Pásztor István: A VMSZ elégedett a koalíciós megállapodással - Külhoni Magyarok
Hírek

Pásztor István: A VMSZ elégedett a koalíciós megállapodással

Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda műsorában ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyilatkozott a VMSZ és a Szerb Haladó Párt koalíciós megállapodásáról.

Pásztor István elmondta, az együttműködés eddigi bevált formájának a folytatását jelenti, így is felfogható ennek a koalíciós megállapodásnak az aláírása, ugyanis ciklusokra átnyúlóan minden egyes választást követően koalíciós megállapodásban definiálták azokat a prioritásokat, amelyek az együtt gondolkodásnak, az együtt cselekvésnek a közös halmazát jelentik.

– Elsősorban azokból a prioritásokból kiindulva, amik a mi választási programunknak a gerincét képezik. Ilyen szempontból úgy is fel lehet fogni ezt a megállapodást, hogy ezzel a Vajdasági Magyar Szövetség választási prioritásai beemelődtek a kormány programjába. A koalíciós megállapodás végül is mindazokat a témákat tartalmazza, amelyek a mindennapjaink szempontjából fontosak, nemcsak kisebbségi ügyekben, hanem úgy általában. Kilenc pontban foglaltuk a prioritások sorát: ez az európai integráció kérdése, a Vajdasággal kapcsolatos hatásköri pénzelési kérdések, az infrastruktúra fejlesztésének az ügye, a mezőgazdaság kérdése, a kisebbségi ügyek kérdése, az egészségügy kérdései, a szociális védelem kérdései, az önkormányzatiság ügyei, illetve a migráció és a belbiztonság, valamint a biztonság kérdésköre. Azt gondoljuk, hogy ez olyan kilenc prioritás, ami föl tudja ölelni mindazt, amit a választási kampányban a Vajdasági Magyar Szövetség képvisel, amihez a szavazópolgárok bizalmát kérte, és nagy mértékben meg is kapta. Elégedett vagyok ezzel a megállapodással, mert jóformán szövegszerűen, betűre és mondatra elfogadásra került az, amit az eredeti formában a tárgyalás kezdetein a Vajdasági Magyar Szövetség javasolt. Ezek a dokumentumok – egy megállapodásról, és annak három mellékletéről van szó – megtalálhatók a Vajdasági Magyar Szövetség honlapján, mint az előző ciklusokban is. Ez nemcsak a két párt közötti együttműködésnek a platformja, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak is a feladatsora – mondta Pásztor.

Az egyik melléklet tartalmazza azt is, hogy mely helyeken lesznek államtitkárai a VMSZ-nek, 7 államtitkári helyről van szó.

– Ez az egyik melléklete, amely a személyi kérdéseket tartalmazza. Hét olyan minisztérium van, ahol államtitkárunk lesz. A hétből négy olyan minisztérium van, ahol az előző ciklusban is volt államtitkárunk, ez a mezőgazdasági, az oktatási, az egészségügyi, illetve az építési, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztérium. Három olyan minisztérium van, amelyek újak a sorban, ezek az igazságügy, a környezetvédelem, illetve a pénzügy. Ez a három új minisztérium úgy tűnik, hogy ki tudja egészíteni azt a kört, amelyik a legfontosabb minisztériumoknak a körét jelenti. Az igazságügyi és a pénzügyi minisztérium két olyan minisztérium, amelyik érintkezik jóformán az összes minisztérium munkájával. Azt gondoljuk, és azt látjuk, hogy mindinkább aktuálissá válnak a környezetvédelmi problémák, az alternatív energiaforrások, a különböző környezeti károknak az orvoslása. Ez miatt úgy gondoljuk, hogy jelentős forrásokat biztosítanak majd idővel ezekre a célokra, ezért fontos, hogy beépüljünk a rendszerbe. A tegnap este folyamán a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége döntést hozott a személyi jellegű ügyekben is, meghatározva azoknak a személyeknek a sorát, akik ezt a feladatot el kell, hogy lássák. A Mezőgazdasági Minisztériumban Juhász Attila államtitkár marad Csernyéről, az Oktatási Minisztériumban Vicsek Annamária Újvidékről, az egészségügyben dr. Vickó Ferenc. Négy új államtitkárunk is van, az építésügyi és, infrastruktúra-fejlesztési minisztériumban Lálics Urbán Emese Antalfalváról, az igazságügyben Nyilas Mihály lesz Magyarkanizsáról, aki az előző két ciklusban a tartományi kormánynak volt alelnöke, valamint oktatási és jogalkotási titkára. A környezetvédelmi minisztériumban a törökkanizsai Jaksa Róbertre vár a feladat, hogy az államtitkári feladatokat ellássa, illetve a Pénzügyminisztériumban a magyarittabéi Kerekes József lesz az államtitkárunk, aki alig harminc éves és őrá vár az a feladat, hogy eleget tegyen az elvárásoknak. Ezek az államtitkárok magyar államtitkárok, magyar ügyeket kell, hogy szolgáljanak, de nemcsak magyar ügyeket, hanem az államtitkárságnak minden más feladatát is el kell, hogy lássák – mondta Pásztor az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda műsorában.

