Világszerte megemlékeznek a magyarok 1956 eseményeiről - Külhoni Magyarok
Hírek Magyarok a diaszpórában

Világszerte megemlékeznek a magyarok 1956 eseményeiről

A világ minden pontján megemlékeznek a magyar közösségek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A korábbi évekhez hasonlóan, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által évekkel ezelőtt útjára indított Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program keretében a diaszpórában és a szórványban szolgáló ösztöndíjasok idén is aktívan részt vesznek a megemlékezések szervezésében, lebonyolításában. Több helyszínen már az elmúlt napokban megkezdődtek az ünnepségek.

A diaszpóra magyarságának más jelentéstartalommal bírnak az ’56-os események, hiszen a mai napig élnek még olyan személyek, akik akkoriban emigráltak Nyugat-Európa országaiba, az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Dél-Amerikába vagy éppen Ausztráliába. Az itt élők számára nagyobb hangsúlyt kap a megemlékezések során az anyaországhoz való kötődés kifejezése, a nemzeti összetartozás fontosságának hangsúlyozása. A Kárpát-medencében, ahol a szórványmagyarságot segítő Petőfi Program ösztöndíjasai végeznek szolgálatot, szintén színes programokkal várják a közösségeket.

Részletek a világmagyarság megemlékezéseiből mind az öt kontinensről, a teljesség igénye nélkül

Diaszpóra

A norvégiai Osloban Csics Gyula 56-os, gyermekkori naplójából olvastak fel részleteket. A felolvasást az est fénypontjaként az újonnan, három hete alakult Tulipán Néptáncegyüttes táncelőadása követte, amely hatalmas sikert aratott.

A svédországi Göteborgban könyvbemutatóval egybekötött megemlékezést tartanak. Mivel Svédországban, s Göteborgban is jelentős számú Erdélyből kivándorolt magyar él, fontos szerephez jut a regionalitás, az előadás során az 1956-os forradalom erdélyi vonatkozású eseményeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Az angliai Corkban drámafoglalkozással elevenítették fel a fiatalabb korosztálynak az eseményeket: levél érkezett az iskolásoknak, mely egy időutazásra hívta őket. Az út során bepillantást nyerhettek az 1956-os év hangulatába drámajátékokkal.

Strasbourgban Az Európa Tanács szűk körben megrendezett fogadása után az Európa Palotában, filmvetítés keretében elevenítették fel az ’56-os eseményeket.  Az „Anyám és más futóbolondok a családból” című filmet magyar nyelven, angol felirattal tekinthették meg az egyesület tagjai. A filmben egy család történetét követhettük nyomon, akiknek az életét teljesen megváltoztatták a történelem viharai és az ’56-os események.

Grenoble-ban és Lyonban rendhagyó megemlékezés tartottak, melyet most szerveztek meg először ebben a formában. Mindkét helyszínen az est két részből állt: koncert és a több fogásból álló magyaros vacsora. Az program fénypontja a Budapestről érkező, erdélyi származású „Üsztürü” zenekar volt. Mindkét helyszínen a vacsora után a forradalom eseményeit egy fotókiállításon tekinthették meg.

Regensburg, München, Nürnberg, Burghausen és Weiden hétvégi konzuli magyar iskoláiban kiemelt fontossággal bír az 56-os forradalom eseményeinek felidézése. A legkisebbekkel archív felvételeket néznek, felidézik a képsorok segítségével a ruházatot, hajviseletet, a felvonulás, tüntetés fogalmát. Hangulatot, vizualitást, benyomást igyekeznek a kicsikben kelteni, melynek fontos része, hogy a forradalom szimbólumát, a lyukas zászlót maguk a gyerekek készítik el. A nagyobbakkal az archív képsorok és videófelvételeken túl, az ismereteket nevekkel, fogalmakkal, helyszínekkel bővítik. A megemlékezés legfontosabb célja az érzelmi befogadás.

Bécsben Mindszenty József bíboros-hercegprímás Bécsbe érkezésének 48.és a magyar forradalom 63. évfordulója alkalmából a Pázmáneum kápolnájában tartanak szentmisét. A misét ünnepi műsor követi, ahol ünnepi beszédet mond Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója.

