A márciusi ifjúság emlékezete - Külhoni Magyarok
Hírek

A márciusi ifjúság emlékezete

Áldott legyen emléke a márciusi ifjúságnak! Kibontották összegöngyölt zászlaját az igazságnak. minden szavuk égzengés volt, végigdörgött hazánk felett… Koporsói mély álmából fölkeltette a nemzetet. /Pósa Lajos/

Régmúlt dicső pillanata elevenedett meg történelmünknek ezen a délutánon, melyen őrsömmel szívünket, lelkünket, s a Cserkészotthon falait öltöztettük nemzetünk színeibe, ezzel is erősítve összetartozásunkat.

Az őrsi gyűlést a Cserkészindulóval nyitottuk meg, majd imára kulcsolt kézzel kértük a Mindenhatót, hogy vezessen minket a megismerés útján, s vigyázza lépteinket, szeretteinket. Az előző foglalkozáson tanultak játékos felelevenítését követte a tavalyi évben megismert történetek felelevenítése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bátor ifjainak tetteiről.

Ezt követően indult meg az igazi sürgés-forgás az otthonban: ollók, ceruzák, tollak, színes papírok, festék és ragasztó. A Mókus őrs lázas munkába kezdett, amely közben kiegészítettem ismereteiket a márciusi ifjak történetéről. Természetesen az idén sem maradhatott el a megemlékezés részeként az éneklés, mely a közös kokárdakészítést kísérte:

Föl, föl vitézek, a csatára!

A szent szabadság oltalmára!

Édes hazánkért hősi vérünk

Ontjuk, hullatjuk, nagy bátran, míg élünk!

Föl, föl, látjátok lobogómat,

Indulj utánam, robogó had!

Zeng, dörg az ágyú, csattog a kard,

Ez lelkesíti csatára a magyart!

Híres Komárom be van véve,

Klapka György a fővezére,

Büszkén kiáll a csatatérre,

Hajrá, huszárok, utánam előre!

Kokárdáinkat a Tompa téren helyeztük volna ki a március 15-ei városi megemlékezésen. Azonban az idei esztendőben a járványveszély következtében hozott intézkedések miatt, ez a pillanat még várat magára. Reményeink, s bizalmunk szerint nemsokára újra együtt énekelve, vidáman vonulhatunk Petőfi Sándor szobrához, hogy tisztelettel hajtsunk fejet a márciusi ifjak emléke előtt.

Rákos Ágota, petofiprogram.hu

Kapcsolodó cikkek

  • Aki Szabadkát várossá tette

    Hétfőn Szabadkán felavatták Bíró Károly, a város egykori polgármestere a Radić fivérek utcában lévő egykori otthonának falán lévő emléktábláját.