A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének zárónyilatkozata - Külhoni Magyarok
Hírek

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének zárónyilatkozata

Tisztújító közgyűlés 2020. november 14-én

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2020. november 14-én tartotta tisztújító közgyűlését. A 2020. május 8-10. között Svájcban meghirdetett közgyűlést a járvány miatt le kellett mondani. Az elnökség határozata szerint a közgyűlést online tartotta meg 17 tagország küldötteivel, továbbá meghívott magyarországi vendégekkel: Potápi Árpád János államtitkár és Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárság részéről, Benczédi Eszter igazgatóhelyettes és Németh Edit igazgató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, Gál Kinga EU-parlamenti képviselő, Pappné Farkas Klára főosztályvezető és Léphaft Áron az Országgyűlés Hivatala képviseletében.

Potápi Árpád János államtitkár köszöntötte az újonnan megválasztott tisztségviselőket és sikeres munkát kívánt nekik. Beszélt továbbá a nemzeti összetartozás évéről, illetve a járványhelyzet kapcsán arról, hogy a nehézségek ellenére pozitív hozadéka is volt az online térbe költözésnek, nevezetesen az, hogy nagyon sok fiatallal sikerült kapcsolatot teremteni.

Ebben az évben a NYEOMSZSZ változások előtt állt, hiszen sor került egyrészt a háromévenkénti tisztújító közgyűlésre, másrészt dr. Deák Ernő NYEOMSZSZ elnök leköszönésére.

Ugyanakkor a koronavírus miatt új kihívások elé kerültek a tagországok egyesületei. A beszámolók alapján jellemző volt minden tagszervezetre, hogy egészen a járvány kitöréséig minden a tervek szerint alakult. A járvány miatt bevezetett korlátozások miatt mindenütt felborult a tervezett programok kivitelezése, de azért több országban szabadtéren sikerült néhány rendezvényt megtartani.

Ebben a periódusban sokat segített áthidaló megoldásként a KCSP ösztöndíjasok segítségével is szervezett online foglalkozások, programok megvalósítása. Mindent elkövetnek, hogy ezt a rendkívüli helyzetet sikerüljön átvészelni és a járvány elmúltával ugyanolyan módon lehessen folytatni a tagszervezetek működését, ahogyan korábban is tették.

A NYEOMSZSZ közgyűlése elismerését fejezi ki a magyar kormány eredményes nemzetpolitikájával kapcsolatban. Kiemeli és köszönettel illeti a nyugati magyar szórványok felkarolását és támogatását. Továbbra is támogatja a “Kufstein” Tanácskozásnak továbbvitelét az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által. Ugyancsak értékeli, támogatja a Bécsi Napló működését.

Az I. világháborút lezáró kényszer-békerend századik, valamint a II. világháború befejezésének hetvenötödik évfordulójára a NYEOMSZSZ memorandumot dolgozott ki négy nyelven, amelyeket megküldött az Európai Parlament képviselőinek és az EU-tagországok kormányainak. Tagegyesületeinkben megemlékeztünk a trianoni békediktátumáról, nemzetünk újkori történelmének legnagyobb tragédiájáról.

A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezést tagszervezeteink minden országban támogatták.

A közgyűlés következő három évre megválasztotta az új tisztségviselőket: az elnök Bihari Szabolcs (Svédország), az elnökhelyettesek dr. Klement Kornél (Németország) és Szennyessy László (Svájc) lettek, valamint a további 10 elnökségi tagot, és a bizottsági tagokat választott meg online térben.

Kapcsolodó cikkek