A VMSZ javaslatot tesz egy nagyköveti posztra is, az egyik európai országban.

– Ciklusokra visszamenőleg ez részét képezi a koalíciós megállapodásnak. Mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel, de ettől függetlenül, fontosnak tartjuk, hogy ez a lehetőség nevesítve legyen a koalíciós megállapodásban. Nem látom ebben a pillanatban nagyobb realitását annak, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk, nem gondolom, hogy belátható időn belül, az elkövetkező egy-másfél évben esetleg ezzel a lehetőséggel élnénk, de ettől a lehetőségről nem kívánunk lemondani – véli a VMSZ elnöke.

A másik mellékletben konkrétumok szerepelnek az infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra.

– Igen, felsoroltunk rengeteg olyan, mindannyiunk számára fontos infrastrukturális fejlesztést, amiket már eddig is képviseltünk, illetve amiket a választási kampányban képviseltünk. Itt a stadionok felújításától kezdve (pl. a szabadkai városi stadion), a színház épületének a befejezésén át az Y-elágazás befejezésén keresztül, egy egészen hosszú sora van az útfelújításoknak, útépítéseknek olyan közegekben, amelyben élünk. Ezeknek az összege megközelíti a 10 milliárd dinárt, tételesen kerültek ezek két mellékletbe fölsorolásra. Nem tartalmaz ez a sor egyetlen egy olyan tételt sem, amelyet mi találtunk volna ki az asztalnál ülve. Azokat a tételeket tartalmazza, amelyeket az emberek fontosnak tartanak, illetve, amikről látjuk, hogy fontosak. Ilyenek például a Topolya-Óbecse útnak az újbóli aszfaltozása és felújítása, vagy az autópályától Zentáig vezető út felújításának a befejezése, majd Topolyától a feketicsi autópálya-feljáróig terjedő útszakasznak a felújítása, Csantavéren egy körforgalom kiépítése a palicsi úton, Szabadka területén Nagyradanovácnál egy villanyrendőrnek vagy körforgalomnak a kiépítése. A vasútfejlesztésben nagyon fontos a Szeged-Szabadka vasútvonalnak a felújítása, ezek a munkálatok a tervek szerint a jövő év kezdetén elindulnak, és 2022 márciusáig be kell, hogy fejeződjenek. Rengeteg konkrétumot tartalmaz a megállapodás, ez nem egy elvi papír, hanem nagyon-nagyon konkrét. Arra is törekedtünk, hogy kapaszkodót jelenthessen a költségvetések összeállításában, kapaszkodót jelentsen a mindennapi politizálásban, a törvényalkotásban, illetve a törvények alkalmazásában is – magyarázta Pásztor.

Van arra esély, hogy újabb pénzösszegeket biztosítsanak a szabadkai Népszínház épületének a befejezéséhez?

– Azt gondolom, hogy igen. Ha ez a vírushelyzet nem ütött volna be, akkor azt gondolom, hogy már az idei évben sokkal közelebb lennénk a befejezéshez. Fontos eszközöket kell mozgósítani, de mindenkinek az a szándéka, hogy az amit el kezdtünk most már idestova 10 évvel ezelőtt, azt be is tudjuk fejezni. Nagy kihívás lesz utána ennek az épületnek a funkcióba helyezése, ki fog derülni, hogy egyszerűbb az épületet felépíteni, mint kulturális tartalommal folyamatosan mozgásban tartani. Ez egy monumentális, nagy lehetőségeket magában hordozó épület fog lenni, amelyiknek a kulturális ajánlata meg fogja haladni Szabadka városának a határait, ez regionális szempontból is értékelhető lehetőségeket hordoz magában – zárta gondolatait a VMSZ elnöke.

Magyar Szó

Kapcsolodó cikkek