Elérhető a világhálón a Jakab Antal püspök életéről készült dokumentumfilm - Külhoni Magyarok
Hírek

Elérhető a világhálón a Jakab Antal püspök életéről készült dokumentumfilm

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kezdődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelő filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, most először, mozgóképalkotás formájában a néző elé tárni.

A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár és Budapest állomásokra ez év első felére tervezett díszbemutatókat azonban a jelenlegi, világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább, és a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá tették.

A huszadik század mindkét háborúját átélő, Rómában egyházjogi doktorátust szerző, teológiai tanárként is megbecsült, sokat szenvedett, meghurcolt, tizenhárom évig börtönben is raboskodó Jakab Antal (1909. március 13., Kilyénfalva – 1993. május 5., Gyulafehérvár) 1972–1980 között segédpüspökként volt jelen a Gyulafehérvári Egyházmegye életében, majd megyéspüspökként egy évtizeden keresztül, 1980 és 1990 között vezette azt. Nagyon nehéz időszakban, az állami vezetés természetéből fakadó súlyos megpróbáltatások közepette kellett egyházi vezetőként helytállnia, ami emberi adottságainak, felkészültségének, bölcsességének köszönhetően sikerülhetett.

Jakab Antal viszontagságos, küzdelmes életútjának és figyelemre méltó püspöki tevékenységének feldolgozását könyvek lapjai őrzik, szellemi hagyatékának gyűjteménye is elérhető kétkötetes kiadásban, utcák, terek, intézmények viselik a nevét, díjak, versek, képzőművészeti alkotások emlékeztetnek rá, azonban korábban nem készült semmilyen dokumentumfilm-feldolgozás e jelentős életről-életműről és ez által az adott történelmi korszakról: a diktatúra utolsó évtizedéről.

A Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című film hosszú, 1 óra 36 perces változata végigvezeti a nézőt a főpásztor életútján, születésétől a haláláig. Bemutatja gyermek- és ifjúkorát, diákéveit, pappá szentelését, római tanulmányait, teológiai tanári korszakát, titkos ordináriusi tevékenységét, letartóztatását és börtönrabságát, áttekinti az általános amnesztiának köszönhető szabadulásától a püspökké szenteléséig eltelt időt, segédpüspöki szolgálatát és legrészletesebben a megyéspüspöki működését ismerteti. Nyomon követhetjük az alkotásban Jakab Antal küzdelmeit és e közben megismerhetjük közelről a Jóba vetett bizalmát, emberi arcát és egyházi vezetőként elért eredményeit. A nyugalomba vonulásától haláláig eltelt három esztendő felvillantása után a film hosszú változata az élő emlékezet bemutatására is kitér.

A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Mária, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, magyarországi (hajdúnánási) és római helyszínt, amely Jakab Antal püspök életéhez szorosan kapcsolódik. Forgatásaik során kortársak, tanúk hiteles adatközlésekkel egészítették ki az irattárakból, levéltárakból megszerezhető ismeretanyagot.

Az életút és életmű bemutatásán túl a film további célja volt olyan példaképet állítani a szemlélő és különösen a fiatal nemzedék elé, aki hitét és népét mindenekfölött állónak tartotta s azért mindent meg is tett – azaz példája követésre méltó. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértőként vett részt. A film elkészítését a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta.

A Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilm 2020. április 2-i publikálását követő három napon belül az alkotást már több mint kétezren megtekintették. A nagykárolyi születésű, a nyolcvanas évek közepén, Jakab Antal megyéspüspöksége alatt a gyulafehérvári teológián tanuló Czumbel Lajos, ma Németországban élő nős diakónus, három gyermek édesapja így véleményezte az alkotást: „Ebben a filmben nincs mellébeszélés, sallang. Precíz, mint egy tudományos előadás, miközben élvezhető, pillanatra sem engedi lankadni a figyelmet. Tények, vallomások, itt-ott feszültség, egészséges mértékben humor. Gyönyörű felvételek, príma operatőri munka. Miközben mindenben konkréttá lesz a lényeg: a mindent átitató remény. Mert ez a film nem a múltról szól, hanem arról az alapról, amelyet ez a gigász – akit jómagam, eddig, alig ismertem – a jövőnek megvetett. Antal püspök ma is él, munkálkodik. Csak látni, láttatni kell. Ez a film nagyon kellett. Megmutatja, hogyan lehet egy bonyolult, szinte már kilátástalan helyzeten felülkerekedni. Egyenes gerinccel, néha okosan meghajolva, de soha meg nem törve, mint viharban a nád. Igen, Antal püspök a legmegfelelőbb ember volt abban a korban, amelyet menedzselnie kellett. Mert virtussal, amelyben a székelyek ugyancsak jeleskednek, semmit sem lehetett volna elérni abban a minden hájjal megkent román kommunizmusban. Neki akkor és ott sikerült. Bár vért izzadott, mégse tudtak fogást találni rajta. Szívós kitartással, kifelé derűs arccal, belül könnyekkel, átvezette Népének és Krisztus Egyházának hajóját jelenünk rendszerváltozás utáni áttekinthetőbb, bár nem kevésbé háborgó vizeire. De ott már a staféta másra várt… A történelem jussa megítélni, ki hogyan gazdálkodott örökségével. De ez a film – készítőivel, hozzájárulóival – jelesre vizsgázott.”

Még sok hasonló levelet, üzenetet, kommentet lehetne idézni már a film megjelenése utáni első hetvenkét órából is. Nem tesszük. Inkább azt mondjuk, győződjön meg a néző, vajon igazuk volt-e az ilyen és ehhez hasonló véleményeket megfogalmazóknak.

A film itt tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=skuzV8Z2x2E

Jakab Antal Keresztény Kör

Kapcsolodó cikkek

  • Megnyitotta kapuit Gombaszög

    Kezdetét vette az idei Gombaszög fesztivál, amely július 16-21. között 35 programhelyszínen, köztük hat zenei színpadon több mint 80