Mekkorát csökkenhet a magyarság aránya? Mutatjuk a becslést! - Külhoni Magyarok
Hírek

Mekkorát csökkenhet a magyarság aránya? Mutatjuk a becslést!

Mint azt olvasóink tudják, jelenleg is folyik Szlovákiában a népszámlálás, amely első, úgynevezett elektronikus szakasza március utolsó napjával ér véget. Ahogy arról már beszámoltunk, Szlovákia Statisztikai Hivatala bejelentette, hogy a népszámláláson részt vevő lakosok száma március 19-én elérte a négymilliót, ami a lakosság valamivel több mint 71%-át jelenti.

E két szám alapján kiszámítható, hogy a Hivatal jelenleg abból indul ki, hogy Szlovákia lakossága 5 630 000 főt jelent. Feltételezésünk megerősítéséért a népszámlálás szóvivőjéhez, Jasmina Stauderhez fordultunk, aki elmondta, hogy ez nem a népszámlálásból származó aktuális vagy előzetes adat. Ezzel a becsült számmal az ún. hivatkozási regiszter alapján dolgoznak a rendszeres szemlézés során.

Természetesen tiszteletben tartva a Hivatal pontosítását, becsült adatként használva rövid előzetes számítást végezhetünk a szlovákiai magyarságnak a 2021-es népszámlálás utáni számszerű helyzetéről.

Tíz évvel ezelőtt a magyar nemzetiséget valló polgárok száma 458 ezer volt. Gyurgyík László szakértői véleménye szerint, sajnos, az itteni magyarság száma évi mintegy 2 ezer fővel csökken úgy, hogy ebben a csökkenésben az ún. rejtett migráció nincs benne, azaz azoknak a száma, akik életvitelszerűen külföldön tartózkodnak, dolgoznak, és alacsony a motivációjuk, hogy a népszámláláson részt vegyenek. Ha csak az évi 2 ezres csökkenéssel számolunk, akkor napjainkra a magyarság száma 438 ezer körüli szinten lehet.

És sajnos a harmadik csapás, az alacsony részvétel réme is a számok fölött lebeg. Ha a magyarság részvétele a népszámláláson például 90%-os lesz, akkor a magyarság száma 394 ezer lesz. Azaz négyszázezernél kevesebben leszünk, és ami még negatívabb fokmérő, százalékarányunk az 5,6 milliós becsült lakosságnak a 7 százalékára csökken.

Mit lehet egy ilyen, modellezett helyzet elhárítása érdekében tenni, amikor a népszavazás már javában tart, sőt, a fő része végéhez közeleg? Mindenekelőtt a magyarság politikai vezetőinek ki kell használniuk minden befolyásukat, hogy Statisztikai Hivatal által alkalmazott, a kisebbségek számára diszkriminatív számolási módot változtassa meg.

Az általunk „pozsonyi retesz”-nek nevezett csapda lényege abban áll, hogy nem teljes részvételnél az ország összlakosságát kiegészítik 100%-ra, a kisebbségek arányát viszont meghagyják a tényleges szinten.

Másodsorban pedig mozgósítanunk kell, most már nem csak környezetünkben, hanem az ismeretségi körünkben levő minden olyan egyént, barátot, rokont és ismerőst, aki akár külföldi munkahelye vagy más okok miatt nem tervezte a kérdőívet kitölteni! Egyetlen feltétel csak, hogy az illető rendelkezzen szlovákiai lakhellyel, állandó, átmeneti vagy akár önkormányzati címen

Harmadsorban pedig el kell mondanunk minden részvételre buzdított embernek, hogy a részvétel úgy válik sikerré is, ha nemzetiségét a valóságnak megfelelően tünteti fel. Presszionálni senkit sem lehet, azt viszont világossá kell tenni, hogy magyarságunk miatt csak akkor nem érhet bennünket például a fentiekben ismertetett igazságtalanság, ha minél nagyobb számban erősítjük a magyar nemzeti közösséget!

Ma7

Kapcsolodó cikkek