Értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a Mikes Kelemen Program keretében - Külhoni Magyarok
Diaszpóra Hírek

Értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a Mikes Kelemen Program keretében

A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság által 2013-ban, a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére életre hívott Program célja a diaszpórában fennmaradt és az érintett közösségek, illetve magánszemélyek által felajánlott, megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári, levéltári hagyatékok Magyarországra szállítása, elhelyezése, feldolgozása és méltó felhasználása. 2014-2018 között összesen négy gyűjtési ciklus valósult meg, elsőként hét tengerentúli országban (Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Venezuela, Brazília, Argentína, Uruguay, Ausztrália) kezdődött, majd 2017/2018-ban immár európai helyszínnel, Németország bevonásával egészült ki.


2014-2019 között 8 országból összesen több mint 5466 doboz veszélyeztetett hagyaték érkezett haza, melyek Magyarországra érkezésüket követően feldolgozás alá kerültek. A programba szakmai közreműködőként az Országos Széchenyi Könyvtárt (OSZK) és a Magyar Nemzeti Levéltárt bevontuk.

A Program 2015-ben kiegészült a diaszpóra magyar közösségeiben végzett történeti kutatásokkal és személyes interjúk „Oral History”-k készítésével, melyet 2015. és 2018. között 15 ösztöndíjas segített.

2016-ban a Program kiajánlási rendszere is elindult, amelynek köszönhetően az OSZK honlapján közlésre kerültek azok a listák, amelyekből az érdeklődőknek lehetőségük van válogatni a számukra releváns könyvekből, iratokból. A beérkezett anyagok hiánypótló része a magyarországi közgyűjteményekbe kerül, míg a fennmaradó anyagokból a kiajánlási rendszer útján a Kárpát-medencei intézmények válogathatnak.

2019-ig 9 ország 27 városának több tucat magyar közössége ajánlotta fel a Mikes Program számára adományait, amelyeknek összmennyisége megközelíti a 230000 dokumentumot. Az adományok túlnyomó többségét az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából gyűjtötték össze.

A kitűzött célok nagyrészt teljesültek, így a program lassan a végéhez közelít. A pandémia okozta nehézségek ellenére is folyamatban van a különleges, egyedi értéket képviselő anyagok hazaszállítása és feldolgozása. A program 2020/21. évi szakasza során Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Nyugat-Európából, Ausztráliából valamint Új-Zélandról érkeztek haza egyedi gyűjtemények. A hagyatékok többségét a korábbi gyakorlatnak megfelelően az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár fogadta be, de az adományozók a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére is ajánlottak fel hagyatékokat.

Az Európából hazaérkező küldemények között említhetjük az Olaszországból útnak indított, a Pápai Magyar Intézet, valamint a Szent István Ház felajánlásának köszönhető, esetenként 100 évesnél is régebbi egyházjogi műveket és szépirodalmi munkákat, Németországból a Müncheni Magyar Intézet által felajánlott jelentős szépirodalmi és irodalomtörténeti köteteket. Ausztriából pedig az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének könyvadományai és a magyar történelem eseményeit is feldolgozó DVD gyűjteményei érkeztek haza.

Az Amerikai Egyesült Államokban fellelt hagyatékok között számos, korábban a tengerentúlra emigrált magyar személy (írók, tudósok, politikusok és diplomaták) anyagait találjuk. A felsorolt személyek között említhetjük meg B. Rácz István (1928-1994) korábbi kisgazdapárti politikust, volt országgyűlési képviselőt, akit a recski kényszermunkatáborban rabosítottak, és aki az 1956-os forradalom idején bekapcsolódott a kisgazdapárt szervezésébe, majd az Egyesült Államokba emigrált. Hagyatéka főként személyes levelezéseket, visszaemlékezéseket és különböző hivatalos okmányokat tartalmaz.

Szintén az 1956-os eseményekhez köthető személy Hóka Ernő (1931-), a Magyar Szabadságharcos Világszövetség egyik alapító tagja, akinek a forradalommal kapcsolatos memoárja, levelezései és hanganyagai értékes adalékként szolgálnak a történelmi esemény új szemszögből való megismerésében. A szépirodalmi gyűjtemények közül érdemes kiemelni a második világháborúban kassai kispapként számos zsidó vallású honfitársát megmentő, majd ezért a Világ Igaza díjjal kitüntetett Baránszki Tibor (1922-2019) emigrációban írt versesköteteit, Zachár Ilona (1909–1988), Dohnányi Ernő zeneszerző, a Magyar Rádió egykori zenei igazgatója és a Zeneakadémia hajdani főigazgatója harmadik feleségének levelezéseit és kiadatlan kéziratait, valamint Domonkos István édesanyjának írásos emlékeit.

További értékes anyagokat jelentenek Szegedy-Maszák Aladár (1903–1988) volt washingtoni magyar nagykövet hagyatékai, valamint a New York-i székhelyű, 1976-ban alapított, főként a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség jogsértéseivel foglalkozó Magyar Emberi Jogi Alapítvány iratállománya is.

A Kanadából érkezett anyagok között található, többek között Selye János (1907–1982) világhírű stressz-kutató, egyetemi tanár hagyatéka, mely főleg személyes tárgyakból áll, valamint Korponay Miklós vezérkari századosnak, a magyar katonai emigráció kiemelt alakjának, a kanadai Rákóczi Alapítvány által felajánlott iratanyaga. Kiemelhető továbbá Inokai Péter nagylelkű felajánlása, a Magyar Királyi Testőrség páratlan értéket képviselő nyeregtakarója, valamint Diosady Levente felajánlása, nagymamája, az erdélyi írónő, Ady Mária, Ady Endre unokatestvére további kéziratai.

 

Ausztráliából és Új-Zélandról érkező, egyedi értéket képviselő hagyatékok között említhetjük a Barcza György (1888-1961) diplomata, titkos tanácsos, máltai lovag, Magyarország vatikáni (1927-1938), majd londoni (1938-1941) nagykövetének tevékenységét dokumentáló fotóalbumát, a főleg hangszalagokból és értékes iratokból álló Szentirmay-hagyatékot, valamint Lakatos Gézának (1890-1967), Magyarország volt miniszterelnökének (1944. augusztus-október) főként levelezéseket és fotókat tartalmazó hagyatékait.

A Magyarországra érkezett egyedi értéket képviselő gyűjtemények beazonosítása az Országos Széchenyi Könyvtár külön raktárában megtörtént, majd ezt követően, a befogadó intézményekbe való szállítás után megkezdődött a feldolgozásuk. A hagyatékok többsége, a tervek szerint kutathatóvá és megismerhetővé válik.

A beérkezett könyvadományok az adományozók által megnevezett fogadó intézményekhez kerülnek, illetve az OSZK által egy kifejezetten erre a célra létrehozott kiajánló felületen válhatnak elérhetővé az érdeklődők számára. A Mikes Kelemen Program keretében az elmúlt években a kiajánlásoknak köszönhetően évente több tízezer könyv talált új tulajdonosra.

Kapcsolodó cikkek