítette el Konkolyi Péter mérnök vezetésévell, aki az építkezés menetét is ellenőrzi. A kivitelező pedig a gútai Gutte Kft. építkezési vállalat volt, Lengyel István cégtulajdonos és Varga Nikolasz építkezési vezető felügyeletével. Építészetileg inspirációt jelentett az egykori Magyar Királyság terlületén álló Varasd vára. A bejárati lépcsőház feletti torony és bástya a fehér várépülettel és cseréptetővel együtt kézenfekvő volt a fő építészeti jelleg megalkotásánál.

Grezsa István miniszteri biztos ünnepi beszéde elején megemlítette, hogy e program keretében összesen 33 új, illetve 162 átépített óvodát és bölcsődét adtak-adnak át. Majd arra a sokakban megfogalmazódott kérdésre válaszolt, hogy miért éri meg mindez a magyar kormánynak. Természetes, hogy az anyaország felelősséget vállalt a külhoni magyar nemzetrészek iránt, és kötelességének tartja azok folyamatos anyagi-erkölcsi támogatását, de ettől többről van szó.

Kép: Ma7

„Az emberhalászati verseny, illetve a demográfiai fogyás idején kulcskérdés, hogy melyik ország tud nagyobb humán erőforrást egybeszervezni. Aranytartalékunknak számít a határon túli magyarság, amellyel együtt erősebbé válhatunk. Közösen egy erősödő, gyarapodó nemzethez tartozunk, s büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, bízva abban, hogy a magyarság sikerre ítéltetett. Ma „csak“ falakat, épületet adunk át, s mindezt a gyerekek töltik majd meg élettel. Mivel a néphit szerint a kisbabákat is a gólya hozza, e „Gólyavár“ a magyar megmaradás egyik várának is tekinthető“ – fogalmazott a szónok.

Decsi Katalin, a szlovák oktatási tárca új főosztályvezetője felszólalásában rámutatott: a minisztériumokban nem értik meg, hogy számunkra mit jelent a kisebbségi lét. Ő a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont volt igazgatójaként azonban pontosan ismeri az oktatásüggyel kapcsolatos problémákat is, s azért vállalta e posztot, mert hisz a felvidéki magyarság és az oktatási-nevelési intézményeink jövőjében. A pedagógusokat arra sarkallta, hogy határozott, jó felvidéki magyarokat neveljenek, s megígérte, hogy ehhez igény esetén majd szívesen nyújt szakmai segítséget.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke leszögezte: nincs magyar jövő gyermekek, óvodák, iskolák nélkül. Ezért is nagy öröm egy-egy új intézmény ünnepélyes átadása. Kifejezte reményét, hogy a hetényi épületkomplexum a folytonosságot jelenti, a falai között felcseperedő gyermekek pedig később az egész felvidéki magyarság javára válnak. Egyébként Hetény község címerében is szerepel az örök reményt, termékenységet és újjászületést jelképező gólyamadár… Köszönetet mondott az újabb magyar kormánytámogatásért, és jókívánságokkal halmozta el a „Gólyavár” növendékeit, pedagógusait és fenntartóit. Természetesen, abba nemcsak a református gyerekeket várják, hanem a más vallásúakat és a nem hívő családok sarjait is.

Az ünnepélyes szalagátvágás után sor került sor az utókornak szánt időkapszula elhelyezésére, amely az óvodai tervet, alapítólevelet, Hetény és ezen intézmény történetét, a presbiterek névsorát, fotókat, címereket, igés hímzett könyvjelzőt tartalmaz. A Himnusz közös eléneklése után a korszerű intézmény megtekintésére is lehetőség nyílt, végül a jelenlevők részt vehettek a szeretetvendégségen. A színvonalas eseményen közreműködött a gyülekezet kórusa és csengettyűzenekara, a Sebők Zoltán helyi orvos által vezetett kamarazenekar, valamint több óvodás és alapiskolás.

Ma7

Kép: Ma7

 

Kapcsolodó cikkek