A Liege-i Magyarok Egyesülete idén is megszervezi hagyományos Banneux-i zarándoklatát, amelyen énekléssel, imádkozással elevenítik fel, hogy a belga fiatalok november 4-én a magyar forradalom elfojtásának hírére – szolidaritásuk jeléül – gyalog vitték a „Magyarország vérben” feliratú fakeresztet az általuk tisztelt Banneux-be, a belgiumi katolikus közösség jelentős zarándokhelyére

Madridban október 23-án koszorúzásra és megemlékezésre kerül sor a madridi ’56-os emlékműnél, majd másnap a Goethe intézettel közös szervezésben megvalósuló esemény során a Néma forradalom c. német filmet nézhetik meg az érdeklődők eredeti nyelven, spanyol felirattal. Az eseményen mind a német, mind a magyar nagykövet köszöntőt mond, megemlékeznek az 1956-os eseményekről, és a magyar és a német diaszpórából egyaránt várnak résztvevőket.

Portugáliában a Fatimai Nemzetközi Magyar Zarándoklattal tisztelegnek Kondor Lajos verbita szerzetes és október 23. hősei előtt.

A kanadai Hamiltonban korabeli képek segítségével keltették életre az eseményeket, melyhez rövid versrészleteket csatoltak, melyet a diákok és cserkészek előadásában hallhatott a közönség. A közösségben meghirdetésre került egy emlékgyűjtő akció is. Arra kérték az ott élőket, hogy az otthonukban található ’56-os emlékeiket egy rövid leírással mellékelve bocsássák közszemlére. Így került kiállításra Cili néni bőröndje, melyet menekülésekor, határokon átkelve vitt magával, egy teljes napló és egy darab malter a ledöntött Sztálin-szobor talpazatából.

Az amerikai Orlandoban egy Daytona Beachen élő ’56-ban harcoló és akkor elmenekülő magyar hölgyet hívtak vendégül, hogy személyesen beszélhessen a gyerekeknek az akkori időkről.

New Yorkban emléktáblát avatnak a Magyar Háznál, ezt követően megkoszorúzzák az ’56-os emlékművet. A megemlékezéshez a magyar iskola tanulói is csatlakoznak, akik versekkel és énekekkel készülnek.

A Sydney-i magyar közösség három helyszínen is megemlékezett az 1956-os hősökről, melynek során Goór György főhadnagyot díszemléklappal jutalmazták, amiért 75 éven át őrizte és ápolta magyar honvéd hagyományokat.

Melbourne-ben az Árpád Idősek Otthonában a lakók bevonásával készülnek az ünnepségre, akik 1956. október 23. eseményeit adják elő felolvasás és versek kíséretében. Az előadók átlagéletkora 90 év. Az emléknap minden évben megrendezésre kerül, így már hagyománnyá vált. Az itt élőkben nagyon erős a magyarságtudat, így szívügyüknek tekintik a magyar emléknapokat.

Szórvány

Hálaadó Istentisztelettel ünnepelt a közösség Szászrégenben. Az új köntöst kapott Isten háza csordultig megtelt a gyülekezet tagjaival, helybéliekkel, számos egyházi és világi képviselővel. Ünnepi műsorral készültek a helyi fiatalok és gyerekek, akik énekeltek és verset mondtak, valamint felcsendültek a felújított orgona hangjai is.

Lupényban a forradalom képeiből ’56-os zászlót formázó kollázst készítenek.

Aknaszlatinán a helyi általános iskola diákjainak alkotásaiból készül kiállítás.

A dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeiből alapított néptánccsoport meghívást kapott, hogy október 23-án a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban adjon ünnepi műsort. A Szent Ferenc Alapítvány többi gyermeke számára esti filmvetítést szerveznek, amelynek keretében megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharcról.

Muzslyán az  Emmausz Kollégium diákjaiból toborzott cserkészőrssel a forradalomra emlékeztető tárgyakból készítettek kiállítást, este pedig a forradalommal kapcsolatos vetélkedőre, illetve a Szabadság, szerelem című film vetítésére került sor a kollégisták körében.

Varsóban szentmisét tartott és Magyarországért imádkozott a templom plébánosa, Mirosław Jaworski atya. Ez alkalommal került sor a templomnak ajándékozott Szent István ereklyék elhelyezésére is.

Prágában klubdélutánnal és magyar nyelvű szentmisével, Gyulafehérváron filmesttel, Szilágysomlyón pedig a forradalom hangulatát idéző műsorokkal és koszorúzással emlékezik a helyi magyarság.

Több ünnepségre Magyarországról is érkeznek hivatalos személyek, mind a Kárpát-medence, mind a diaszpóra magyarságához.  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a felvidéki Dunaszerdahelyen mond ünnepi köszöntőt október 23-án, Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott pedig az olaszországi magyarság körében – Milánóban és Bolzanóban – emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára.

Kapcsolodó cikkek