A partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára emlékeztek Temerinben - Külhoni Magyarok
Hírek

A partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára emlékeztek Temerinben

A partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára emlékeztek Temerinben a Nyugati temető közös sírjának emléktábláinál.

Három évtizede hajtanak fejet a közös tömegsírnál azok előtt a temeriniek előtt, akik 1944-45-ben a magyarellenes partizánvérengzés áldozataivá váltak, de azok előtt is, akik a haza függetlenségének védelme során az életüket áldozták az 1956-os forradalomban és az azt követő megtorlások idején.

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke beszédében felidézte az elmúlt három évtized megemlékezéseit. – Az idén harminc esztendeje annak, hogy a délvidéki magyarság éppen csak megalakult politikai szervezete, a VMDK, ma már nyugodtan állíthatjuk, közösségünk számára 1990 áprilisában történelmi döntést hozott. Állást foglalt az 1944-45-ös magyarellenes leszámolások ügyében, és a szerb, a vajdasági, majd pedig valamivel később a Magyar Tudományos Akadémiához intézett javaslataival elindította azt a rehabilitációs folyamatot, amely napjainkra zárószakaszához ért, de még nem fejeződött be. Ennek a folyamatnak egyik fontos állomásává vált az 1990. október 28-i temerini megemlékezés is, amely az első volt Vajdaságban, és mivel sem a hatósági közegek, sem a politikai provokátorok nem zavarták meg, bizakodással és erővel töltötte el a hasonló irányban gondolkodó és megemlékezéseket tervező magyarokat Bácska és Bánát más településein is. Amit az állami szervek és a hivatalos tudományosság képviselői nem tudtak, nem akartak, vagy nem mertek megtenni, azt a délvidéki magyarság megtette önerőből: hozzákezdett önmaga múltjának a rehabilitálásához. A megemlékezések során nemegyszer fontos elhatározások születettek meg egy-egy kérdés, probléma, felvetés hatására. Mindez előrevitte az 1944-45-ös atrocitásokkal kapcsolatos kutatásokat, de azt a politikai küzdelmet is, amely azért folyt, hogy a vajdasági magyarság homlokáról eltűnjön a stigma, és megszabaduljunk a kollektív bűnösség ránk vetülő árnyékától.

Teljesen kificamodott az a logika, amely a törvény hiányosságai folytán az áldozatoktól és a hozzátartozóktól, valamint jogi képviselőiktől követeli meg az ártatlanság bizonyítását. Ami a feladatokat illeti, maradt még belőlük bőven, mind az idősebb, mind az utánunk következő nemzedékeknek is. A szerb és a magyar államközi baráti viszony, meggyőződésem szerint ezen a téren további eredményeket kell, hogy hozzon, hiszen a tények kendőzetlen feltárása, ha az a kölcsönös őszinteségen és megértésen alapul, jótékony hatást fog gyakorolni életünk minden területére – emelte ki beszédében a párt elnöke.

A plébános megszentelte a sírt, majd a köztestületek, a magyar pártok és a civil szervezetek képviselői a márványtáblák előtt elhelyezték a kegyelet és a megemlékezés koszorúit.

Vajdaság Ma

Kapcsolodó cikkek