Meghirdették az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot - Külhoni Magyarok
Hírek

Meghirdették az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot

A gazdaság szinte teljes palettáját felölelő, 41 főcsoport több mint 100 témakörében hirdették meg az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot, a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyét a Kárpát-régió egész területén. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2021. május 31-ig lehet pályázni – jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa. „A pályázat széles spektrumban kínál lehetőséget azon vállalkozások számára, melyek ebben a nehéz időszakban is törekednek arra, hogy produktumát hazai és nemzetközi szinten is elismerjék. A minőség is nagyon fontos szempont a gazdaság újraindítása során, amit ez a nagy múltú minősítési rendszer támogat” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója.

Az Origóhoz eljuttatott közlemény szerint, az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásának.

A pályázat kiíróinak – alkalmazkodva az új helyzethez – kiemelt célja, hogy az érték és minőség nagydíj pályázati rendszer kiírásával és működtetésével a gazdasági növekedés újraindítását is segítsék.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2021-ben negyedik alkalommal írta ki és valósította meg a Diamond Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft., mint a pályázati rendszer Kiírói Tanácsa. Kiemelt támogatója a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, szakmai támogatója az agrárminisztérium, külhoni támogatója a romániai magyar demokrata szövetség. Szakmai partnere a nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a kitüntető cím használatára a legtöbb gazdasági és kulturális vállalkozás számára, a pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2021. május 31-ig minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség. A meghirdetett 41 pályázati főcsoport érinti többek között a vendéglátást, az építő-, a bútor-, és élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az infrastrukturális beruházásokat, az életminőség javítására szolgáló termékeket és szolgáltatásokat, a csomagolástechnikát, az informatikai programokat, rendszereket, szabadidős és kulturális tevékenységeket, rendezvényeket, az oktatást, az orvostechnikai és kozmetikai szegmenst, a lakberendezést vagy akár a webshop szolgáltatásokat.

Az érték és minőség nagydíj pályázat kitüntetéseit, a tanúsított „minőség jelképét” szeptember elején, a gazdaság ünnepén, a parlament felsőházi termében adják át, amennyiben a járványügyi helyzet azt engedi.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója elmondta: „A világon végig söprő koronavírus járvány természetesen bennünket is érintett, de mindent elkövettünk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj ne veszítsen presztizséből. A 2020. évi díjátadás bebizonyította, hogy ez sikerült is, mert a minőség, a versenyképesség, a fenntarthatóság szempontrendszere ugyan kevesebb, de kiemelkedően színvonalas pályázatok formájában öltött testet. »A kiválóság nem önkéntes. A minőség nem Veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt.« Idén Gundel Károly gondolataival, a verseny fontosságát hangsúlyozó mottó szellemében fogalmaztuk meg a saját magunk és a reménybeli pályázók előtt álló feladatokat, kihívásokat. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességének elősegítéséhez, a versenyképesség növeléséhez.”

Hozzátette: A gazdaság újraindításához elengedhetetlen a fiatalos lendület és gondolkodás, az új utak keresése, az innováció. A jövő pályázóit arra buzdítom, hogy bízzanak, higgyenek magukban, termékeikben/szolgáltatásaikban és bátran mérettessék meg magukat.”

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében így fogalmaz: „A Covid-19 járvány a magyar gazdaságra is súlyos csapást mért, amely a vállalati szférát, hangsúlyosan a mikró-, kis- és középvállalkozásokat jelentősen megviselte.
A magyar gazdaságnak pontosan azt a szegmensét, amelyben meghatározó többségben vannak a hazai tulajdonban álló vállalkozások, és amelyből az Érték és Minőség Nagydíj pályázat győzteseinek többsége hagyományosan kikerül.

Magyarország Kormánya 2020 márciusában a gazdasági recesszió mérséklésére a GDP arányosan Európa egyik legnagyobb gazdaságvédelmi programját indította útjára, mely a közvetett gazdaságpolitikai eszközöket, vagyis az adócsökkentéseket és a hitelmoratóriumot is figyelembe véve az elmúlt egy évben 720 ezer vállalkozást ért el, illetve 1,4 millió munkahely megőrzéséhez járult hozzá. Ennek köszönhetően nemcsak, hogy sikerült a munkanélküliséget az uniós átlag felén, 4 százalékon tartanunk, de lehetőségünk nyílt arra is, hogy előreláthatólag mintegy 5000 milliárd forintos kerettel a kormány február elsejével elindíthassa a gazdaság-újraindítási akciótervét.”

Az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: Az akcióterv legfontosabb célja a hazai gazdaság versenybe hozása, a beruházások és a fogyasztás bővítése. Mindezen célok megvalósítása érdekében nem csak, hogy folytatódik a bajba jutott vállalkozások bértámogatása és meghosszabbodik a hitelmoratórium, hanem az 5 százalékra csökkenő lakásépítési áfa mellett megkezdődött az otthonfelújítási program is.”

Hozzátette: „A hazai kkv-szektor számára pedig a 10 millió forintos kamatmentes, 3 év moratóriummal induló kölcsön jelent majd nagy segítséget. Bízom benne, hogy a gazdaság-újraindítási akcióterv adta lehetőségeket minél több vállalkozás képes lesz kihasználni és a javuló gazdasági körülmények idén többeket fognak arra ösztönözni, hogy megmérettessék magukat”.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára így összegzett: „Egy olyan évtized áll most mögöttünk, amelyben a magyarság meg tudott erősödni és újra a Kárpát-medence motorjává vált. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt annak, hogy felismertük térségünk egységes fejlesztésének szükségességét és benne a határon inneni és határon túli magyar vállalkozások szerepét. A nehézségek között is sikerült megmutatnunk, hogy a magyarság egysége nem hangzatos kifejezés csupán, hanem élő valóság: mi magyarok, határon innen és túl számíthatunk egymásra a nehéz időkben is. Az egységes Kárpát-medencében való gondolkodást nem gyengítették, sokkal inkább megerősítették a járványhelyzet okozta kihívások: az új helyzethez alkalmazkodva új utakat találtunk egymáshoz. Az Érték és Minőség Nagydíj révén a minőségi magyar terméket gyártó magyarországi és külhoni vállalkozásokat is erős szálak kötik össze az egész régióban.”

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese úgy fogalmazott: „Az elmúlt egy évben olyan új helyzetekkel kellett szembesüljünk, amire senki sem volt felkészülve. Ez az időszak egyben nagy tanulság is mindannyiunknak, hiszen bebizonyosodott, hogy mekkora jelentősége van az önellátásnak, mennyire fontos a kutatás, fejlesztés és innováció támogatása és mennyire fontos a hazai vállalkozások, szolgáltatások fejlesztése. Külön öröm számomra, hogy mezőgazdaságunk kiválóan helyt állt a legnehezebb körülmények között és stratégiai ágazattá nőtte ki magát. Ne felejtsük el, hogy a koronavírus mellett az agráriumnak meg kellett küzdeni a rendkívüli időjárással, a madárinfluenzával, a sertéspestissel.”

Kiemelte: Ennek ellenére a termelők biztosítani tudták, hogy a boltok polcain jelen legyenek a kiváló magyar termékek, friss és biztonságos élelmiszerek kerülhessenek a családok asztalára.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban, hogy eszközrendszerével hozzájáruljon az egészségtudatos, energia-hatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.

Támogatja a tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.

A kiírók törekednek arra, hogy a vidéki városainkban, valamint határainkat átlépve a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások egyaránt bekapcsolódjanak a pályázati rendszer munkájába, erősítve ezzel a gazdasági kapcsolatokat, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Címet.

védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, névre szóló kitüntető oklevél, valamint az érték és minőség nagydíj emblémájával ellátott egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.

A tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.

Origo

Kapcsolodó cikkek